Pojízdná prodejna a on-line se nevylučují

Nerentabilní venkovské prodejny zavírají. Obce i stát hledají řešení, jak obchod na venkově vzkřísit. Podobnou situaci ovšem řeší i v sousedním Bavorsku, kde chtějí propojit pojízdnou prodejnu a online prodej.

Z celkového počtu 6 258 obcí v České republice tvořily v roce 2017 více než polovinu obce do 500 obyvatel. Přitom v nich žilo pouze necelých 8 % obyvatel. Obcí s populací mezi 500 a 1 000 obyvateli bylo 1366. Nejvíce lidí žije v obcích s počtem nad 20 000 obyvatel. Česká republika patří k zemím s velkým počtem malých obcí. O to větší problém vzniká se zajištěním služeb, včetně prodejní sítě v nejmenších obcích.

Podle údajů společnosti Nielsen zaniklo jen v roce 2017 v České republice 1 082 maloobchodních prodejen o velikosti do 400 m², přičemž v případě 759 prodejen šlo o nejmenší obchody o prodejní ploše do 50 m². Za posledních deset let zaniklo v Česku 3 923 prodejen o velikosti do 400 m2. Tempo počtu uzavíraných prodejen přitom v posledních letech roste.

Koncem října zanikla například prodejna COOP v Dolním Dvořišti, která byla ze strany Jednoty Kaplice dlouhodobě dotována. Podle Zdeňka Juračky, předsedy Asociace českého tradičního obchodu, je zřejmé, že současný stav pomalu spěje k patové situaci. “Vláda by si měla stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově potřebné, či nikoliv. Její rozhodnutí se následně bude týkat 26 % občanů České republiky, kteří žijí v obcích do 2 000 obyvatel a pro které je prodejna významným místem nejen společenského soužití,” zdůrazňuje Juračka.

Velkou roli mohou v podpoře venkovských prodejen sehrát samy obce, jak ukazují příklady z Horažďovicka, ale třeba i ze sousedního Bavorska.

Obce na Horažďovicku mají vlastní pojízdnou prodejnu

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko uvedl do provozu novou pojízdnou prodejnu. Prodejna byla pořízena svazkem obcí jako reakce na postupné snižování potravinové obslužnosti v obcích regionu. Svazek obcí hledal a analyzoval různá řešení, pojízdná prodejna se ukázala jako jedno z nejvýhodnějších řešení.

Pořízení pojízdné prodejny přímo svazkem obcí je v současnosti jedním z nejoriginálnějších řešení v České republice. Vlastnictvím pojízdné prodejny chce mít svazek obcí stálý vliv na to, kde a v jakém rozsahu budou její služby nabízeny. S pojízdnými prodejnami v regionu Horažďovicka jsou dlouholeté zkušenosti, v regionu fungují téměř 30 let. Poslední provozovatel před dvěma lety však službu ukončil, a to zejména z důvodu svého věku, používání nehospodárného a nemoderního automobilu a také z důvodu nárůstu administrativy (EET).

„Současný provozovatel nám ve svazku zajišťuje služby pojízdné prodejny jen v omezeném rozsahu a my věříme, že pojízdná prodejna získá opět svoji slávu,“ říká Václav Vachuška, manažer Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka a dodává: „Starostům obcí je třeba poděkovat, že našli odvahu a rozhodli se takovým způsobem prostřednictvím našeho svazku obcí potravinovou obslužnost podpořit. Velké poděkování patří také Plzeňskému kraji, který tento projekt podpořil v rámci integrovaného projektu částkou 800 000 korun.“

Celý projekt trval od přípravy po realizaci téměř dva roky, organizátoři věří, že pro obyvatele regionu bude prodejna přínosem a zároveň inspirací pro další. „Velmi si vážíme inciativy obcí, které se rozhodly vyřešit neblahou situaci venkovského obchodu vlastními silami. Problematikou zachování prodejen v malých obcích se jako asociace zabýváme již řadu let a jsme rádi, že i jednotlivé kraje pochopily závažnost situace a zachování obchodů na venkově stále častěji podporují. V našem úsilí budeme pokračovat a věříme, že projekt na Horažďovicku nebude ojedinělý, vyjadřuje podporu Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu.

Digitální vesnice spojuje pojízdné prodejny a regionálních výrobce

Ve více než 500 bavorských obcích už žádná prodejna potravin není. Počet prodejen v regionu poklesl od roku 2005 o 28 %. Navíc prognózy do roku 2032 mluví o více než 10% poklesu počtu obyvatel, a tak je nutné vycházet z toho, že se nabídka zásobování v blízkém okolí ještě více sníží. Navíc ve venkovských oblastech žije mnoho starších lidí, kteří už často nejsou mobilní a bez pomoci dlouhé cesty nezvládnou.

S výzvami v podobě dlouhých cest za nákupy, které jsou s tím spojené, jsou konfrontováni i mnozí obyvatelé žijící ve sdružení vesnic Steinwald-Allianz, které se rozhodlo pomoci a v rámci projektu „Digitální vesnice“ uvádí do života internetovou dodavatelskou službu regionálních potravin. Pomocí digitalizace se má podpořit struktura veřejných služeb a kvalita života v regionu. Proto se v roce 2016 zrodil nápad „pojízdné vesnické prodejny“. Středobodem projektu je digitální propojení občanů, pojízdné vesnické prodejny a regionálních výrobců, které má posloužit ke zkvalitnění místních služeb ve sdružení vesnic Steinwald-Allianz. Od dubna 2017 sdružení spolupracuje s instituty Fraunhofer IIS a Fraunhofer IESE na realizaci pilotního projektu – za podpory Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie.

Cíle tohoto pilotního projektu jsou prakticky totožné s aktivitami na podporu venkovských prodejen u nás: postavit se proti trendu zániku maloobchodních prodejen a podpořit kvalitu života na vesnicích a regionální dodavatelské řetězce.

V rámci projektu „Digitální vesnice“ bavorská vláda v současné době dotuje v Bavorsku pět modelových obcí, popř. modelových svazů obcí a podporuje je tak při realizaci jejich digitálních představ. Ve sdružení Steinwald-Allianz vyvinuli při tomto projektu společně s instituty Fraunhoferovy společnosti Integrierte Schaltungen (IIS) v Erlangenu/Norimberku a Experimentelles Software Engineering (IESE) v Kaiserslauternu aplikaci „Pojízdná vesnická prodejna“, což je internetový dodavatel přednostně regionálních potravin pro obyvatele žijící v regionu. Internetová prodejna steinwald-dorfladen.de bude uvedena do provozu na konci letošního roku.

Sdružení Steinwald-Allianz tvoří 16 členských obcí a nachází se v okrese Tirschenreuth na severovýchodě Bavorska. V oblasti působnosti sdružení žije na velké rozloze přibližně 40 000 obyvatel. Občané rozdělení ve více než stovce vesnic a městských částí musí kvůli nákupu a zásobení potravinami mnohdy urazit hodně dlouhou cestu.

Pomoci může digitalizace – prostřednictvím inteligentního propojení poskytovatelů služeb s lidmi, kteří tyto služby poptávají. Když jsou známé potřeby občanů, mohou se jim nabídky uzpůsobit na míru, což může ušetřit čas i cestování. Navíc díky tomu zůstanou služby místních drobných podnikatelů a také veřejná infrastruktura nákladově efektivní, čímž bude život na venkově znovu atraktivnější, jsou přesvědčeni tvůrci projektu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2018…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.