Růst mezd loni zpomalil ve všech oborech

Vlivem ekonomických prognóz začaly být společnosti v průběhu roku 2019 obezřetnější. A to jak v oblasti plánovaných investic, tak i náborových aktivit.

Česká ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí roku 2019 o 2,7 %, což znamená meziroční nárůst o 2,5 %. Růst mezd však oproti letem předchozím zpomalil, v některých oborech lze hovořit o stagnaci, uvádí letošní Mzdový průzkum personálně-poradenské společnosti Hays.

Výrazné zpomalení růstu mezd až stagnaci lze pozorovat v oblasti financí, logistiky, cestovního ruchu, business center, právních služeb nebo administrativy. Mírnější růst mezd oproti letem předchozím, obvykle maximálně okolo 8 %, je patrný v oblasti stavebnictví, IT, výroby a strojírenství nebo v některých oblastech obchodu, relativně stabilní růstovou tendenci vykazuje sektor maloobchodu. V průměru se mzdy napříč obory v oblasti náboru specialistů zvýšily o 6,5 %, přičemž se ale nejednalo o plošný nárůst na všech pozicích. Ke změnám docházelo především na spodní hranici mezd, která se posouvala výše, a to především z důvodu konkurenceschopnosti firem.

Investic méně, zato s vyšší přidanou hodnotou a variabilitou pracovních pozic

Dostupných uchazečů je nadále nedostatek, na jednoho nezaměstnaného u nás připadá 1,7 volné pracovní pozice. V regionech s vysokou zaměstnaností, jako je Praha nebo západočeský kraj si jeden uchazeč může vybírat až z pěti pracovních nabídek.

„V průběhu loňského roku firmy postupně přehodnocovaly své náborové programy, pečlivěji si své budoucí zaměstnance vybíraly s ohledem na jejich zkušenosti a team-fit. Jsou, ochotnější počkat si na ideálního uchazeče i za cenu toho, že pozice zůstane několik týdnů nebo dokonce měsíců neobsazena. Tendence, která převažovala v letech 2017 a 2018, kdy společnosti nabíraly téměř zkratkovitě, jen aby pracovní místo naplnily, je nyní téměř minulostí,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays pro ČR.

Přidaná hodnota těchto míst je vyšší, oborově převládá oblast informačních technologií, výroba, stavebnictví, strojírenství se zaměřením na automatizaci. Toto jsou segmenty, které jsou tradičně silné a poptávka po kvalifikovaných uchazečích přetrvá i v letošním roce, navzdory postupné racionalizaci situace na pracovním trhu.

Témata roku 2020: retence, employer branding a benefity

„Rok 2020 se pravděpodobně ponese v obdobném duchu, jako rok přechozí. Volných míst bude patrně o něco méně, ale k dramatickému poklesu nejspíše nedojde. Tempo růstu mezd bude nadále zpomalovat a hlavními tématy letošního roku budou především retence zaměstnanců, tedy snaha o udržení stávajících talentů, dále posílení značky firem jako perspektivních zaměstnavatelů a zejména optimalizace benefitů, vzhledem k nízké ochotě firem k dalšímu navyšování mezd,“ komentuje nadcházející vývoj Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays pro ČR.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 03.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.