GDSN: Výměna produktových kmenových dat snadno a levně

Chyby v kmenových datech způsobují problémy v oblasti dodavatelského řetězce. Nesprávné údaje o logistických jednotkách v objednávkách vedou k dodávkám nekompletních palet či snížení servisní úrovně. Chyby se promítají i do planogramů a vystavení na prodejně.

GS1 Czech Republic ve spolupráci s EY Česká republika loni zmapovala proces zalistování v FMCG a procesy výměny produktových dat. Výsledky potvrdily, že výměna kmenových dat stále čeká na standardizaci, která by snížila administrativní zátěž, zlepšila komunikaci (hlavně změn) a podpořila využití B2C dat. Řešení se jmenuje GDSN.

Optimální způsob sdílení kmenových dat

Na vyspělých trzích se již řadu let prosazuje GDSN – síť globální datové synchronizace, která řeší řadu problémů popsaných výše. GDSN je globální síť certifikovaných elektronických katalogů pro výměnu produktových kmenových dat s využitím celosvětově používaných standardů GS1. GDSN využívá výhody centralizace, kdy dodavatel vloží svá produktová kmenová data pouze jednou ve standardním formátu, a obchodní řetězce si tato data mohou stáhnout. Jelikož se však jedná o síť, samotné technické řešení je nabízeno několika různými poskytovateli, a tudíž se snižuje riziko závislosti na jednom dodavateli řešení. V současné době je GDSN jediným globálně rozšířeným řešením pro výměnu produktových kmenových dat v FMCG. Důležitá je rovněž možnost integrace s informačním systémem dodavatele či odběratele, čímž lze eliminovat četnost manuálních zásahů, a tím i riziko chyb na minimum.

SYNFONY: Harmonie ve sdílení produktových dat

V letošním roce uvedla GS1 Czech Republic na trh nový e-katalog GDSN s názvem SYNFONY. Certifikovaný e-katalog poskytuje služby pro efektivní sdílení produktových dat a jeho hlavními přednostmi jsou přehledné uspořádání a snadné ovládání. K jeho cloudovému řešení se lze připojit odkudkoli. SYNFONY zabezpečuje rychlý a spolehlivý přenos kmenových dat, zlepšuje datovou kvalitu a šetří čas i personální náklady.

Do SYNFONY lze vložit data logistického a obchodního charakteru (B2B) bez cen, produktová data určená spotřebitelům pro použití například v e-shopech (B2C), produktové fotografie i doprovázející dokumenty (např. bezpečnostní listy a další dokumenty). Všichni uživatelé registrovaní v Systému GS1 ho navíc v rámci svého existujícího členství mohou využít pro interní správu svých produktových dat.

Standardizovaná data = efektivnější obchod i logistika

SYNFONY je certifikovaný elektronický katalog GDSN postavený na technologii, která se řadu let osvědčuje zejména ve Skandinávii. Odběratelům SYNFONY zajišťuje příjem standardních informací a mediálního obsahu o produktech. Pokud zadavatel data o svém výrobku v katalogu pozmění, aktualizované informace mají odběratelé okamžitě k dispozici. Stejně tak v případě uvedení nových výrobků na trh mohou odběratelé disponovat novými daty bezprostředně po jejich publikování zadavatelem. Odběratelům se navíc otevírá možnost přijímat informace o produktech od zahraničních dodavatelů. Dodavatel může do GDSN vložit data o svých produktech a publikovat je buď veřejně, nebo pro konkrétní odběratele.

K zapojení stačí platné GLN

Stát se zákazníkem e-katalogu SYNFONY je rychlé a snadné. Nutností je pouze platné GLN (Global Location Number, vedle GTIN – Global Trade Item Number – jeden ze základních identifikačních klíčů Systému GS1). Po uzavření smlouvy klient získá přihlašovací údaje a stručný informační balíček s pozvánkou na školení. Přihlášením do SYNFONY klient získá snadno použitelnou a dostupnou online službu, která mu umožní efektivně spravovat informace o svých produktech a souvisejících materiálech (fotografie, bezpečnostní listy a další digitální soubory).

Sdílení produktových dat probíhá prostřednictvím online aplikace, která umožňuje i hromadný import dat z excelu. Zejména větší společnosti jistě ocení možnost integrace s vlastním informačním systémem přes AS2 či SFTP. Stahování dat je možné také s využitím API. Uživatelům SYNFONY jsou k dispozici interaktivní školení, webináře a instruktážní videa pro snadné osvojení ovládání tohoto e-katalogu i principů fungování GDSN.

Kontrola kvality vložených dat

Kontrola kvality dat se provádí manuálně u vybraných položek vložených do e-katalogu SYNFONY, čímž jsou zajištěny aktuální, správné a úplné informace o produktu. Ty jsou zásadní nejen pro odběratele, ale i pro koncového zákazníka. Za výslednou kvalitu dat vždy odpovídá jejich poskytovatel. Použití správných informací je podmínkou pro hladké fungování dodavatelského řetězce a pomáhá zvýšit spokojenost zákazníků. S kvalitou dat při jejich vkládání pomáhají dodavatelům i systémové kontroly, které je upozorní třeba v případě vynechání povinných údajů.

Pro uživatele e-katalogu atrify: Jedeme dál!

GS1 Czech Republic od roku 2016 nabízí e-katalog od společnosti atrify (dříve 1World Sync). „Nastal čas nabídnout českému trhu i vlastní řešení. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro rozšíření našeho produktového portfolia o nový e-katalog GDSN. Společnostem nabídne jednodušší uživatelské rozhraní i možnost stahování dat přes API. Vlastní řešení nám rovněž umožní nabídnout tento online nástroj ve variantě SYNFONY Light všem členům GS1 Czech Republic, a to v rámci jejich stávajících ročních provozních poplatků,“ říká Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb GS1 Czech Republic.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.