Pečivo nakupujeme jednou za 2 až 3 dny

V nákupech českých domácností je nejvýznamnějším druhem pečiva chléb. Na druhém místě jsou rohlíky a na třetím housky.

Pečivo nakoupily v uplynulém roce bezmála všechny české domácnosti. S kategorií je spojena také velmi vysoká nákupní frekvence. Pečivo nakupujeme jednou za 2 až 3 dny a v uplynulém roce jsme ho zahrnuli do více než poloviny uskutečněných nákupů.

Slané typy pečiva tvoří většinu nákupů v kategorii, v posledních třech letech více než čtyři pětiny nakoupeného objemu.

Kvůli výrazně vyšší průměrné ceně za kilogram sladkého pečiva, má nesladké pečivo o více než 10procentních bodů nižší podíl na výdajích domácností než na nakoupeném objemu, vyplývá z dat Spotřebitelského panelu GfK (MAT říjen 2020, MAT říjen 2021, MAT říjen 2022).

Jak pro Retail News uvedl Vítek Petržílka, konzultant GfK Consumer Panels & Services, v kategorii slaného pečiva tvořilo světlé pečivo v uplynulém roce dvě třetiny domácnostmi nakoupeného objemu. Na výdajích domácností však mělo pouze lehce nadpoloviční podíl. Nižší cena je se světlým pečivem spojena poměrně stabilně, pouze 15 % nakoupeného objemu bylo nakoupeno ve slevě. Vyšší podíl slevových akcí byl v uplynulém roce zaznamenán u tmavého pečiva, u kterého se vyšplhal až na 27 %. Světlé pečivo nakupujeme také ze všech druhů nejčastěji, konkrétně více než 2,5krát častěji než tmavé pečivo.

Slevové akce u pečiva nehrají takovou roli

V nákupech českých domácností je nejvýznamnějším druhem pečiva chléb, za který jsme utratili více než 30 % rozpočtů vyhrazených pro celou kategorii pečiva. Také objemově (váhově) je v kategorii nejvýznamnější položkou. Chléb nakoupila v uplynulém roce alespoň jednou téměř každá česká domácnost, přičemž průměrná roční útrata za chléb jedné takové domácnosti překročila 2 300 Kč. Druhým nejvýznamnějším druhem pečiva jsou rohlíky. Zahrnuty byly ve více než pětině nákupů. Na třetím místě se s téměř 8% podílem na výdajích na pečivo umístily housky.

S kategorií pečiva se pojí také výrazný nárůst průměrné ceny. Proto se výdaje domácností na pečivo meziročně zvýšily, přestože ve srovnání s minulým rokem domácnosti nakoupily pečiva v objemu méně. Procentuální nárůst průměrné ceny nejrozšířenějších druhů pečiva dosáhl dvouciferných hodnot. Průměrná cena v celé kategorii narostla téměř o 16 %.

Slevové akce mají v kategorii pečiva výrazně menší zastoupení než na celém trhu s rychloobrátkovým zbožím. Pouze jedna pětina výdajů na pečivo byla utracena za zlevněné zboží. Na trhu s FMCG mají slevové akce na výdajích českých domácností přibližně 50% podíl.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 01-02.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.