Snadná práce s e-katalogem SYNFONY

Elektronický produktový katalog SYNFONY spojuje dodavatele a odběratele. Plně nahrazuje zalistovací karty. Sdílení produktových dat probíhá prostřednictvím on-line aplikace, která umožňuje i hromadný import dat z Excelu.

GS1 Czech Republic provozuje elektronický katalog pro sdílení produktových kmenových dat SYNFONY již téměř rok. Ohlasy společností, které jej používají, jsou pozitivní! Právě snadné ovládání uživatelé označují za jednu z hlavních předností aplikace.

Zejména větší společnosti jistě ocení možnost integrace s vlastním informačním systémem. Řešení zajišťuje rychlou výměnu produktových informací v ČR i celosvětově. Kromě B2B dat je vhodné pro sdílení B2C dat, digitálního obsahu včetně fotografií, bezpečnostních listů a certifikátů. Podporuje plnění legislativních požadavků včetně Nařízení EU 1169/2011.

Vše v cloudu

Výsledkem spolupráce tří národních organizací GS1, české, dánské a finské, je rychlá, moderní a uživatelsky přívětivá webová aplikace. Nevyžaduje žádnou instalaci a je přístupná odkudkoli. Uživatelé mají produktová data plně pod kontrolou. Mohou je kdykoli do aplikace vkládat, aktualizovat či doplňovat a mazat. Zároveň mají přehled o tom, kdo si jejich data stahuje. Svoje data mohou v jedné aplikaci publikovat v ČR i v zahraničí.

Editor položky

Uživatelé do SYNFONY vkládají B2B data (údaje ze zalistovacích karet) i B2C data o produktech potřebná pro on-line prodej. Údaje vyplňují do polí neboli atributů. Každá kategorie zboží má svoji sadu povinných a nepovinných atributů. Atributy jsou seskupeny do logických skupin (např. D.1. Rozměry a množství), které jsou k dispozici v editoru položky formou navigačního panelu.

V případě, že se u skupiny zadávaných produktů údaje opakují, může si uživatel vyplňování atributů usnadnit vytvořením vlastní šablony.

V editoru položky je k dispozici také panel se seznamem chyb. Jeho ovládání je velice jednoduché. V případě chybně vyplněného či chybějícího atributu k editaci problematického údaje uživatel kliknutím přejde na tlačítko u dané chyby nebo u upozornění. Všechny chyby jsou zvýrazněny červenou a upozornění oranžovou barvou.

Export a import položek

Produkty zadané do SYNFONY je možné exportovat do excelového souboru, se kterým mohou uživatelé dále efektivně pracovat. Nejčastěji doplňují položky o další atributy nebo přímo přidávají další položky. Takto upravené soubory je možné do e-katalogu zpětně importovat. Další varianta exportu spočívá ve stažení přehledného produktového listu v PDF včetně obrázku, marketingového popisu a u potravin i se složením a nutriční tabulkou (viz obrázek).

Společnosti s větším objemem produktových dat preferují možnost integrace s ERP systémem prostřednictvím XML souborů a protokolů FTP či AS2, popřípadě stahování dat přes API.

SYNFONY na zkoušku

GS1 Czech Republic nabízí třicetidenní zkušební verzi, ve které si zájemci mohou nezávazně vyzkoušet zadávání položek či export dat do produktového listu a excelového souboru. Nutná je pouze registrace na www.synfony.cz v sekci Chci SYNFONY. Připomínáme, že není potřeba nic instalovat. Pro přístup k aplikaci stačí běžný aktualizovaný prohlížeč.

Podpora uživatelů

GS1 Czech Republic poskytuje všem uživatelům katalogu SYNFONY bezplatnou podporu. V první fázi dodavatelé procházejí před vlastní publikací dat obchodním řetězcům tzv. verifikačním procesem. Je doporučeno, aby dodavatel zadal do SYNFONY 2–3 produkty v různých hierarchiích balení (kus, karton, popř. paleta). Pracovníci GS1 Czech Republic provedou verifikaci zadaných dat a odešlou dodavateli report s detailním popisem případných nedostatků. Připojí přehled konkrétních doporučení. Po odstranění chyb dodavatel zadá zbytek svého produktového portfolia. Od tohoto momentu může produktová data publikovat pro své obchodní partnery.

Speciální obchodní podmínky

Prvních dvanáct měsíců mají všichni dodavatelé registrovaní u GS1 Czech Republic přístup do katalogu SYNFONY zcela zdarma. Do konce roku 2024 platí další výhodné cenové podmínky týkající se ročních poplatků. Roční poplatek je konečný a zahrnuje aktualizace, uživatelskou podporu a školení. Počet vložených produktů nebo zapojených partnerů nemá na výši poplatku vliv.

Pro více informací o GDSN je k dispozici on-line školení Seznámení s GDSN nebo navazující školení Práce s e-katalogem SYNFONY. Obě školení jsou bezplatná a trvají hodinu. Přihlásit se můžete na www.gs1cz.org/skoleni.

O svých zkušenostech se SYNFONY hovoří Ondřej Hašek, analytik oddělení financí a logistiky, společnosti Pfanner.

Se kterými partnery si vyměňujete produktová data přes GDSN?

Prozatím sdílíme naše produktová data prostřednictvím e-katalogu SYNFONY se společnostmi Albert Česká republika a Rossmann.

Kde spatřujete hlavní výhody elektronického produktového katalogu?

Nespornou výhodou je úspora administrativní zátěže, a to především do budoucna, až se přidají další uživatelé. Produktová data nyní sdílíme ve standardizovaném formátu. Odpadá zdlouhavé vyplňování zalistovacích karet, které každý zákazník vyžaduje ve specifickém formátu s rozdílnými požadovanými daty. Další benefit spatřujeme ve sdílení změn produktových dat, kdy jsou naši zákazníci jedním kliknutím informováni o změně a mohou ji ihned evidovat.

Jaké je jeho ovládání?

Uživatelsky se s katalogem SYNFONY pracuje velmi dobře. Některá produktová data nám v podnikovém IS chyběla, proto bylo nutné je doplnit. Ve spolupráci s GS1 Czech Republic již zbývá pouze optimalizovat hromadný import dat do katalogu, který lze řešit např. formou XML souborů.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.