Objektivita rozhodnutí

Většinu času jsou lidé v rozhodovacím módu intuice, a proto je zde prostor pro jejich ovlivňování. Intuice se řídí mírou obeznámenosti s danou situací.

Klíčové je opakování. Slouží k pocitu obeznámenosti s produktem nebo službou, přispívá ke snadnému pochopení a je jedním z významných nástrojů ovlivňování chování zákazníka.

Pravdivost je kvalita, která se zdá být pravdou podle něčí intuice, názoru nebo vnímání bez ohledu na logiku nebo faktickou evidenci, což nás přivádí k rozhodnutím, která činíme podvědomě. I když jsou často nepřesná, tvoří podstatnou část našeho rozhodovacího procesu.

Textová informace v kombinaci s fotografií upevňuje pocit pravdivosti, neboť se do našich myšlenek tento vizuální soubor promítá jako faktické informace. Pokud přidáte informaci a relevantní fotografii, stanovisko k informaci se stává pro hodnocení intuitivního systému pravdivým.

Zářivě nejvýraznější

Atraktivita výrobku pro náš mozek je dána jeho „vizuální výrazností“. V praxi to znamená, že osobní preference vizuálního stylu pro výrobek může být potlačena výrazností prvků samotného produktu. Jasné barvy a výrazné prvky jsou zásadní pro upoutání zákazníkovy pozornosti.

Jistota a víra ve správné rozhodnutí

Lidé se rozhodují rychleji, pokud si jsou svým rozhodnutím jistí, tedy důvěřují poskytnutým dokazujícím aspektům. Jakmile dojde k neúměrnému „zaháčkování“ na rozhodnutí, lidé se začnou ve svém rozhodnutí cyklit. Pravidlo pro náš mozek je: čím déle to zabere, tím těžší je rozhodování a tím méně je člověk přesvědčen. Rozhodnutí zabírá více času, a tak stále dokola.

Náš rozhodovací systém využívá dva aspekty – „uplynulý čas a vypovídající hodnotu“. Ovlivňovat zákazníkovo rozhodnutí tedy můžete upravením dojmu o množství informací v co nejkratším čase. Malé kousky informací ke každému aspektu společně s pobídkou k fyzické akci (kliku atd.).

Risk a rozhodnutí

Studie ukazují, že rozhodnutí, které je činěno pod stresem nebo pod přímou hrozbou rizika je specifické pro každého člověka. Je dokázáno, že ženy se rozhodují obecně jinak než muži.Pokud jsou vaší cílovou skupinou spíše muži, je dobré upravit informaci tak, aby měla vypovídající hodnotu o vysokém potenciálu získané služby nebo výrobku. U žen je lepší poskytovat informace o jistotě a bezpečí, produkty a služby jejichž využití přichází s menším rizikem ztráty (např. finanční). Pokud jsou vaši cílovou skupinou ženy i muži, poskytujte informace o vysokém potenciálu služby stejně tak jako o bezpečném rozhodnutí.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.