Dobíjecí stanice u každé prodejny?

Než si majitel elektromobilu v prodejně nakoupí, může si na parkovišti zdarma dobít svůj vůz. Pro zákazníka příjemná realita. Pro obchodníka věc trendu, jeho společenské angažovanosti, ale také legislativy.

Rada Evropské unie v dubnu schválila Směrnici Evropského parlamentu a rady, kterou se mění Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a 2012/27/EU o energetické účinnosti. Členské státy musí nové znění promítnout do své legislativy do 20 měsíců.

Novinkou oproti aktuálnímu právnímu rámci je silnější podpora elektromobility. Do 1. ledna 2025 mají členské státy stanovit požadavky týkající se instalace minimálního počtu dobíjecích stanic do všech jiných než obytných budov s více než 20 parkovacími místy. Pokud jde o nové obytné budovy a obytné budovy procházející větší renovací, které mají více než 10 parkovacích míst, mají členské státy zajistit instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic.

Jak jsou připraveni obchodníci?

Změna směrnice značně postihne především maloobchod s jeho parkovacími plochami. Německý EHI Retail Institute se vyptával obchodníků, jak chystanou změnu vnímají. Průzkumu se zúčastnilo celkem 30 obchodních řetězců z různých odvětví z Německa, Rakouska a Švýcarska. Cílem bylo zjistit, jaký je současný stav v oblasti dobíjecích stanic v odvětví obchodu a jaké faktory jsou důležité pro obchodníky k realizaci plánované směrnice.

Téma elektromobilita a dobíjecí stanice je u většiny dotazovaných obchodníků věcí, kterou už realizují v praxi. 70 % respondentů nabízí svým zákazníkům na jednotlivých parkovištích dobíjecí stanice, z toho dvě třetiny poskytují elektrický proud zdarma. Počet dobíjecích stanic, které jsou v provozu, se v celé síti poboček pohybuje od jedné až po stovku. Skoro polovina respondentů udává, že provozuje maximálně 10 dobíjecích stanic, 30 % mezi 11 až 25 stanicemi a 20 % respondentů udává, že mají v provozu 50 až 100 dobíjecích stanic.

Bezmála 80 % maloobchodních prodejen plánuje, že v roce 2018 uvede do provozu další dobíjecí stanice, ale aktuálně se neplánuje žádné strukturované rozšíření, protože dosavadní poptávka je nízká – tak zní první výsledek průzkumu EHI v německy mluvících zemích.

Zatím minimální využití

Dvě třetiny respondentů, kteří mají aktuálně v provozu dobíjecí stanice, poskytuje svým zákazníkům elektřinu bezplatně. Využití ze strany zákazníků je v současné době tak minimální, že se dobíjení elektrovozidel nabízí jako dodatečná služba a využívá se jako prodejní strategie, uvádí EHI. Často není k zahájení dobíjení nutná ani žádná registrace nebo autorizace. Obchodníci, kteří nenabízejí elektřinu bezplatně, nejsou většinou provozovateli dobíjecích stanic, provozují je dodavatelé elektřiny.

V roce 2018 plánuje uvedení dobíjecích stanic do provozu skoro 80 % obchodníků, přičemž počet plánovaných dobíjecích stanice pro rok 2018 se pohybuje od jedné do stovky. Dlouhodobou strategii, popř. strategické rozšíření obchodníci v současné době nerozpracovali do podrobností, momentálně většinou probíhá testovací fáze a zkoušejí se jednotlivá stanoviště.

Dobíjecí stanice v provozu mají maloobchodní prodejny potravin, prodejny pro kutily a stavaře, prodejny elektra a nábytku. Pro obchodníky v centrech měst, jako prodejny oděvů, obuvi nebo vybavení interiérů není změna směrnice relevantní, protože většinou bývají umístěné v pronajatých budovách a nemovitosti nevlastní.

Problémy při realizaci nové směrnice způsobují obchodníkům hlavně dva aspekty: hospodárný provoz a minimální poptávka po dobíjecích stanicích. Navíc nebývá často vyjasněna technická a personální odpovědnost, protože maloobchod nemůže garantovat odborné znalosti nezbytné k provozu dobíjecí stanice.

Praktické překážky

Technické předpoklady ve formě dostatečné kapacity elektrické sítě jsou další nezanedbatelnou problematikou, protože ne každá parkovací plocha má k dispozici dostatečný příkon elektrické energie. Další obtíže představují v praxi následující faktory: financování, přístupnost dobíjecích stanic, délka parkování a vandalismus.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.