Možnosti kamerových systémů zvyšuje umělá inteligence

Kamerové systémy jsou pro bezpečný provoz obchodu nepostradatelným pomocníkem. Kromě toho, že zajišťují případné důkazy, mají i preventivní odstrašující funkci. Zloděj raději odejde tam, kde ví, že ho žádná kamera nezachytí.

Kamerové systémy jsou oblíbeným doplňkem elektronického zabezpečovacího systému, který rozšiřují o možnost identifikace pachatele. Díky umělé inteligenci dokáží věci, které je možné využít nejen při hlídání osob a majetku, ale také při provozu prodejny a v marketingu. A lépe zvládají také dodržování nařízení GDPR.

Byla to paradoxně covidová pandemie, která akcelerovala technologický vývoj a zároveň ukázala další možnosti využití kamer nejen k ochraně zboží, ale také coby prvek zajišťující hygienickou bezpečnost v prodejních prostorách a poskytovatele cenných dat o chování zákazníků a toku zboží.

V oblasti domácích internetových kamer v té době nastal díky nebývalé poptávce totální nedostatek této komodity a její skokové zdražení, protože zaměstnanci se v době uzávěr přesunuli na domácí pracoviště, přičemž potřebovali vzdáleně komunikovat prostřednictvím videohovorů. To se přelilo také do profesionální sféry, takže mnozí dodavatelé vybavení pro průmysl, administrativní budovy nebo maloobchod dnes pociťují nedostatek jednotlivých komponentů a poukazují na signály o postupném zvyšování cen.

Analog přechází do digitálu

Naprosto jednoznačným trendem posledních let je odklon od starých analogových systémů k digitálním. To se týká nejen IP kamer, ale také záznamových zařízení a nahrávání do cloudu. „Vývoj směřuje také k bezdrátovým kamerám, které lze snadno instalovat nebo operativně přemísťovat. Překotný vývoj je patrný zejména v oblasti autonomních kamer, u kterých dochází k nahrávání dat přímo do kamery s možností vzdáleného přehrávání například prostřednictvím mobilní aplikace v telefonu,“ vysvětluje Bohumil Bořecký, jednatel společnosti Amadeo.

Jak dodává, software kamer se dále zpřesňuje a bude nabízet další možnosti digitalizace, ať už se jedná o přesnou identifikaci podle obličeje nebo podle pohybu osoby a dále umožní čtení znaků, čísel a nápisů. V možnostech vyspělých kamerových systémů tak bude přesné trasování pohybu konkrétní osoby či osob. Další vhodnou aplikací pro kamerové systémy bude detekce a počítání osob, vozidel nebo zboží.

Zvyšuje se přesnost analytiky

Díky vyššímu výkonu samotných kamer se dnes používají zmiňované autonomní kamery, které již nepotřebují výkonné servery, přičemž v nich běží čím dál sofistikovanější software. Každá kamera se tak stává speciální zařízením, které může plnit i několik úkolů najednou. Kromě ostrahy tak může například upozornit zaměstnance, že v některém z regálů je třeba doplnit zboží.

„Díky výkonným procesorům a umělé inteligenci je dnes možné dosáhnout vyšší přesnosti analytických nástrojů, máme méně falešných poplachů a spolehlivosti systémů je celkově vyšší. Pokud je třeba chránit soukromí návštěvníků, mohou být jejich postavy ve videu v reálném čase zamaskovány, a to nejen jejich obličeje, ale skutečně celé postavy, takže obsluha monitoruje pouze chování ‚duchů‘. Původní záznam ale zůstane pro případ potřeby nadále k dispozici, a to v zašifrované formě. K nezašifrovanému obsahu se dostane pouze pracovník s patřičným oprávněním,“ vysvětluje Richard Malíř, Sales Engineer společnosti Axis Communications.

Zvyšují bezpečnost provozů

V oblasti průmyslové výroby mohou kamerové systémy sloužit ke kontrole kvality výroby, synchronizaci výrobních pracovišť, detekci pohybu výrobku a k dalším mnoha aplikacím pro zvýšení efektivity výroby. Velkou oblastí masivního nasazování průmyslových kamer je také autoprůmysl, průmysl zemědělských, stavebních a těžebních strojů, kde dochází k postupnému pronikání kamer do těchto vozidel ve snaze zjednodušit obsluhu strojů a zvýšit bezpečnost provozu.

A bezpečnost se zvyšuje také u samotných kamerových systémů, do který podle Richarda Malíře pronikají funkce a prvky, které pomáhají chránit systém jako celek před kyberútoky a pokusy o zneužití. K zajímavých retailovým aplikacím pak může posloužit i „kamerový systém“ sestavený z několika mobilních telefonů s digitálními kamerami či fotoaparáty, který slouží pro provádění průběžných inventur, kontrol cen nebo operativních objednávek.

„Vhodný mobilní telefon umí číst QR kódy, EAN kódy a některé aplikace umí rozeznávat i interní kódy obchodníka,“ popisuje Bohumil Bořecký. Další velkou oblastí nasazení inteligentních kamerových systémů je počítání, kontrola, řízení a regulace provozu vozidel nejen na velkých dopravních trasách, jako jsou dálnice, ale také na parkovištích u obchodních center.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.