Dostupnost zboží na prodejní ploše

Co zákazník v prodejně nenajde, to logicky nekoupí. Obchodníkovi tak vznikají ztráty a zákazníka nepřímo posílá ke konkurenci.

Společný webinář pro členy ECR a zájemce o spolupráci, zaměřený na témata spolupráce pro zajištění dostupnosti zboží na prodejní ploše, který se konal 25. května, se zaměřil na metodiky měření OSA z pohledu retail auditu.

Jaké jsou hlavní příčiny OOS a kdo za ně může? Jakou roli může sehrát v dostupnosti zboží a spolupráce z pohledu datové otevřenosti, jaký je potenciál výměny a sdílení dat? Jsme schopni vytěžit maximum ze standardní EDI komunikace pro efektivní řízení (společné) u promočních aktivit, a nejen u nich?

Proč je důležitá OSA?

Ondřej Pavlásek Retail Audit Director, ppm factum, se zaměřil na význam a dopady OSA a OOS na spokojenost zákazníka. OSA označuje poměr mezi dostupnými vs. nedostupnými produkty na prodejně. Zákazník je čím dál náročnější, netrpělivý, nechce dělat kompromisy. Roste jeho disponibilní příjem a očekává, že požadovaný produkt, který si chce koupit, bude v obchodě vždy dostupný. V opačném případě je zákazník nespokojený. Snižuje se jeho loajalita ke značce / obchodníkovi. ten má nižší tržby za dané výrobky a nižší zisk.

Pokud chceme OSA zlepšit, musíme být nejdříve schopni ji změřit. K tomu je nutné vytvořit jednotnou metodiku u obchodníka i dodavatele. Způsoby měření OSA zahrnují fyzický audit přímo na prodejně, kontinuální měření s využitím moderních technologií, nebo kombinace obou přístupů, matematické modely, využití forecastingu, interních dat obchodníka a další. Je nutné stanovit parametry měření OSA. Na jakých prodejnách se bude měřit, v jakém rozsahu, jak často apod.

Důležité je také zaměřit se na to, zda zákazník může koupit vybraný produkt, jelikož je dostupný na prodejní ploše, zda je produkt dostupný kdekoliv na prodejně (včetně skladu, zázemí…) a je možné jej doplnit na prodejní plochu nebo ho třeba objednat z jiné prodejny, či e-shopu obchodníka.

Co udělá zákazník, pokud je produkt nedostupný?

OOS (nedostupný výrobek) nastává, pokud produkt z pohledu zákazníka není na prodejně nalezen v požadované formě, variantě, množství, velikosti, nebo není vystaven na očekávaném místě. V případě nedostupnosti výrobku zákazník koupí zboží v jiné prodejně, koupí si konkurenční produkt nebo si nekoupí nic a nákup odloží. Dopady se projeví jak na straně obchodníka, tak na straně dodavatele. Proto je nutná spolupráce obou stran.

Jak uvedl Ondřej Žák, Business consulting + Sales team lead, U&Sluno, příčin OOS je asi 20, která má však největší vliv? Přesnější promo forecast rovná se vyšší dostupnost zboží. Řešení Promo AI na forecasting promocí dosahuje 86 – 90 % přesnost prodeje. Vysoká přesnost promoforecastu zapracovává různé parametry ovlivňujících výši prodeje včetně typu promoakce, cenové elasticity, kanibalizace a řady dalších… Současně při použití Promo AI dochází k nárůstu prodeje a ke snížení skladové zásoby.

„Pro dosažení přesnějšího forecastu narážíme na příčiny OOS. V rámci postupného zlepšování přesnosti promo forecastu odhalujeme příčiny, které stojí za rozdílem forecast vs actual a odhalujeme určité anomálie, o které je třeba data pro forecast očistit,“ vysvětlil Ondřej Žák.

Klasické transakční EDI je standardem, ale stačí to?

Elektronická výměna objednávek, dodacích listů a faktur má v konečném důsledku vliv i na stav zboží na regále z hlediska OSA a OOS. „V posledních letech byl implementovány paletové dodací listy s SSCC kódy. Došlo ke zrychlení a zpřesnění příjmu zboží. Nejnovějším reálným trendem je zlepšování procesu nákupu implementací zprávy ORDRSP – Order Response. V celém systému je však řada nevyužitých oblastí,“ upozornil Milan Mikula, Solutions Manager, Editel CZ.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.