Malému rozsahu kraje odpovídá i menší rozsah maloobchodní sítě

Moderní maloobchod v Karlovarském kraji v letech 2011–2017.

Karlovarský kraj je s necelými 300 tisíci obyvateli a pouze třemi okresy nejmenším ze 14 krajů České republiky. Také krajské město – Karlovy Vary je nejmenším krajským městem vůbec. Malému rozsahu kraje odpovídá i poněkud nízký absolutní rozsah maloobchodní sítě.

V současné době operuje území Karlovarského kraje pouze 65 prodejen potravinářských řetězců. Situace v regionu je v posledních šesti letech velmi stabilní a nedošlo zde v tomto období k žádnému výraznějšímu navýšení prodejních ploch řetězců (s výjimkou prodejny Tesco hypermarket v Mariánských Lázních před šesti lety a vzniku několika menších samoobsluh (především družstevní prodejny).

Karlovarský kraj nemá z pohledu maloobchodu příliš výraznou dominantu. Město Karlovy Vary sice disponuje nejvyšším podílem prodejních ploch i počtu řetězených prodejen potravin a má také dvě nákupní centra (Varyáda a Fontána), nicméně okres Cheb za karlovarským okresem zaostává pouze minimálně a díky většímu počtu středně velkých měst je zde dokonce vyšší počet hypermarketů (7 – 4 v Chebu, 2 v Mariánských Lázních a 1 v Aši), než na Karlovarsku (pouze 5 hypermarketů, z toho 4 v Karlových Varech a 1 v Ostrově).

Nejvyšším počtem prodejen disponuje v Karlovarském kraji diskontní řetězec Penny Market (17 prodejen), následuje Lidl (9 prodejen), z hypermarketů má v kraji nejvíce prodejen řetězec Tesco (6 prodejen), ze supermarketů Billa (také 6 prodejen).

V současné době v Karlovarském kraji potravinářské zboží nabízí také 136 prodejen nezávislých aliancí a lokálních řetězců (většinou malé samoobsluhy a supermarkety). Nejvíce těchto prodejen provozuje v kraji aliance JIP (25 prodejen), nepatrně zaostávají Bala a Můj obchod (24) a Partner (23 prodejen).

Rozsah prodejní plochy v kraji se příliš nezměnil

Z hlediska rozsahu prodejní plochy řetězců v Karlovarském kraji dominují hypermarkety s téměř dvoutřetinovým podílem, následují diskontní prodejny s 23 % a supermarkety s 9 %.

Oproti celorepublikovému průměru je tak zřejmý vyšší podíl hypermarketů a diskontních prodejen.

Vývoj rozsahu prodejní plochy jednotlivých formátů v kraji se příliš nezměnil. Mírný nárůst plochy hypermarketů v letech 2011 a 2017 má „na svědomí“ prodejna Tesco v Mariánských Lázních, mírně vzrostl také podíl malých samoobsluh.

Okres Karlovy Vary s krajským městem disponuje absolutně nejvyšší nabídkou prodejních ploch řetězců, velmi vysoký rozsah ploch lze zaznamenat i v okresu Cheb. Okres Sokolov je v tomto směru výrazně nejslabší, rozsah prodejních ploch řetězců dosahuje cca 50 % plochy okresu Cheb.

Viditelný nárůst prodejních ploch řetězců v letech 2011 a 2017 bylo možno zaznamenat pouze v okresu Cheb (díky nové prodejně Tesco HM v Mariánských Lázních), v ostatních dvou okresech prakticky nedošlo v posledních šesti letech k navýšení prodejních ploch potravinářských řetězců.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News, červenec-srpen…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.