Původ a regionalita jako značka kvality

Má-li potravina chutnat, musí být vyrobena z kvalitních vstupních surovin a šetrnými postupy. Zákazník ocení usnadnění výběru označením značkou kvality.

Zákazník od regionálních výrobků očekává, že tyto produkty čerstvější, mají lepší chuť i vůni. Díky krátkým distribučním cestám od výrobce ke spotřebiteli jsou přispívají k udržitelnosti dodavatelského řetězce. Ideální je, mají-li navíc certifikaci bio.

Stejně jako minulý rok i letos zákazníci v průzkumech deklarují, že kvalita a původ potravin jsou pro ně při nákupu důležitější než cena.

Jak ale ukazují data obchodníků, zákazník se často v místě prodeje chová jinak, než odpovídá v průzkumech. Jisté však je, že zákazník se, i v důsledku pandemie covid-19, stále více stará o své zdraví. To se odráží i na výběru potravin, které kupuje. Ideálem je kvalita za dobrou cenu. Navigací, která mu má usnadnit výběr kvalitní potraviny, je široké spektrum značek kvality. Při nákupu potravin lidé nejčastěji zohledňují jejich čerstvost a kvalitu (9 z 10).

Klasa je letos plnoletá

Nejznámější značkou kvality potravin zůstává podle průzkumu společnosti Stem/Mark realizovaném v březnu 2020 Klasa, spontánně (55 %) i podpořeně (88 %). Lidé si toto označení spojují s kvalitními českými výrobky. Nejčastěji si značky Klasa všímají u mouky, jogurtů a pečiva. Mezi další známá označení patří Regionální potravina, Český výrobek a Česká potravina. Sedm z deseti Čechů, kteří znají nějaké označení kvality, je jím ovlivněno. Nejčastěji tvrdí, že se při nákupu potravin snaží vybírat ty, které mají právě nějakou značku kvality a původu (58 %).

Značka je udělována ministrem zemědělství od roku 2003. Logo Klasa umístěné na obalech výrobků pomáhá zákazníkům v orientaci při jejich nákupu. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců.

Regionální potravina oceňuje výrobky již 12 let

Již dvanáctým rokem Ministerstvo zemědělství uděluje značku Regionální potravina zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Řadu takto označených výrobků může zákazník již zakoupit i v prodejnách velkých řetězců. Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z více než 500 oceněných produktů od 370 výrobců. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti.

Kontroly potvrzují kvalitu

Potravinářská inspekce každoročně uskutečňuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné značkami Klasa a Regionální potravina. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků. V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili celkem 114 šarží potravin oceněných národní značkou kvality Klasa. Všechny odebrané vzorky vyhověly ve všech hodnocených parametrech. Dále inspektoři v roce 2020 hodnotili 72 šarží oceněných značkou Regionální potravina. Pouze jedna ze 72 hodnocených šarží nevyhověla požadavkům právních předpisů porušením jakostních požadavků.

Potraviny oceněné značkami Klasa a Regionální potravina musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny atd.

Cechovní normy jako certifikace receptur

Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů a subjektů, v nichž se sdružují, na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Česká cechovní norma má být základní normou, která stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a z níž vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh. Česká cechovní norma může být zpracována buď pro skupinu potravin vyráběných několika výrobci na území ČR, nebo i pro jednu konkrétní potravinu vyráběnou jedním konkrétním výrobcem, a to bez ohledu na velikost trhu, na který je potravina uváděna.

Regionalita napříč Evropou

Loga Chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení a zaručená tradiční specialita připomínající sluníčko najde zákazník na mnoha výrobcích, zahraničních i tuzemských. Sluníčková loga na obale výrobku znamenají pro spotřebitele záruku kvality.

Potraviny a zemědělské produkty, které jsou vyráběny tradičními metodami více než 30 let, lze chránit jako zaručené tradiční speciality. Na rozdíl od výrobků s chráněným zeměpisným označením nebo chráněným označením původu není jejich výroba nebo příprava vázána na zeměpisnou oblast. Mohou se tedy vyrábět kdekoliv při splnění podmínek technologie výroby. Při zápisu českého výrobku lze tak tentýž výrobek vyrábět jiným výrobcem v jiném kraji či dokonce v jiné členské zemi.

U zeměpisného označení je postačující, aby pouze některá fáze výroby potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném území. Název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Chráněné označení původu je pak označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

Toto označení mohou nést zemědělské výrobky nebo potraviny, které pocházejí z určitého území (regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země), u nichž je kvalita nebo vlastnosti výrobků nebo potravin výlučně nebo převážně dána zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.