Nová evropská směrnice

Povinnost nefinančního reportingu

Evropský parlament přijal očekávanou směrnici o zveřejňování informací nefinanční povahy velkých podniků. Zavádí se jí povinnost velkých podniků vykazovat kromě finančních informací uváděných v účetních závěrkách a souvisejících zprávách i nefinanční informace.

V rámci nefinančního reportingu budou vybrané společnosti povinně uvádět také stav své společenské odpovědnosti, a to jako součást výroční zprávy.

Jaký je účel směrnice?

Směrnice má v souladu se současnými trendy udržitelného rozvoje připravit půdu pro udržitelnou globální ekonomiku, a to zejména zvýšením firemní transparentnosti a udržitelnosti. Základním cílem úpravy je udržitelnost světového hospodářství a zvýšení důvěry jak spotřebitelů, tak investorů v podniky ve všech členských státech. Udržitelnost má být zajištěna dlouhodobou ziskovostí, která zahrnuje sociální spravedlnost a ochranu životního prostředí.

Uvádění nefinančních informací má umožnit měřit, sledovat a řídit výkonnost podniků a jejich dopad na společnost.

Na které podniky se bude směrnice vztahovat?

Povinnost předpokládanou směrnicí budou mít velké podniky, které jsou subjekty veřejného zájmu a které k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období. Takovými podniky budou zejména banky, pojišťovny apod.

Výjimku budou mít podniky, jejichž mateřské společnosti zahrnou přehled nefinančních informací do konsolidované zprávy v rámci skupiny.

Předpokládá se, že nová úprava postihne přibližně 6000 společností v rámci EU. Vzhledem k výjimce pro podnikatelská seskupení nelze v současné době přesně určit, kolik společností v České republice bude povinně přehled nefinančních informací připravovat. Odhadujeme, že půjde maximálně o desítky firem.

Co bude obsahem přehledu?

Přehled má obsahovat informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

V rámci těchto témat by měl být zveřejněn popis obchodního modelu podniku, politiky týkající se uvedených témat, jejich specifikace, výsledky a hlavní rizika související s těmito otázkami, a pokud je to relevantní, také informace o obchodních vztazích, produktech nebo službách, které by mohly mít nepříznivé dopady v těchto oblastech, vč. způsobu řízení souvisejících rizik.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dvojčísle Retail News leden-únor…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.