Personální Desatero pro rok 2018

Opět se schází rok s rokem a byznysy retailových řetězců i jejich dodavatelů horečnatě finišují předvánočním vrcholem sezóny.

Pomalu ale jistě začíná bilancování ve všech oblastech, včetně té personální. Jaký byl uplynulý rok? Co se podařilo a co ne? Přinesl nám v personální oblasti něco nového, nečekaného? Jak toho do budoucna využít anebo jak se co nejlépe z roku 2017 poučit?

V této sváteční a uspěchané atmosféře adventně-spotřebitelského času jsem se také já na chvíli zastavil, ohlédl zpět, podíval dopředu a provedl několik jednoduchých analýz.

A dovoluji si zde předložit k zamyšlení a posouzení jakési Personální desatero retailového dodavatele pro rok 2018.

1. Stanovte správnou personální strategii a taktiku pro přehřátý trh

Český pracovní trh je přehřátý a lidí je nedostatek. Nic nenasvědčuje tomu, že by se v blízké budoucnosti tato situace měla změnit. Strategie a taktika personální práce se tomu musí přizpůsobit, hlavně v oblasti struktury odměňování a na míru šitých individuálních nepeněžních zaměstnaneckých výhod. Hlavním cílem bude udržet a neztratit talenty a zaměstnance s klíčovými znalostmi a zkušenostmi a vyztužit řady zaměstnanců cílenými a přesně strukturovanými náborovými akcemi, ať už půjde o přijetí jednotlivce nebo skupiny zaměstnanců.

2. Soustřeďte se na zajištění organizačních znalostí a zkušeností

V období přehřáté ekonomiky není hlavním úkolem vymyslet jak růst. Příležitostí k růstu byznysu je dost, ale problémem je, umět je správně využít, případně stanovit si správné věcné a časové priority. V ekonomice roku 2018 bude 99 % práce realizace a organizace a pouze 1 % vymýšlení nových motorů růstu. Důležité bude zajistit dostatek schopných organizátorů rozumějících dané problematice, kteří budou schopni zkoordinovat sehraný a hladký výkon práce mnoha zaměstnanců z různých oddělení firmy.

3. Upevněte znalosti v oblasti trade-marketingu

Zcela schválně zde říkám v trade-marketingu a nikoli v oblastech „vyspělejší“ marketingové práce s retailovými řetězci, jako je category captainship. Rozhodující nebude prosadit u retailových zákazníků svou vizi byznysu pro rok 2018, podpořenou profesionálními analýzami, grafy a čísly. Klíčové bude porozumět přesně strategii a problémům retailového zákazníka roku 2018 a nabídnout mu produkty ze „sladkého bodu“, tj. místa, kde se jeho problémy protnou s možnostmi a schopnostmi dodavatele. K tomu nemusí být dodavatel číslo jedna v dané kategorii byznysu, ale potřebuje manažerské znalosti a zkušenosti s mapováním slabých míst v jinak silných strategiích jeho retailových zákazníků, tedy mnohem obyčejnější trade-marketing. Kariérní přestupy mezi odděleními jsou zajímavou možností, jak tyto znalosti a zkušenosti vyztužit.

4. Věnujte pozornost vašim Millenials zaměstnancům

Ano, toto bude v roce 2018 doslova životní nutnost. Generace „mileniálů“ se bude stále více dostávat ke kormidlům byznysu a života vůbec. Pokud si je neudržíte, neznamená to ještě nutně, že váš byznys ztratí budoucnost. Rozhodně však ta budoucnost bude o mnoho dražší, až jednou nastane. Dvě věci jsou nejdůležitější pro udržení „mileniálů“: jejich motivace, která je vyživovaná velmi častou a neformální zpětnou vazbou od nadřízeného a spolupracovníků a férovým odměňováním, a zajištění dostatku času a společenského prostoru uvnitř firmy pro osobní reálné kontakty s ostatními zaměstnanci. Ač se o „mileniálech“ traduje, že to jsou internetoví fanatici téměř neschopní normálního života, opak je pravdou: velmi si přejí být samostatní a ostře pociťují nedostatek společenských kontaktů.

5. Zajistěte manažerům „zaměstnaneckou svobodu“ k výkonu práce

Zvláště v období přehřáté ekonomiky a růstu je třeba se na všech úrovních řízení a práce oprostit od mikrokontroly a detailního sledování činnosti zaměstnanců. Důležité je sledovat výsledky práce a nikoli práci samotnou a poskytnout tak všem manažerům dostatečně velký prostor osobní manažerské svobody pro výkon jejich práce. Jako bonus obdrží zaměstnavatel zvýšenou motivaci a loajalitu svých manažerů, zvláště pak těch nejlepších, což v kombinaci s jejich zvýšeným sebevědomím a odvahou nést rizika samostatného rozhodování povede k ještě lepším výsledkům. Je neoddiskutovatelným klíčovým úkolem personalistů v roce 2018 znovu a znovu obracet pozornost vrcholového managementu firmy k tomuto bodu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.