Značka nepřináší automaticky důvěru spotřebitele

Brand versus lokální původ?  

Češi nedůvěřují potravinářskému průmyslu. Na věrohodnosti ztrácí i majoritní potravinářské značky. Na trhu tak vzniká větší prostor pro lokální producenty.

Více než sedm z deseti Čechů považuje nekvalitní potraviny a nezdravou stravu za jednu z největších hrozeb současnosti. Z globálního průzkumu agentury Havas Worldwide vyplývá, že Češi nedůvěřují potravinářskému průmyslu. Pouze 9 % Čechů věří, že potravinářský průmysl produkuje ”zdravé” výrobky.

Na věrohodnosti ztrácí i majoritní potravinářské značky: 68 % českých spotřebitelů se obává špatných vedlejších účinků v důsledku používání velkého množství umělých přísad, barviv a dochucovadel v nápojích a potravinách. Nový Prosumer Report z dílny Havasu nese název „Eaters Digest: The Future of Food“. Tentokrát se věnuje trendům, které vládnou potravinářskému průmyslu. Jaké trendy nyní hýbou světem spotřebitelů?

Z výsledků studie vyplynulo, že 41 % českých spotřebitelů upřednostňuje koupi výrobků místní produkce před nákupem běžných potravin v supermarketech a 54 % je ochotno zaplatit více za lokálně pěstované, resp. vyráběné potraviny. 69 % Čechů souhlasí s tvrzením, že zdravá strava dokáže předcházet některým nemocem, a 79 % věří, že správné stravování je téměř stejně efektivní jako medicínská léčba. 76 % Čechů obdivuje kultury, kde si lidé vyhradí delší pauzu na oběd, aby se najedli ve společnosti druhých, a 41 % Čechů považuje většinu svých jídel za uspěchanou. Polovina českých spotřebitelů se považuje za lépe informované ohledně nutričního složení potravin než v minulosti a mírně nad polovinu (52 %) Čechů věří, že to, co jedí, vypovídá do značné míry o tom, kým jsou.

„Lidé mají z dnešního stravování skutečné obavy a přestávají potravinářskému průmyslu důvěřovat,“ komentuje Gilles Berouard, CEO Havas Worldwide Prague a dodává: „70 % českých respondentů, kteří se naší studie účastnili, si myslí, že nezdravý životní styl představuje skutečnou hrozbu. Výrobcům nápojů a potravin se zde ale nabízí příležitost, jak tento problém řešit. Firmy si nejdříve musí získat důvěru spotřebitelů zpět. Třeba tím, že dokáží, že jejich produkty jsou dobré pro jejich zdraví a zároveň jejich výroba neškodí naší planetě.“

Spotřebitelé hledají kvalitu ve specializovaných obchodech

Třetina spotřebitelů již nakupuje v malých, specializovaných obchodech. Dvě třetiny zákazníků preferují české potraviny kvůli kvalitě, ukázal průzkum agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Roste nebývalý zájem populace podpořit lokální výrobce, jejichž počet se zvyšuje. Většina obyvatel si myslí, že by větší státní podpora přispěla k udržení podnikání a mladých lidí na venkově.

Průzkum potvrzuje trend posledních let, kdy zákazníci vedle nákupů v supermarketech vyhledávají malé obchody, a to zejména s ohledem na jejich dostupnost, specializaci a originalitu produktů. I když tři čtvrtiny spotřebitelů nakupují v hypermarketech, téměř jedna třetina současně pravidelně nakupuje v lokálním řeznictví, pekařství, na farmářských trzích nebo ve specializovaných malých obchodech. Dalších 50 % zákazníků v malých obchodech nakupuje nepravidelně. Zákazníci začínají upřednostňovat zřejmý původ potravin a nebývale se začíná projevovat i snaha podpořit lokání producenty a pěstitele. Více jak polovina spotřebitelů vnímá přínos lokálních pěstitelů i jako důležitý aspekt udržení krajinného rázu.

Důležitým zjištěním je to, že čtyři pětiny lidí věří, že místní plodiny mají lepší chuťové a nutriční vlastnosti. Tři čtvrtiny populace je dokonce přesvědčeno, že produkty vypěstované v našem okolí jsou pro naše tělo prospěšné. Z toho začínají vycházet i tuzemští producenti, kterým jde o dlouhodobou pověst a snaží se potravinové výrobky nabízet na bázi celého lokálního dodavatelského řetězce, tzn. nakupují suroviny rovněž zejména z lokálních zdrojů a upozorňují na to zákazníky.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Podobně jako v ostatních evropských zemích, nás nemine trend, kdy zákazníci začnou masivně vyžadovat lokální potraviny. Věří jejich kvalitě, původu i vlivu na své zdraví, a to bude ve vyspělých společnostech rozhodovat. Stejně tak se bude projevovat nasycenost velkými hypermarkety a zákazníci budou projevovat snahu vyvažovat nákupy ve velkých obchodních zónách návštěvou menších obchodů s osobním přístupem. Tomuto trendu je ale třeba přizpůsobit nejen nabídku malých provozoven, založenou na lokálních a specializovaných produktech, ale rovněž nutnost zajistit parkování a vjezdy do center měst. Bohužel, místní samosprávy zatím dělají přesný opak a stále vytlačují zákazníky do velkých prodejen v okrajových čtvrtích.“

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v říjnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.