Jak na category management v e-shopu

Proč potřebujeme category management v internetovém obchodě? Jaké přináší výhody pro hráče v e-commerce?

Category management pro internetový obchod: Nevyhnutelný proces pro spokojenost nakupujících online, omnichannel zážitek a zlepšení obchodních výsledků.

Vzhledem k tomu, že se očekává nárůst prodejů globálního internetového obchodu, stává se category management více než nevyhnutelný, aby se jednotliví hráči na trhu mohli odlišit a uspět. Mezi všemi výrobky, které se prodávají online na celém světě, mohou uspět pouze ty, které zohledňují omezení merchandisingu.

Zejména v poslední době byli nakupující vzhledem k okolnostem nuceni využívat online nákupy. Je pravda, že směřujeme k novému normálu, ale návrat k němu nebude stejný na všech trzích. Čím delší je návrat, tím vyšší je potřeba udržet spokojenost online kupujících.

Na každém trhu je internetový obchod v jiné fázi rozvoje. Na některých trzích se snaží vyřešit problémy se službami, jako je picking a dodání zboží, způsoby platby a dodávky produktů. Na dalších už tyto problémy vyřešili a provozovatelé zaměřili svou pozornost na to, jak je možné dosáhnout zábavu a skvělý zážitek z omnichannel přístupu současně se zvýšením loajality a podílu transakcí. Jestliže chtějí hráči internetového obchodu uspět v online, musí se rozhodnout, zda budou mít pro online a offline specifickou strategii, zda jsou dodavatelé a maloobchodníci stejně rozvinutí, disponují dostatečnými schopnostmi, využívají správná data a realizují na jejich základě správná rozhodnutí a nakonec, zda z daných investic dosahují očekávané obchodní výsledky, jako jsou efektivnost a ziskovost. Naši klienti se často ptají, jak mohou ovlivnit nakupující v čase nákupu, jak mohou dosáhnut cross sell, či upsell, jak mohou zvyšovat svou ziskovost, který sortiment je správný a v neposlední řadě, jak často by měli komunikovat se svými zákazníky a co by měli komunikovat.

Jaké jsou nutné kroky a na co se musíme zaměřit?

Category management pro internetový obchod se zaměřuje na multidimenzionální a reinterpretované chápaní kategorie na základě profilu cílených nakupujících. Je velmi důležité rozhodnout se, do kterých kategorií – řešení je potřebné investovat a uplatnit tento proces. Všechno začíná shodou na definici kategorie mezi maloobchodníkem a dodavatelem a rozdělením důležitosti podle penetrace, frekvence, velikosti kategorie a ziskovosti. To vše by se mělo odrazit na tom, jak navrhujeme náš internetový obchod, jak prezentujeme rozhodovací strom nakupujícího, kde umisťujeme kategorii a jaké filtry a nákupní příležitosti použijeme. Proces category managementu pro internetový obchod zahrnuje kromě manažerů kategorie také IT, dodavatelský řetězec a marketing. Digitální mapy, použitelnost, navigace a analytika se používají na vytvoření správné strategie postavené na poptávce a na zajištění nejlepšího akčního plánu (sortiment, místo, cena a propagace).

Vše začíná cílovým nakupujícím

Oslovujeme správné profily nakupujících? Poznáme naše silné stránky a typických nakupujících?

Přístup ke category managementu v internetovém obchodě je založený na informacích o nakupujících. Před jakýmkoliv návrhem plánu a před jakýmkoliv strategickým rozhodnutím je nezbytné vědět více o profilech našich nakupujících, kdo jsou, proč nakupují, jaká zařízení a vyhledávací nástroje používají a které kategorie a produkty si vybírají. Je také velmi důležité pochopit cestu nakupujícího, která se skládá ze čtyř fází: povědomí (Vědí kupující o daném internetovém obchodě, o kategoriích, o značkách?), zvážení (Vyhodnocují kupující, zda by si měli koupit daný produkt, nebo produkt od konkurenta? Na úrovni kategorie / produktu tato fáze znamená, že se rozhodují, zda si koupí produkt A, nebo B.), konverzi (Vybírají si nakupující produkt a přecházejí k vlastní koupi?) a nakonec opakovaný nákup a závaznost (Jsou nakupující dostatečně spokojeni, aby se znovu vrátili a nakoupili?). Kombinací různých fází cesty nakupujícího s finančním výkonem každé kategorie, značky a produktu může hráč v internetovém obchodě rozhodnout o strategiích a taktice, které použije.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.