RFID pomáhá odstranit i špatné návyky pracovníků

RFID technologie šetří čas při inventurách, poskytuje přesný přehled o pohybu sledovaného vybavení a zvyšuje přesnost, umožňuje sledovat více informací najednou.

Zástupci a vlastníci firem hledají nová řešení a přístupy, jak nejlépe optimalizovat výrobní procesy. Jednou z mnoha možností je RFID technologie umožňující rychlou automatickou identifikaci objektů a napomáhající tak ke zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů.

Aplikace RFID jsou založeny na označení výrobku/komponentu identifikátorem (RFID tagem).

Ten umožňuje čtení uložené informace v klíčových uzlech výrobního a logistického procesu, zpracování a filtraci informace a následnou distribuci do vyšší vrstvy informačního systému.

Využití RFID technologie v logistických sítích

Společnost Gaben se (v roce 2019) aktivně podílela na mezinárodním výzkumném projektu zaměřeném na využití RFID technologie v logistických sítích. „Cílem bylo vyvinout univerzální a snadno přizpůsobitelný systém využívající technologii automatické identifikace jak jednotlivých dílů, tak i logistických jednotek a přispět tak ke snížení nákladů spojených s logistickými procesy a k minimalizování skladových zásob. Ale také, jak se ukázalo, pomoci odstraňovat špatné návyky pracovníků,“ uvedl Tomáš Oborný z obchodního oddělení firmy Gaben.

RFID brána ukázala na neoznačené produkty

Během úvodních testů, kdy byly RFID tagem označovány konkrétní produkty, které sjížděly z výrobní linky, bylo totiž zjištěno, že ne všechny operace probíhají podle stanovených pracovních postupů a norem. V době, kdy byly tyto výrobky ve svém balení expedovány na kamion a načítány RFID branou, bylo zjištěno, že kolem 6 % produktů nebylo načteno, což představovalo ohromný problém. I přes fakt, že dodávka bude zpožděna, následovala kompletní kontrola jednotlivých produktů, při níž bylo odhaleno, že oněch 6 % produktů není označeno RFID tagem, i když by mělo. „Ukázalo se, že pracovníci, kteří hotové produkty umísťují z linky do krabic, si čas od času schovají nějaký ten výrobek tak, aby v případech, kdy nestíhají či potřebují pauzu, byli schopni i nadále plnit normy a neměli postihy. A právě to byl i případ oněch asi 6 % výrobků, které neměly RFID tag,“ vysvětluje Tomáš Oborný.

Nově vyvinutý systém nyní dokáže úspěšné ověření RFID automatické identifikace v logistickém řetězci od výrobce polotovarů až po finální montáž. Ověřeny byly rovněž softwarové komponenty pro napojení nasazeného hardwaru na ERP systém SAP R/3. Stejně tak se ukázalo, že vyvinuté řešení může přispět k dodržování přísných norem a požadavků kladených na dodavatele průmyslu a zajistí tak řádnou dohledatelnost jednotlivých položek v logistickém řetězci, a stejně tak pomůže odstranit špatné návyky pracovníků, které byly díky nasazení této technologie v praxi odhaleny.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.