Bilancování o změnách v právu, které přinesl rok 2019, a jejich dopadech na podnikání

Rozhovor s advokátkou Janou Felixovou nejen o právu, ale i o podnikatelském prostředí a potřebách klientů.

Paní doktorko, jak byste pro naše čtenáře shrnula či pojmenovala pomalu končící rok 2019 z pohledu změn právního řádu?

Jednoznačně bych musela použít přívlastek „turbulentní“. Což je ale v posledních letech charakteristika běžná. A já musím též dodat, že bohužel. Bohužel pro občany a zejména pak pro podnikatele.

Co považujete za hlavní problém těchto turbulencí?

Nestabilita právního prostředí, kdy nevíte, zda pravidlo uplatňované v pondělí bude platit i ve čtvrtek, nikomu k poklidnému životu nepřispívá, podnikatelé se pak musí věnovat sledování právních předpisů více než svému vlastnímu podnikání. A to jistě není zdravý trend, který by pomáhal rozvíjet ekonomiku a kultivovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Navíc nepřehledný právní řád nedopadá pouze na podnikatele, ale též na jejich zaměstnance. Ti jsou ohroženi tím, že jejich zaměstnavatel nemusí pod náporem všech zákazů a příkazů zvládat veškerou administrativu, a tak se často stane, že zejména menší podnikatelé své podnikání raději ukončí. Nadměrná administrativa pak též odčerpává zbytečné množství financí z rozpočtů společností, které by jinak mohly být investovány do rozvoje podnikání, benefitů pro zaměstnance apod.

V roce 2018 způsobila příslovečnou „bouři ve sklenici vody“ nová úprava ochrany osobních údajů – GDPR. Jaké novinky přinesl ro 2019?

Především je třeba říci, že tématika ochrany osobních údajů byla i v roce 2019 nadále aktuální. A to zejména vinou českého zákonodárce, který nebyl schopen vytvořit prováděcí zákon k některým flexibilním částem nařízení o ochraně osobních údajů. Ten byl přijat až v dubnu 2019, tedy téměř po roce od účinnosti GDPR.

Nadále se podnikatelé potýkali též s evidencí skutečného majitele a jeho zapsání do příslušného rejstříku. Vzhledem k tomu, že zápis byl od 1. ledna 2019 zpoplatněn, snažila se valná většina společností zapsat svého skutečného majitele ještě do konce roku 2018. Soudy pak vyřizovaly zhruba 50 000 podání a zápis, který za normálních okolností trvá maximálně 5 dnů, se protáhl na měsíce. I přes tuto přílivovou vlnu žádostí o zápis ale značná část společností svého skutečného majitele prozatím nedeklarovala. Tyto společnosti se tím pak zbytečně vystavují riziku postihu.

Novinkou, která se začala rýsovat na obzoru je ochrana oznamovatelů škodlivých jednání, tzv. whistlblowerů. Lze jen doufat, že výsledný předpis se bude držet minimalistické úpravy a nebude poskytovat ochranu anonymním prospěchářským udavačům.

Jak se vyrovnávají podnikatelé s narůstajícím počtem právních předpisů a z toho vyplývajících povinností? Jsou schopni vůbec sledovat, co vše mají plnit?

V posledních letech sleduji narůstající trend vytváření právních oddělení už i u středně velkých společností (což bývalo výsadou velkého korporátu), případně zaměstnání pracovníka s právnickým vzděláním. Ti pak mají na starosti každodenní agendu a mají za úkol hlídat jednotlivé zákonné povinnosti, aby se podnikatelé mohli soustředit na skutečný cíl své činnosti – podnikání.

Nejsou ale tito firemní právníci přímou konkurencí advokátům a advokátním kancelářím?

Já spíše vnímám firemního právníka jako partnera, se kterým si můžeme vzájemně pomoci a ušetřit klientovi alespoň část nákladů na potřebné právní služby. Mluvíme od začátku stejným jazykem – pohybujeme se na podobné vlně a dokážeme se ke kýženému cíli dostat rychleji. Firemní právník zajistí běžnou administrativu a rutinní právní úkony – revize a podepisování běžných smluv a řešení standardních obchodních situací. Ze zkušenosti vím, že klienti neradi shánějí advokáta na tyto běžné, a hlavně opakující se úkony, a to zejména z důvodu optimalizace nákladů.

Jak to tedy ale mají udělat střední a malí podnikatelé, kteří si firemního právníka dovolit nemohou či nechtějí navyšovat počet zaměstnanců, přitom by ale běžné právní poradenství a vyřizování s tím spojené administrativy potřebovali?      

Větší kanceláře, jako je například ta naše, dokáží zastoupit roli firemního právníka poměrně snadno a za rozumných finančních podmínek. Naše velikost nám dává flexibilitu. Navíc na sobě neustále pracujeme a snažíme se přizpůsobovat potřebám našich klientů. Nedávno jsme spustili online právní poradnu pro podnikatele propodniky.cz, která primárně cílí na členy Hospodářské komory České republiky, jejímž jsme hrdým partnerem a členem. Koneckonců i my, advokáti, jsme podnikatelé, a proto též ostatním podnikatelům rozumíme a víme, jaké jsou jejich potřeby. Naše online poradna ale velice dobře poslouží jakémukoli podnikateli, členovi i nečlenovi Hospodářské komory. Členové však jednu výhodu mají – poskytujeme jim naše právní služby se slevou.

Nicméně výhodnější podmínky nabízíme všem našim klientům zejména při dlouhodobé spolupráci. Příkladem zvýhodnění by mohla být služba „balíček služeb“,  který když klient nevyužije v celém rozsahu, převede se mu do měsíce následujícího. Tento způsob poskytování služeb se dynamicky přizpůsobuje klientovi. Jeden měsíc nemusí potřebovat nic, jiný více hodin práce, přičemž má ale větší objem služeb již z předchozích měsíců předplacený pravidelnou platbou.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.