Masa na talíři se nevzdáváme

Přestože stoupá počet lidí, kteří maso ze svého jídelníčku vyřazuji, nějaké masné výrobky nakupují téměř všechny české domácnosti.

K nejoblíbenějším masným výrobkům patří kvalitní šunka, salámy a párky. U masa neustále roste spotřeba drůbežího. S rozšiřující se nabídkou a oblibou grilování vzrůstá také prodej steakových mas.

Stejně jako ostatní segmenty trhu, ovlivňuje nákupy masa a masných výrobků řada faktorů, včetně koronakrize. Ta se v době zavřených restaurací, home office a distanční výuky z domova podepsala na zvýšených nákupech pro domácí spotřebu.

U sortimentu na grilování pak hraje významný vliv počasí. Letos se v tomto směru jednalo o poměrně nepředvídatelný faktor… Trh s masem a masnými výrobky je v České republice, stejně jako jiné kategorie, poměrně významně ovlivněný promočními aktivitami výrobců i řetězců. Cena masa a masných výrobků je i proto pravidelným tématem politických debat a samozřejmě jednání mezi dodavateli, zpracovateli a obchodníky.

3 otázky pro výrobce

O charakteristiku hlavních trendů na trhu masa a masných výrobků jsme požádali výrobce. Odpovědí se ujali Radek Stuchlík, obchodní ředitel pro Českou republiku společnosti Schneider Food a Patrik Slezák, export manager společnosti Ravy CZ.

Co považujete z pohledu výroby a sortimentu masných výrobků za hlavní trend?

Stuchlík: Trendem nejen v poslední době, ale celkově v posledních letech je, dbát na kvalitu a složení produktů. Zákazníci si pečlivěji, než kdy dříve čtou složení. Proto je i na nás jako výrobce vytvářen tlak, na vysoký kvalitativní standard.

Slezák: Jako hlavní trend z naší pozice vnímáme hlavně snižovaní obsahu éček v produktech. Spolu s nimi se v poslední době klade velký důraz také na obsah lepku, jehož množství se snaží výrobci také snižovat. Co se týče trendů týkajících se zákazníků samotných, pak je to tendence kupovat výrobky s vyšším obsahem masa. Aby si tedy výrobci udrželi svou pozici na trhu, je třeba zvyšovat jeho obsah v produktech (což je někdy až kontraproduktivní).

Jak se mění chování spotřebitele v posledních letech v souvislosti s požadavky na velikost a typ balení?

Stuchlík: Co se týče velikosti balení, zaznamenali jsme vyšší poptávku po tzv. rodinných baleních, tedy větších gramážích. Jinak se ale tato oblast nijak významně nemění.

Slezák: Aktuálně se zaměřujeme na ekologii. Zákazníci začali vyžadovat zmenšení podílu plastů v obalech výrobků. Z hlediska ekonomiky a ceny to znamená především snižování hmotnosti. Mimo to se zákazník začal více zajímat o samotnou recyklovatelnost obalu a zajímá ho, aby byl podíl recyklovatelných materiálů v obalu co nejvyšší.

Jaké novinky chystáte na trh ve druhé polovině letošního roku?

Stuchlík: Významnou novinkou, kterou jsme měli v plánu již delší dobu, je Uherský snack Selection 100g. Jedná se o tradiční maďarskou recepturu a bude se prodávat v řetězcích Tesco.

Slezák: Na druhou polovinu tohoto roku se snažíme přijít na trh s nemasovými výrobky a zároveň připravujeme výrobky, které budou umístěny v pečících miskách a zákazníkovi tak ulehčí přípravu.

Prodej masa a masných výrobků pod neustálou kontrolou

Prodej maso a výrobků z něj podléhá pečlivému dozoru Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). O intenzitě kontrol a objevených závadách a nedostatcích pravidelně informují média a veřejnost. Ačkoli se jedná vždy o zcela konkrétní pochybění konkrétního prodejce (a jeho dodavatele), pro veřejnost znamená zveřejnění výsledků kontrol i obecnější varování, např. na typ sortimentu, který se falšuje nebo některé prodejní kanály.

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své dozorové činnosti například dlouhodobě kontroluje také prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích. Přestože se podle informací SVS počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký. V prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři provedli bezmála 170 kontrol prodejců na trzích. Závadu zjistili u 17 % z nich.

V letním počasí nebezpečí spojená se stánkovým prodejem masných či mléčných produktů výrazně stoupají. Podstatná část kontrol proto připadá právě na toto období. Nejčastějším prohřeškem v dosavadním průběhu roku je porušení tzv. zásad výrobní a hygienické praxe. Mezi ně patří zejména nedodržování teplot nabízených výrobků či jejich nedostatečná ochrana před vnější kontaminací. Dalším frekventovaným porušením jsou chyby v označování nabízených potravin, porušení předpisů při manipulaci s produkty a také neznámý či nejasný původ zboží. V prvním pololetí loňského roku provedli veterinární inspektoři na trzích 209 kontrol z toho při 21 z nich zjistili nějakou závadu. Pořadí nejčastějších závad bylo obdobné jako letos.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 9.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.