Obchodní centra jako multifunkční koncepty

V posledních letech se řada nákupních center razantně změnila. Dá se v nich nakupovat, pracovat, zajít si k lékaři nebo do fitka, ale i bydlet.

V nákupních centrech nacházejí své místo odvětví, která s obchodem nesouvisí, zejména kancelářské plochy a lékařské ordinace. Předpokládá se, že klasičtí nájemci z textilního odvětví a z elektroniky v budoucnu obsadí menší plochu. Zvětší se naopak nájemní plochy odvětví, jako gastronomie nebo zábavní průmysl.

„Nových projektů je málo, a především se jedná multifunkční projekty, které kombinují maloobchodní prostor, kvalitní gastronomii, zábavu, kanceláře, byty, hotel – to vše v kvalitním prostředí a se špičkovou architekturou. Starší maloobchodní projekty na trhu procházejí nutnou revitalizací. Majitelé jsou nuceni přemýšlet o budoucnosti svých obchodních center a přicházet s novými koncepty. Může se jednat o jednoduchý face lift, rozšíření nebo celkovou změnu koncepce projektu v přeměně části obchodního centra nebo obchodního domu pro jiné využití – tzv. multifunkční koncept, který může zahrnovat třeba maloobchodní část, restaurace, hotel, kancelářské prostory nebo byty. Vždy velice záleží na potenciálu a lokalitě projektu,“ komentuje současný trend Jan Kotrbáček, vedoucí retailového týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield.

Loajalita v Česku nefunguje

Vliv na změny nabídky obchodních center má i tzv. generace Z, která doplňkové služby v centrech vyhledává. Ačkoliv tato skupina při nakupování často míří do e-shopů, návštěvnost nákupních galerií to výrazně neovlivňuje. Internetovým obchodům se totiž nesnaží za každou cenu čelit, naopak hledají co nejlepší propojení mezi online a offline nakupováním.

Podle letošní studie společnosti GfK má 90 % Čechů v přijatelném dosahu alespoň jedno nákupní centrum. „Do popředí zájmu vlastníků a manažerů obchodních center se dostává zákaznický prožitek a budování loajality, která je u českých zákazníků spíše slabší,“ říká František Trunec ze společnosti GfK. Snahy nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu k samotným nákupům potvrzují i zástupci obchodních center. „Každoročně pořádáme řadu výstav, koncertů a festivalů, ať už víkendových, nebo dlouhodobých. Naší nejvýraznější akcí je letní festival Vaňkovka Fest, který trvá déle než měsíc. V rámci brněnských nákupních center se v tomto směru jedná o unikát, což se promítá i na výrazné návštěvnosti,“ uvedl Jan Borůvka, ředitel brněnské Galerie Vaňkovka.

Loajalitu zákazníků se obchodní centra snaží získat i prostřednictvím různých forem modernizace. „V centrech můžeme nyní vidět rekonstrukce z konceptů prvních generací a například výraznou změnu funkce food courtu. Dříve byly servisem pro zákazníky, kteří přišli kvůli nákupům. Dnes by to pro ně měl být magnet sám. Obchodní domy také budují více odpočinkových zón a kaváren, zkrátka se posiluje volnočasový a zábavní element,“ komentuje vývoj Jan Kubíček, předseda českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center (ICSC).

E-shopy a kamenné prodejny se vzájemně potřebují

Podle odborníků se obchodní centra nemusí obávat, že by pro ně internetové obchody do budoucna znamenaly výraznější ohrožení. „V minulosti docházelo k mylným předpovědím, že e-shopy převezmou majoritní část trhu, což by mohlo pro řadu center znamenat existenční nepříjemnosti. Podle analýz v USA i dle našich vlastních dat to ale vypadá spíše na tržní korekci. Stejně tak jako kamenné obchody ke svému fungování čím dál více potřebují e-shopy, i obchodníci přes internet pro svůj růst potřebují fyzickou přítomnost prodejny. Nákupní centra se pak pro tyto účely jeví řadě z nich jako ideální místo,“ řekl Jan Kubíček.

Podobně se k problematice vyjadřuje i ředitel Galerie Vaňkovka, podle kterého by si offline a online nakupování nemělo konkurovat, ale naopak najít co nejlepší vzájemnou synergii.

Kombinace nájemníků

Změna charakteru obchodních center je obecný trend, který se projevuje ve všech vyspělých zemích. Co se týká budoucího designu, jsou nákupní centra odkázána na spolupráci s obcemi, nájemníky a investory, tvrdí výsledky aktuální studie „Center-Management im Fokus“ EHI a German Council of Shopping Centers, která zkoumala pohled managementu 140 obchodních center (z celkových 483) v Německu.

Skoro v každém druhém nákupním centru (46 %) se podle studie nacházejí i kancelářské plochy. V 41 % center bývá zastoupeno i zdravotnictví. V nákupních centrech, která se stále častěji stávají místy setkání se zážitkovým charakterem, jsou oblíbené i volnočasové nabídky, jako kina. Volnočasové nabídky a zábavní průmysl jsou zastoupeny ve více než třetině center (35 %). Spíše vzácností bývá kombinované využívání s byty (16 %) a hotely (6 %).

Podíl gastronomie na pronajímaných plochách nákupních center v příštích pěti letech podle názoru 81 % respondentů studie poroste. 71 % respondentů tvrdí, že se zvýší i podíl poskytovatelů služeb a zábavního průmyslu. Podle nadpoloviční většiny respondentů (54 %) se navýší i podíl ploch pronajatých odvětvím hobby a volný čas.

Klasičtí klíčoví nájemci center z odvětví obuv a doplňky, oděvy a zábavná elektronika a telekomunikace obsadí v budoucnu podstatně menší plochy. Oděvní průmysl si bude pronajímat méně ploch podle názoru 73 % respondentů. S úbytkem nájemních ploch v odvětví zábavní elektroniky a telekomunikací počítají skoro dvě třetiny dotazovaných. U obuvi a doplňků kalkuluje s poklesem každý druhý respondent. Zato s nárůstem pronajímaných ploch pro tato tři odvětví nepočítá skoro nikdo.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.