Základem čerstvosti je pečlivý výběr dodavatele

Kvalita a čerstvost jsou dnes jedním z hlavních důvodů, proč zákazníci nakupují v prodejnách společnosti Lidl.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003. V současnosti provozuje 245 prodejen, které jsou zásobovány čtyřmi logistickými centry. Filozofi e společnosti je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % sortimentu. Jménem vedení společnosti odpovídala její tisková mluvčí Zuzana Holá.

Zaměření na kvalitní a čerstvé potraviny vnímá český zákazník velmi pozitivně. Co pro vás z pohledu obchodníka znamenají pojmy kvalita a čerstvost?

Čerstvost a kvalita je pro nás prioritou. Z různých spotřebitelských průzkumů, a především z naší vlastní zkušenosti víme, že pro zákazníky je kvalita a čerstvost čím dál důležitější a je často na prvním místě před cenou. Zároveň jsou jedním z hlavních důvodů, proč k nám zákazníci chodí. Reagujeme na to tím, že sortiment čerstvých potravin neustále inovujeme a rozšiřujeme, čemuž přizpůsobujeme také naše prodejny. Ve chvíli, kdy stavíme nové prodejny či modernizujeme ty stávající, zvětšujeme prodejní plochu právě v části čerstvých potravin, tedy ovoce a zeleniny, pečiva, čerstvého masa a mléčných výrobků.

Je na českém trhu dostatek dodavatelů splňujících kvalitativní požadavky, které si společnost Lidl stanovuje?

Základem čerstvosti je pečlivý výběr dodavatele. U privátních značek si zároveň stanovujeme, jak bude daný produkt vypadat a chutnat. Ne každý výrobce je schopen plnit nároky na kvalitu nebo na kapacitu potřebnou pro naše prodejny, ale máme řadu stabilních a spolehlivých dodavatelů. Velká část z nich s námi spolupracuje již léta a také s námi své výrobky vyváží do zahraničí.

Ke kvalitě a čerstvosti jste zařadili také pojem odpovědná tvorba sortimentu a odpovědné složení potravin. Co si pod těmito termíny má představit zákazník a jaký dopad má tento cíl na dodavatele a na ceny?

Pečlivým výběrem surovin se zabýváme neustále, před nějakou dobou jsme k jejich kvalitě přidali i udržitelnost. Stanovili jsme si řadu závazků pro nákup certifikovaných surovin, například kávy, kakaa, ale i květin nebo obalů a výrobků obsahujících celulózu. Nedávno jsme šli ještě dál a definovali jsme nové cíle pro složení výrobků našich vlastních značek s ohledem na zdraví spotřebitelů. Ty jsou veřejně dostupné v takzvaných Zásadách odpovědného sortimentu. Zde uvádíme, jakými prostředky zajišťujeme kvalitu a bezpečnost produktů při přípravě receptur a výběru používaných přídatných látek v produktech vlastních značek.

Dále jsou zde stanoveny cíle pro dodržování interně daných limitů pro obsah různých látek v potravinách. Je na místě zmínit, že v rámci důsledné preventivní ochrany spotřebitelů určujeme limity i tam, kde v současné době neexistují zákonné předpisy. Snižováním obsahu přidaného cukru a soli a také tuků v potravinách se snažíme předcházet nemocem jako vysoký krevní tlak nebo diabetes. Naším cílem je snížit průměrný obsah přidávaného cukru a soli do roku 2025 o 20 %.

U cukru se zaměřujeme především na potraviny, které často konzumují děti, tedy cereálie, sladké pečivo, jogurty, zmrzliny. V ovocných jogurtech Pilos jsme například snížili obsah přidaného cukru a navýšili ovocnou složku. V müsli značky Crownfi eld jsme výrazně zredukovali množství přidávané soli. Naším cílem je upřednostňovat barvicí potraviny před umělými barvivy, omezit používání konzervantů a upustit od používání umělých aromatických látek. V oblasti bezpečnosti potravin jsme si určili limity pro obsah nebezpečných látek, které se do potravin dostávají už při sklizni anebo zpracování akrylamid, minerální oleje, alkaloidy nebo pesticidy.

Chceme přitom dosáhnout nižších hodnot, než určuje evropská legislativa, a zavést opatření pro minimalizaci obsahu těchto látek. Například u ovoce a zeleniny smí obsah rezidua jednoho druhu pesticidu činit maximálně jednu třetinu zákonného limitu. Vzhledem k tomu, že s dodavateli úzce spolupracujeme na našich privátních značkách, je jasné, že s nimi intenzivně spolupracujeme i na úpravách receptur a možnostech snižování nebezpečných látek při pěstování nebo v procesu výroby. Týká se to jak českých dodavatelů, tak zahraničních. Zároveň je naší prioritou, aby odpovědná tvorba sortimentu neměla dopad na ceny výrobků. Vše proto pečlivě posuzujeme v úzké spolupráci s dodavateli. Naším cílem je nabízet zboží nejvyšší kvality za ty nejlepší ceny.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.