Nárůst obratu s otazníkem

Nejvhodnější typ provozovny pošty Partner: obecní úřad a obchod.

Na principu pošta Partner fungovalo k 1. září již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2 500.

To představuje více než 75 % z celkového počtu pošt a v takovém případě půjde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově. Obchodníci však optimismem nehýří.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představila u příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Šetření prováděla výzkumná agentura Ipsos.

Tři nové pobočky týdně

Každý týden vzniknou tři nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Dva podnikatelé z deseti na venkově uvažují o tom, že by si ke svému podnikání přibrali také provozování pošty Partner, přičemž většina obyvatel tuto službu vítá. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem.

Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ. Průzkum zmapoval v srpnu 2017 postoje jak obyvatel, tak podnikatelů z obcí s 250 až 5 000 obyvateli. Z šetření vyplývá, že polovina lidí by provoz pošty Partner uvítala, čtvrtina se vyjádřila neutrálně. Pouze 6 % oslovených obyvatel by před variantou využívání pošty Partner ve vlastní obci upřednostňovalo dojíždění do obce na tradiční pobočku České pošty. O tom, že poštovní provozovna je pro obyvatele venkova důležitá, svědčí fakt, že 30 % dotázaných chodí dle průzkumu na poštu jednou za tři měsíce, 23 % jednou za čtrnáct dní a každý pátý každý týden.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem. Pouhá 2 % respondentů by přivítala poštovní provozovnu ve spojení s hotelem nebo penzionem.

Zájem mezi podnikateli roste

Každý desátý oslovený živnostník v obcích o projekt pošta Partner projevil zájem, dalších 8 % o tom uvažuje, ale nejsou rozhodnuti. Největší zájem projevují provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady, necelá pětina ze všech oslovených podnikatelů současně připouští, že spojení jejich současného podnikání s provozováním pošty by jim zvýšilo tržby.

Třetina z oslovených podnikatelů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 tis. Kč, 11 % by si představovala rozpětí minimální odměny 11 tis. až 20 tis. Kč. 13 % podnikatelů považuje za minimum více jak 20 tis. Kč, přičemž v tomto případě se jedná zejména o firmy, které již v současnosti zaměstnávají pět a více pracovníků.

Podle informací České pošty je současná minimální odměna pro pošta Partnery je nastavena na 10 tis. Kč, průměrně si každý provozovatel přijde na 16 tisíc korun měsíčně.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR nový trend poštovního podnikání v obcích komentuje: „Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme přepokládali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí.“

Pošta Partner pohledem obchodníků

Jaká jsou největší úskalí v provozování poštovních služeb pro obchodníka? Lukáš Němčík, Head of Marketing & Development, Skupiny COOP, COOP Mobil, vychází z dosavadních zkušeností prodejen COOP. „Spotřební družstva v současnosti provozují přes 60 prodejen se službou pošta Partner. Vývoj otevírání dalších poboček bude záležet na podmínkách pošty,“ uvádí diplomaticky.

Problémů je podle jeho slov celá řada. Jedním je skutečnost, že finanční kompenzace za službu je podstatně nižší, než když službu provozuje sama pošta a má své zaměstnance. Bohužel zde nefunguje synergický efekt, kdy by na prodejny přicházeli noví zákazníci. Důvodem je, že na malých obcích je stejný počet obyvatel, kteří chodí jen do své prodejny v obci a když se pošta převede na prodejnu, chodí zde stále. Dalším důvodem je aktuální nízká zaměstnanost a nedostatek personálu, je tak těžké najít kvalifikované zaměstnance. Posledním problémem jsou provozní podmínky pošty, především nutnost garance otevírací doby, což je na malých prodejnách problém, neboť v případě onemocnění personálu, není možné prodavače nahradit.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v říjnovém Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.