Komodita, s níž se v EU čile obchoduje

Evropská produkce brambor klesá

Brambor se sklízí ve světě stále víc. V roce 2014, za který jsou k dispozici poslední údaje (FAO), to bylo přes 384 mil. tun. Z toho zhruba čtvrtina připadala na Čínu a 15 % na Evropskou unii.

Evropská produkce brambor však má tendenci k soustavnému poklesu. Loni se meziročně snížila o 8 % na 54,5 mil. tun. Z toho jsou zhruba 48,5 mil. tun brambory konzumní a 6 mil. tun brambory sadbové, uvádí Eurostat. Produkce brambor v EU proti roku 2000, kdy činila 83 mil. tun, tedy výrazně klesla. Nejvíce, a to o 69 % v Polsku.

Brambory nyní v členských zemích pěstuje zhruba čtvrtina z celkového počtu farem. V Lotyšsku a ve Slovinsku je to kolem 70 %, naproti tomu v Itálii a Irsku jenom každá druhá ze sta. Brambory se v Evropské unii pěstují na výměře zhruba 1,6 mil. hektarů, z toho připadá skoro polovina na tři klíčové země – Polsko, Francii a Německo.

Nejrozšířenější je bramborářství v Nizozemsku, kde zaujímá 15 % veškeré orné půdy. Průměr EU činí půldruhého procenta (údaje za rok 2014).

V EU jsou tří klíčoví vývozci

Obchod s bramborami je v rámci Evropské unie dynamický. Producenti z členských zemí v roce 2014 na její společný trh vyvezli 6,9 mil. tun v hodnotě skoro 1,3 mld. eur, z toho zhruba dvě třetiny představují stolní odrůdy z hlavní sklizně. Taktéž dvě třetiny vývozu v hodnotovém vyjádření připadly na tři hlavní vývozce – Francii Nizozemsko a Německo.

A co říkají statistiky za rok 2015? Podle nich vývoz v rámci EU klesl na 6,4 mil. tun. Trh ostatních členských zemí zásobují hlavně Francie (1,8 mil. tun), následovaná Německem (1,4 mil. tun) a Belgií (850 tis. tun). Největším dodavatelem sadby je Nizozemsko (287 tis. tun).

Nejvíce brambor z trhu EU dovážejí Belgie, Nizozemsko, Španělsko a Itálie.

Vývoz z Evropské unie do třetích zemí kolísá. Loni proti roku 2014 stoupl o 5 % na 760 tis. tun, když dosáhl hodnoty 540 mil. eur. Největšími odběrateli konzumních a sadbových brambor jsou Alžírsko (12 %) a Egypt (10 %), dále Senegal, Izrael, Maroko a Saúdská Arábie.

Evropská unie současně určitý objem brambor dováží. Tento import však v posledních několika letech klesá a loni dosáhl 300 tis. tun, z toho 280 tis. tun připadalo na brambory konzumní. Nejvíce se dováží z Egypta (50 % importu) a Izraele (46 %), nepatrné množství pak z Maroka a Švýcarska.

Ceny podléhají značným výkyvům

Ceny, za které se brambory vykupují (a tím i spotřebitelské ceny), se mezi jednotlivými zeměmi EU značně liší – hlavně v závislosti na ročním období (rané brambory, brambory z hlavní sklizně).

Eurostat ve své květnové analýze poukazuje na skupinu producentů tvořenou Francií, Itálií, Rumunskem a Řeckem, kde jsou ceny mnohem vyšší než v ostatních členských zemích.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.