Prodej stále efektivně podporují letáky

I přes vliv pokračující digitalizace jsou tištěné letáky hlavním zdrojem informací pro převážnou část spotřebitelů. U elektroniky a drogerie jim na paty šlape jejich elektronická podoba.

Data společnosti Focus CZ Marketing- and IT Research zpracovaná ve studii PromotionInsigths 2019, jejichž sběr proběhl v květnu v ČR a dalších 16 zemích, ukazují, že letáky stále tvoří velmi důležitý prvek podpory prodeje. V oblasti potravin a drogerie je respondenti jmenovali jako první zdroj informací.

Jako primární zdroj informací o speciálních nabídkách uvedlo ve studii PromotionInsigths 2019 letáky v oblasti potravin 85 % dotázaných. Internet uvedlo 71 % respondentů. Zajímavé je z tohoto pohledu srovnat oblast drogerie, kde letáky primárně používá 81 % dotázaných, kdežto internet uvedlo podstatně méně (60 %).

Ze studie vyplývá i generační rozdíl v pojetí zdrojů informací o akcích, a to zejména u elekroniky, kterou nakupuje převážně mladší generace, a proto je přirozené, že nejčastěji (80 %) respondenti uváděli jako hlavní zdroj informací internet, nicméně i zde si velmi dobře (na 2. místě) vedou letáky. Ty jako hlavní zdroj informací o novinkách uvedlo 68 % respondentů. Podobný vliv je patrný také v oblasti DIY, kde spotřebitelé vyhledávají informace nejčastěji na internetu (71 %), nicméně letáky jsou primárním zdrojem pro 67 % dotázaných.

Druhý je e-mailing

Nezanedbatelným komunikačním prostředkem je při podpoře prodeje elektronický newsletter. Jeho důležitost je oproti letákům a informacím z internetu ovšem méně než poloviční. E-mailing v oblasti potravin uvedlo jako hlavní zdroj 38 % respondentů, u drogerie 29 %, u elektroniky 27 % a kutilové jej za primární zdroj považují pouze ve 23 %. Za významný prvek je stále považována TV reklama, kterou jako zdroj primárních informací uvedlo u potravin 36 %, u drogerie 23 %, u elektroniky 25 % a u DIY 24 % dotázaných. Teprve za nimi se umístila reklama v časopisech, reklama v novinách, na billboardech a v rozhlase. Jako zajímavost je možné uvést, že u potravin si reklama v rádiu, v denících a v časopisech vede zhruba stejně, jako prvotní zdroj ji uvedlo 14 % respondentů.

Obliba zůstává

„Při srovnání let 2017 versus 2019 je možné pozorovat zcela nepatrný pokles akceptace letáků v oblasti potravin, kde se jejich hodnocení coby prvního zdroje informací snížilo o jedno procento z osmdesáti šesti na osmdesát pět procent. Spolu s tím, jak dorůstá mladší generace, která se stává nakupujícími spotřebiteli, je logické, že si polepšil internet – šedesát sedm versus sedmdesát jedna procent – a e-maily rozesílané obchodníky, které vyrostly ze třiceti tří procent na třicet osm. V této souvislosti je ovšem zajímavé, že navzdory tomu, že mladší generace opouští klasickou televizi a přesunuje se do on-linu, polepšila si také televizní reklama, a to ze třiceti dvou na třicet šest procent, a reklama v rádiích z devíti na čtrnáct procent,“ shrnuje dlouhodobé trendy v oblasti reklamy a promočních akcí Jan Čepelák, manažer společnosti Focus Cz Marketing-and IT Research. Poklesla ale pozornost u deníků (15 % vs. 14 %) a časopisů (16 % vs. 14 %) a jen nepatrně se změnila u billboardů (8 % vs. 9 %).

V podstatě stejně si letáky vedou ve sledovaném období v drogistickém segmentu (82 % vs. 81 %) a na stejné úrovni se drží také u elektroniky (68 %), kde ale na důležitosti nabývá internet (78 % vs. 80 %), e-mailing (25 % vs. 27 %), televize (20 % vs. 25 %), a dokonce i rádio (4 % vs. 5 %). Naopak si pohoršily u kutilů (71 % vs. 67 %), kde jim ukrojil internet (65 % vs. 71 %), e-mailing (21 % vs. 23 %), rádio (4 % vs. 5 %) a polepšily si také billboardy (6 % vs. 9 %). Naopak si pohoršila reklama v denících (10 % vs. 9 %) a časopisech (14 % vs. 12 %).

K návštěvě prodejny motivují nejvíc

Jako hlavní motivace k návštěvě obchodu vyhrávají letáky na celé čáře. Na otázku, které médium vás nejvíce motivuje k návštěvě prodejny, uvedlo u potravin leták 72 % respondentů. Teprve daleko za ním se umístil internet (14 %), televize (6 %), e-mailing (5 %) a další. Podobně je tomu u léků, kde letáky uvedla také drtivá většina (61 %) a internet (22 %). Kutily letáky přitáhnou do obchodů ve 45 % a internet ve 39 %. Opačně je tomu jen u elektroniky, kde letáky přiměly k návštěvě prodejny 39 % respondentů, zatímco internet 45 % dotázaných. Z ostatních médií uznávají respondenti s velkým odstupem vliv e-mailingu a televize, ostatní média dokázala získat podíl okolo jednoho procenta.

Vliv letáků na motivaci k návštěvě prodejny zůstává při srovnání dat za sledované období relativně stejný. U potravin je to 72 %, u léků byl zaznamenán mírný pokles (z 62 % na 61 %), stejně tak u elektroniky (40 % na 39 %) a v sektoru DIY klesl vliv o 5 % (z 50 % na 45 %).

Používají se při nákupu

Z odpovědí respondentů vyplývá, že nejčastěji se s letáky ve všech čtyřech oblastech zboží (potraviny, drogerie, elektronika a DIY) setkávají tak, že je najdou ve svých poštovních schránkách. S více než polovičním odstupem následuje jako zdroj letáků internet, za nímž následují letáky umístěné přímo v prodejnách. Na otázku, jak obecně používáte letáky a katalogy, jich největší skupina (42 %) odpověděla, že je rychle prolistuje. Skoro třetina (29 %) je ale důkladně prolistuje, a čtvrtina (25 %) je používá při nákupu v prodejně.

Zbytek je věnuje jiné osobě, aniž se do nich podívá, nebo je zahodí. Pokud už se ale leták v domácnosti objeví, obvykle jej přečtou dva lidé (tuto možnost uvedlo 46 % respondentů). Téměř třetina (28 %) uvedla, že jej prolistují tři osoby. Čtyři a více osob leták vidí méně často. Tato situace se v průběhu doby příliš nemění, protože nákup s letákem uvedlo v roce 2017 43 % respondentů, zatímco v roce 2019 41 % dotázaných. Důkladné prostudování letáku vzrostlo z 28 % na 29 %, rychlé prolistování z 26 % na 27 % a počet spotřebitelů, kteří leták předají druhé osobě, se nezměnil (2 %).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.