Interní sociální média mění komunikační struktury

Rovnoprávné partnerství

Využívání hlavně sociálních médií v podnicích vede ke zmírnění rozdílů v hierarchických komunikačních strukturách. Digitalizace vyžaduje, aby se změnila práce s veřejností. Mediální oblastí otřásají nové možnosti pro ovlivnění veřejné mínění a přijímání informací se řídí jinými pravidly.

PR odborníci v odvětví obchodu se na změny připravují tím, že ke společnosti a k vlastním pracovnicím a pracovníkům přistupují jako k rovnocenným partnerům – a to i na sociálních sítích.

„Sociální média dobývají i srdce podniků, tj. jejich vnitřní struktury. Tím je překonána politika promlouvání jednotným hlasem,“ tvrdí Ute Holtmannová, PR odborník v EHI.

Sociální sítě

Ke své interní komunikaci využívá více než čtvrtina obchodníků (26 %) sociální média. Především tím chtějí dosáhnout pocitu sounáležitosti, posílit motivaci spolupracovnic a spolupracovníků a využívat jejich schopnosti ve smyslu studnice nápadů. Skoro dvě třetiny těchto PR profesionálů (60 %) si všímá dopadů na komunikační podnikové struktury, které se mění na méně hierarchické. Podle názoru stejného počtu obchodníků se navíc takto dají snáz šířit informace.

Trend posilování přítomnosti na sociálních médiích stále pokračuje. A tak je stále větší počet obchodních podniků zastoupen nejen na klasických platformách sociálních sítí, jako jsou Facebook (92 %), Youtube (67 %) nebo Twitter (49 %). Přestože tyto podniky stejně jako dosud nejvíce využívají Facebook, někteří z nich rozšiřují svou komunikaci i na další sociální sítě: Instagram (18 %), Pinterest (7 %) a také Snapchat (2 %).

U takřka 40 % podniků představuje práce na sociálních sítích už 40 % veškeré komunikace se zákazníky.

Na všech kanálech, ale především tištěná média

Komunikace prostřednictvím několika kanálů je už dávno samozřejmostí. Tisková média však nadále zůstávají důležitou součástí komunikační práce. 87 % respondentů je klade na první místo v žebříčku důležitosti. Za nimi následují on-linová média (70 %) a sociální média (62 %).

Nicméně přesto relevantnost digitálních kanálů stále roste. Tato skutečnost se odráží i ve firemních rozdělovnících tiskových zpráv, v němž digitální média zaujímají stále větší prostor. Už u třetiny podniků představují polovinu adresátů uvedených v rozdělovníku. Mobilní PR se doposud prosadila stejně málo jako oblast rozšířené reality, na něž sází pouze osm, respektive pět procent. PR odborníci v odvětví obchodu však v budoucnu očekávají větší relevanci minimálně u mobilní komunikace.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v červnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.