Z nezávislého trhu je nejaktivnější Bala

Moderní maloobchod v Plzeňském kraji v letech 2011–2017.

V roce 2017 figurovalo na území Plzeňského kraje celkem 158 prodejen potravinářských řetězců. Oproti roku 2011 počet prodejen potravinářských řetězců vzrostl pouze o 4 %, z tohoto počtu lze vyzdvihnout především tři nové Penny Markety v Horšovském Týně, Stodu a Dobřanech.

Maloobchodní trh v regionu je charakteristický dominantním postavením Plzně, která jako krajské město ležící ve středu regionu disponuje nejvýznamnější částí nabídky obchodních řetězců. V Plzni je např. umístěna celá polovina ze 14 hypermarketů, operujících na území Plzeňského kraje.

Přes 60 prodejen má v kraji družstevní řetězec COOP (Tuty, TIP, COOP diskont), 24 prodejnami disponuje řetězec Penny Market, 13 jich má Lidl, 10 Albert supermarket a Billa, 5 Kaufland a Tesco hypermarket. Jediný, ale významný hypermarket provozuje v Plzeňském kraji společnost Globus.

V současné době v Plzeňském kraji potravinářské zboží nabízí také 376 prodejen nezávislých aliancí a lokálních řetězců (většinou malé samoobsluhy a supermarkety).

Nejvyšší počet prodejen z těchto aliancí nabízí v Plzeňském kraji skupina Bala (84 prodejen), Enapo (48 prodejen) a díky akvizici prodejen Spar Šumava také aliance JIP (Plus JIP – 41 prodejen).

Podíl hyper – a supermarketů je pod průměrem ČR

Podíl prodejní plochy hypermarketů na celkovém rozsahu prodejní plochy potravinářských řetězců je v Plzeňském kraji mírně nižší než v ČR jako celku (o 3%).

Oproti českému průměru mají významně nižší podíl supermarkety (o 9 % méně). To je způsobeno specifickou strukturou osídlení v kraji, především menším počtem velkých měst, která představují nejvhodnější prostředí pro umístění supermarketů.

Naopak Plzeňský kraj je charakteristický vysokým podíl menších samoobsluh, které zaujímají 12 % veškeré plochy potravinářských řetězců.

Podíly jednotlivých formátů na celkové ploše potravinářských řetězců se v letech 2011 – 2017 příliš nezměnily, mírnou změnou je určité zvýšení podílu diskontních prodejen na úkor menších prodejen a hypermarketů, změny jsou však minimální.

Nejvíce prodejních ploch potravinářských řetězců je v rámci Plzeňského kraje jednoznačně umístěno v metropoli kraje v Plzni (okres Plzeň-město). 46 % veškerých prodejních ploch těchto prodejen je lokalizováno právě zde. Kromě toho hypermarket Globus s 13 tisíci m2 leží těsně za hranicemi města na území okresu Plzeň-sever v Chotíkově.

Nejslabší maloobchodní síť z pohledu potravinářských řetězců má příměstský okres Plzeň – jih, ve kterém ani jedno město nedosahuje více než 10 tisíc obyvatel. Pro obyvatele tohoto okresu je právě Plzeň centrem významného podílu nákupů. To samé lze říci také o okresu Plzeň – sever.

Nejvyšší nárůst prodejních ploch řetězců v letech 2011 a 2017 bylo možno zaznamenat právě v okresu Plzeň jih. V tomto okrese s absolutně nízkým rozsahem prodejních ploch stačila akvizice dvou nových prodejen Penny Market a několika menších samoobsluh ke zvýšení rozsahu prodejních ploch o 26 %.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v červnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.