Úklid prodejny svěřte raději profesionálům

Maloobchodní prodejny jsou místa, kudy denně prochází velké množství nakupujících, a proto je úklid v podstatě kontinuální proces. Měl by proto probíhat nejen podle vyváženého časového plánu, ale také vhodnými prostředky. Tato kritéria obvykle dokáží zajistit pouze odborné firmy.

Mnoho obchodníků si ve snaze co nejvíc ušetřit zajišťuje úklid prodejní plochy vlastními silami, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Ti však primárně zastávají v obchodě jinou funkci a nejsou pro tuto činnost náležitě vyškoleni.

Přestože je podle slov předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění Ireny Bartoňové Pálkové možné pozorovat v prostředí retailu jisté zlepšení, v mnoha ohledech je stále co dohánět. Mnozí obchodníci také ještě stále uklízejí pouze to, co je vidět.

Podlahu je možné naimpregnovat

Oproti minulým letům se situace viditelně zlepšila v provozech, které disponují dopékacím úsekem pro pečivo nebo úseky lahůdek a masa. Části prodejen, kudy chodí nakupující, bývají nicméně stále špinavé a situaci zhoršuje přístup, který k nim provozovatelé prodejen zaujímají. Obvykle je prodejní plocha uklízena pouze čisticími stroji, které kvůli tomu, že jde o úklid za provozu, znečištěné místo jen rychle projedou. V případě, že jde o prodejnu s potravinami, ve které není možné použít agresivní chemické čisticí prostředky, dochází spíše k rozetření špíny.

Jisté řešení, které se již běžně používá na západ od našich hranic, představuje impregnace podlahy. Ta její povrch uzavře, takže se následně snadněji udržuje. Takto ošetřená podlaha vydrží přibližně rok až dva a v souvislosti s úsporami, které přinese menší množství použitých čisticích prostředků, není ani příliš drahá. V současnosti vychází metr čtvereční takto ošetřené plochy na 150 až 200 Kč, přičemž konečná cena záleží na celkové rozloze.

Jak ale upozorňuje Irena Bartoňová Pálková, problém spočívá spíše v tom, že moderní maloobchod mívá kromě státních svátků málokdy zavřeno, takže není kdy tento úkon provést. Před samotnou impregnací musí být totiž podlaha důkladně vyčištěna a zneutralizována. Impregnaci je však také možné provést postupně, takže by z provozu byla vyřazena vždy jen část prodejní plochy.

Namísto kartáčů použijte pady

Protože obchodníci k úklidu často používají své kmenové zaměstnance, dochází k chybám při správném používání čisticích strojů, resp. nástavců. Irena Bartoňová Pálková upozorňuje na častou záměnu, kdy je do čisticího stroje namísto padu použit nesprávně kartáč.

V současné době jsou k dispozici diamantové pady, které drobnými diamantovými částečkami odstraňují z podlahy nečistoty a zároveň ji leští. V principu si je můžeme představit jako houbičky na nádobí ve tvaru kotouče, na který je ze strany určené pro čištění nastříkán velmi jemný diamantový prášek.

Dostatek informací má jedině odborník

Jedním z důvodů, proč neprovádět úklid vlastními silami, ale svěřit jej odborníkům, je fakt, že odborná firma by měla znát všechny moderní technologie a trendy, které jsou v současné době k dispozici. Důležitá je také skutečnost, že by měla mít proškolené pracovníky a daleko lepší přístup k moderním chemickým prostředkům, jelikož je odebírá ve velkém množství a zároveň dostává informace o jejich správném použití přímo od výrobců.

„Obchodníci rozumí obchodu, ale nikoli věcem okolo čištění. Navíc jim odpadne starost se zajišťováním úklidových pracovníků, prostředků pro úklid i shánění informací. Odborná firma jim zajistí daleko vyšší servis a poskytne jim i doporučení na zlepšení hygieny ošetření povrchů,“ konstatuje Irena Bartoňová Pálková. Jak ale upozorňuje, tuto službu nemohou provozovatelé obchodů požadovat za nejnižší cenu, jak to bývá zvykem. Je třeba si uvědomit, že 80 až 90 % zaplacené částky tvoří náklady na mzdu úklidového pracovníka.

„Pokud tyto lidi dostatečně nezaplatíte, pak také úklid adekvátně vypadá. Pracovníci také nejsou stabilizovaní a odcházejí jinam. Pokud jde o stálého pracovníka, který povrch a uklízený prostor zná, odvede lepší práci, než když ho nezná,“ popisuje Irena Bartoňová Pálková. Jak dále dodává, odborná firma má obvykle také vedoucího, který úklidové pracovníky nejen kontroluje, ale také je pravidelně školí.

Do úklidu vstupují automaty

K pokroku v oblasti čištění dochází nejen díky vyspělejší chemii, ale také z hlediska technologií. V provozech se dnes můžeme setkat nejen s mycími stroji, které myjí a zároveň kapalinu odsávají a které řídí pracovník, ale také s automaty. Ty si, zjednodušeně řečeno, můžeme představit jako automatické vysavače známé z domácností, které se po jejich vybití dokáží samy nabít. Ty však nelze nasadit za plného provozu do samoobsluhy plné zákazníků, nicméně protože se umí vyhýbat překážkám, uklízejí v prostorách s nižší koncentrací lidí, kde nehrozí, že by mohly někoho zranit.

Pokrok je možné pozorovat také v oblasti pomůcek, jako jsou mopy. Jejich moderní varianty již nepoužívají velké množství vody, na kterých by mohl návštěvník prodejny uklouznout, ale dokonalé čištění zajišťuje materiál, tedy mikrovlákno. Dalším pomocníkem je v současnosti nanotechnologie, která v oblasti úklidu slouží především k ochraně před znečišťováním. Na takto ošetřeném povrchu se vytvoří dočasná vrstva, takže se na něm neobjevuje tolik otisků a špína nepronikne do hloubky ošetřeného materiálu.

S úspěchem se také používá například při ochraně omítky prodejen vybavených přilehlým parkovištěm. Zejména v jarních a podzimních měsících tak stříkající špína z projíždějících automobilů po ošetřené omítce steče.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 4.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.