Budoucnost logistiky vidím v přenosu kvalitních dat

Klíčovým slovem je optimalizace nákladů logistiky.

„Když se daří firmám, daří se i logistice,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel společnosti DACHSER Czech Republic. Ta svým zákazníkům nabízí integrované logistické služby, včetně poradenství při optimalizaci dodavatelského řetězce, výběru skladové plochy a jejího vybavení.

Jak hodnotíte z pohledu logistického providera uplynulý rok a jaká očekávání jsou spojena s rokem 2017?

DACHSER v minulém roce vyrostl v obratu i v počtu zásilek, a to především v exportu. Dařilo se nám nejen díky novým zákazníkům, ale i na základě rozšíření spolupráce s těmi stávajícími. Jako logistická společnost, která se převážně orientuje na exportní B2B paletovou distribuci, jsme jakýmsi barometrem toho, jak se daří českému exportu. Můžeme tedy říci, že k našemu růstu přispěl i pozitivní ekonomický vývoj a státní proexportní opatření, která podpořila naše exportující zákazníky.

Letos předpokládáme opět růst jako v minulém roce. Vzhledem ke kontraktům, které máme nasmlouvané, i k těm novým, o kterých už víme, jsme optimisté a věříme, že letošní rok bude ještě lepší než ten předchozí.

Zároveň jsme v očekávání, jak se projeví zrušení intervencí České národní banky na exportu.

Každý výkyv na trhu však dává šanci přežít a růst firmám, které jsou stabilní. A DACHSER jako rodinná firma podniká pouze v logistice, zisky zpětně investuje do rozvoje své logistické sítě a funguje na základě dlouhodobé strategie udržitelného růstu, takže dokáže pracovat i s pořádnými tržními výkyvy.

DACHSER navyšuje kapacitu svých skladů v Evropě vybudováním nových prostor v Rakousku, Francii a Německu. Počítá také s dalším rozšiřováním svých kapacit v České republice?

V České republice jsme v roce 2012 otevřeli nové kapacity v Kladně. V současnosti uvažujeme o jejich dalším rozšíření o 4 000 m2. V roce 2013 jsme se rovněž přestěhovali do nových prostor v Brně, tady má pobočka v současnosti 5 000 m2 skladové plochy. V České republice zatím ve střednědobém horizontu další cross docky budovat nebudeme.

Půjdeme cestou rozšíření spolupráce s našimi stávajícími zákazníky a zajišťování skladových operací v jejich prostorách. Jedná se o vstupní logistiku do továrny a zásobování výroby.

Spolupracujete také s developery?

Po Evropě spolupracujeme prakticky se všemi významnými developery, ale máme svoje vlastní oddělení facility managementu, které se stará o to, aby všechny naše budovy byly navrženy a postaveny ve stejném vysokém standardu.

Jaké projekty jste v loňském roce v České republice zahájili a jaké dokončili?

Mezi nejzajímavější projekty patří určitě distribuce hraček z České republiky pro celou západní Evropu. Dále v oboru industry, konkrétně elektrotechniky, se jedná opět o projekt distribuce do celé Evropy včetně zajištění skladových operací v prostorách výrobce.

Nabízíte integrované logistické služby. Co všechno je pod tímto termínem klientům aktuálně k dispozici?

DACHSER má jednotný systém pro skladování, pozemní, námořní i leteckou dopravu a naše strategie Interlocking si klade za cíl ještě lepší propojení celého systému pohybu zboží a informací. Evropský distribuční systém čítá zhruba 340 poboček, které jsou spolu spojeny pravidelnými denními linkami – po Evropě jezdí denně, převážně v noci, na 4000 linek se sběrným zbožím, které se pak následně rozdistribuuje malými auty převážně B2B klientům. Doručovací produkty, které nabízíme po celé Evropě, jsou z rodiny entargo: nejekonomičtější targoflex, nejrychlejší targospeed a targofix, který určuje přesný den, kdy musí být zboží zákazníkovi doručeno. Tento evropský distribuční systém pak navazuje na letecké a námořní přepravy ze vzdálených destinací. Nedílnou součástí integrovaných služeb jsou naši lidé – odborníci z oddělení napříč celou společností, kteří spolu komunikují, vytvářejí vlastní síť a řeší nepředvídatelné situace.

Které služby využívá především oblast retailu?

Retail pro nás znamená především evropskou distribuci paletového zboží pro B2B segment. Ale máme i zákazníky z oblasti fashion, pro které zajišťuje jak skladování a distribuci po Evropě, tak i námořní, kombinovanou nebo leteckou přepravu z Asie. Tady vzniká prostor právě pro náš strategický program DACHSER Interlocking, v rámci kterého mohou retailoví zákazníci těžit z úzkého propojení leteckých, námořních a pozemních přeprav.

Retail také často využívá náš produkt targofix pro přesný čas zavážení do řetězců. Dalším zajímavým a důležitým segmentem je DIY (Do-It-Yourself – segment hobby marketů), pro které DACHSER vytvořil vlastní řešení. Další služba, kterou firma spolu se svými partnery retailu poskytuje po celé Evropě, je merchandising. Velkou, a pro všechny náročnou část supply chainu pak tvoří zpětná logistika – vratky.

Požadavkem ze strany zákazníků je optimalizace budoucích nákladů. Jaká opatření v tomto ohledu využíváte?

Nabízíme poradenství. Největší část logistických nákladů netvoří jednotkové ceny za přepravu, prostor pro optimalizaci často bývá ve skrytých nákladech. Zákazníkům nabízíme takzvaný value stream mapping, kde projdeme všechny procesy z pohledu toho, jakou vytvářejí hodnotu. To je jedna část optimalizace.

Druhá část je nastavení distribuce, volba správných doručovacích produktů a nadesignování celého supply chainu, včetně například velikosti objednávek, a podle toho nastavení správného módu dopravy.

Jak mění logistiku prudký rozvoj e-commerce?

Zavedli jsme produkty, které rozšiřují naši nabídku entargo o produkty pro segment B2C, abychom dokázali vyhovět zákazníkům ve chvíli, kdy budou část svého zboží dodávat přímo svým koncovým spotřebitelům.

Těžiště naší logistiky ve vztahu k e-commerce ovšem vidíme spíš v zásobování e-shopů. Logistika pro e-commerce je velmi náročná, je to jedna z velkých přidaných hodnot, které můžeme nabídnout. Internetové stránky a sortiment má mnoho e-shopů velmi podobné, co je může odlišit, je profesionální logistika. Navíc, velkým a drahým problémem e-commerce jsou vratky, tady DACHSER může nabídnout jejich zpracování.

Naši přidanou hodnotu vidíme v tom, že jsme schopni zásobovat sklady e-shopů po celé Evropě. DACHSER je například preferovaným dodavatelem pro Amazon.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.