Silná expanze větších formátů prodejen

Moderní maloobchod v Královéhradeckém kraji v letech 2011 – 2017.

V roce 2017 figurovalo na území Královéhradeckého regionu 120 prodejen potravinářských řetězců (bez lokálních aliancí, včetně prodejen COOP). 51 z nich (42 %) jsou diskonty, 40 je supermarketů, 19 hypermarketů a 10 malých řetězených samoobsluh.

Královéhradecký kraj s 551 tisíci obyvateli a pěti okresy patří mezi středně velké regiony České republiky. Kraj zaujímá severozápadní část východních Čech a zabírá poměrně různorodé území od Polabské nížiny po pohoří Krkonoše.

Hlavní město kraje Hradec Králové je výrazně největším a nejvýznamnějším městem regionu, ne však celých východních Čech, neboť 20 km na jih od města se nachází metropole jihovýchodní části východních Čech – Pardubice.

Nejvíce prodejen v kraji ze všech řetězců mají diskontní prodejny Penny Market (33 prodejen), 25 prodejen má družstevní řetězec Tuty, následuje další diskontní řetězec Lidl (14 prodejen), supermarketový řetězec Billa má v kraji devět prodejen. Z hypermarketů má nejvíce prodejen Kaufland, a to osm.

Z 314 prodejen lokálních aliancí a dobrovolných řetězců působících v Královéhradeckém kraji mají nejvýznamnější pozici maloobchodní sítě Hruška (téměř 70 prodejen), dále Bala a Partner s téměř 60 prodejnami.

Diskonty nad republikovým průměrem

Diskontní řetězce v Královéhradeckém kraji disponují výrazně vyšším podílem prodejních ploch, než je republikový průměr, jejich podíl navíc v kraji stále stoupá. Stejně tak však stoupl v letech 2011–2017 v kraji výrazně i podíl hypermarketů (v těchto letech vyrostlo v Královéhradeckém kraji šest nových diskontních prodejen a pět hypermarketů).

Naopak, díky poměrně silné expanzi větších formátů v Královéhradeckém kraji poměrně zřetelně v letech 2011 – 2017 klesl podíl malých řetězených samoobsluh.

Nejméně prodejních ploch řetězců má okres Jičín

Metropolitní královéhradecký okres disponuje celkem 53 tis. m2 prodejní plochy potravinářských řetězců, což je 38 % celého kraje. Druhým okresem s absolutně nejvyšším počtem prodejních ploch řetězců v rámci kraje je Trutnov s 33 tisíci m2 prodejních ploch.

Výrazně nejméně prodejních ploch řetězců má okres Jičín, ve kterém je lokalizováno pouze 15 tisíc m2 prodejní plochy potravinářských řetězců.

Nejvyšší saturovanost prodejních ploch řetězců FMCG v přepočtu na obyvatele má v rámci Královéhradeckého kraje okres Hradec Králové (323 m2 na 1000 obyvatel), následuje Trutnov. Na opačném konci je okres Rychnov nad Kněžnou, kde se rozsah prodejních ploch řetězců na 1 000 obyvatel pohybuje pod 200 (184).

Kromě jičínského okresu se rozsah prodejních ploch řetězců v letech 2011 až 2017 zvýšil poměrně výrazně ve všech sledovaných okresech, nejvíce v okresu Trutnov (o více, než 7 000 m2). Na tomto vývoji v daném mezidobí mají vliv např. výstavba hypermarketu Tesco v Trutnově, Kauflandu ve Vrchlabí (obojí trutnovský okres), významnou akvizicí byla výstavba dvou hypermarketů Tesco a Kaufland v Jaroměři na Náchodsku či Kauflandu v Rychnově nad Kněžnou.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v listopadovém Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.