GDSN: startujeme v listopadu

Zaměřeno na kmenová data

Maloobchod se vyznačuje vysokou mírou interakce mezi velkým počtem obchodních partnerů. Tato vzájemná spolupráce zajišťuje, že je koncovým zákazníkům od dodavatelů přes logistická centra a prodejny obchodníků dodáváno požadované zboží. Jak různorodost, tak objem rychloobrátkového zboží je přitom obrovský. Používání společných standardů je proto nezbytná podmínka fungování tohoto dodavatelského řetězce.

Maloobchod ke svému fungování úspěšně využívá standardy GS1 pro identifikaci, automatický sběr a elektronickou výměnu dat.

V oblasti EDI se maloobchod dokonce z hlediska penetrace standardu řadí mezi nejpokrokovější odvětví. Ačkoliv elektronická výměna transakčních dat, kam patří například elektronické faktury, objednávky či dodací listy, v podobě tradičního EDI slaví úspěchy již řadu let, kmenová data stále zůstávají stranou.

Poptávka po kvalitních kmenových datech roste

Kvalitní kmenová data, která v tomto kontextu představují základní údaje o obchodovaných produktech, jako například název, identifikace, hmotnost, rozměry či způsob balení, jsou jedním ze základních kamenů dobře fungujícího dodavatelského řetězce. V současné době navíc stále více do hry promlouvá i spotřebitel a legislativa.

I rychloobrátkové zboží, které je k dostání zejména v kamenných prodejnách klasických obchodních řetězců, se stále častěji prodává přes internet. Prodej zboží on-line znamená nutnost výměny nejen kmenových dat obchodního a logistického charakteru (B2B), ale rovněž informací určených přímo spotřebiteli (B2C). To platí i pro potraviny, kde je poskytování vybraných informací přímo na webových stránkách při on-line prodeji od roku 2014 regulováno dokonce legislativně.

B2C data jsou to jediné, co produkt v e-shopu reprezentuje. Lze je však použít i v kamenných obchodech jako doplněk k údajům uvedeným na obalu či etiketě, který si mohou spotřebitelé se zájmem o více informací zobrazit například prostřednictvím chytrých mobilních zařízení nebo informačních kiosků. Množství kmenových dat, která si mezi sebou dodavatel a obchodník potřebují vyměnit, tedy stále roste a tento trend lze očekávat i v následujících letech.

Výměna kmenových dat nabízí prostor pro zlepšení

Ačkoliv EDI standard GS1 EANCOM nabízí elektronickou zprávu určenou i k výměně kmenových dat, její rozšíření není významné. Jedním z důvodů je bezesporu problematické zajištění kvality zasílaných dat, akceptace změn, a tím i jistota aktuálnosti dat.

V České republice tak výměna kmenových dat mezi dodavateli a obchodními řetězci v drtivé většině případů probíhá prostřednictvím zalistovacích karet vytvořených v Excelu a zasílaných e-mailem. Tyto zalistovací karty má každý obchodní řetězec vlastní, a i když jsou si vzájemně v mnohém podobné, žádné dvě nejsou totožné. Chybí tedy společný standard, což s sebou přináší řadu problémů, nízkou kvalitu nevyjímaje.

Přínosy GDSN

Hlavním přínosem GDSN je zvýšení efektivity celého dodavatelského řetězce. Aby byly přínosy skutečně znatelné, je však zapotřebí zapojení co největšího počtu uživatelů. Dodavatelům by v případě zapojení všech odběratelů stačilo vložit kmenová data o svých produktech pouze jednou do katalogu GDSN a odpadlo by vyplňování a správa několika různých zalistovacích karet. Stejně tak veškeré aktualizace dat by stačilo provést pouze jednou, jelikož změny se v GDSN automaticky zasílají všem obchodním partnerům, kteří data o daném produktu odebírají.

Odběratelé na druhé straně získávají okamžitý přístup ke kmenovým datům velkého množství produktů ve strukturované podobě včetně jejich aktualizací. Výrazně se tak posiluje jistota, že komunikovaná data jsou skutečně platná, a je možné jejich příjem potvrdit. GDSN navíc nabízí řadu mechanismů pro zvyšování kvality dat.

Benefitem je rovněž možnost centralizace některých činností, které nepřinášejí konkurenční výhodu a v určité míře je vykonává každý obchodní řetězec. Jedná se zejména o uživatelskou podporu dodavatelů při vyplňování zalistovacích karet a kontrolu datové kvality. Obecně má GDSN u jednotlivých uživatelů vliv jak na snižování nákladů, tak na zvyšování tržeb.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v listopadovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.