Firmy budou lákat talenty a zvyšovat motivaci zaměstnanců

Zaměstnanci jsou k vedení kritičtější

Udržení talentovaných a klíčových pracovníků a přilákání nových talentů se stává hlavními prioritami v řízení lidí. Jedním z nástrojů je posilovat engagement (vysokou motivovanost) zaměstnanců.

Průzkum společnosti Deloitte „Světové trendy v oblasti lidského kapitálu 2015: Vedení zaměstnanců v novém světě práce“, který oslovil více než 3 000 vedoucích manažerů ze 106 zemí (www.deloitte.com/hctrends2015), zjistil, že se s nedostatečnou angažovaností zaměstnanců potýká 87 % respondentů z řad středního a vyššího managementu. Studie potvrzují, že motivaci lidí mají v rukách jejich šéfové a management firem.

Odpovědnost manažerů za udržení a motivaci lidí platí mnohonásobně u profesí, o které se na trhu práce zaměstnavatelé přetahují: jde o technicky kvalifikované a IT odborníky a o výkonné obchodníky. Tyto profese si mohou zaměstnavatele vybírat. Zohledňují nejen finanční nabídky, ale čím dál častěji i nefinanční, jako jsou možnosti flexibilní pracovní doby, work life balance, šance pro rozvoj a vzdělávání a do popředí se, zejména u generace Y, dostává i požadavek ovlivňovat věci ve firmě, možnost měnit zaběhnuté stereotypy a přicházet s novými nápady.

Míra motivovanosti zaměstnanců a kvalita práce managementu se dá hodnotit a měřit. Poradenská společnost AON Hewitt už řadu let v celosvětovém měřítku a v České republice více než deset let organizuje každoročně studii Best Employers (Nejlepší zaměstnavatelé), díky níž si firmy mohou zjistit, jak na tom s motivovaností lidí jsou a na co se v manažerské práci zaměřit.

Co studie sleduje

Hlavním kritériem pro udělení titulu Aon Best Employer je hodnocení firmy vlastními zaměstnanci prostřednictvím dotazníkového průzkumu. V loňském roce měli podle studie Nejlepší zaměstnavatelé v Česku v průměru 83 % motivovaných zaměstnanců, přičemž průměrná míra motivovanosti dosáhla 55 %. V porovnání s rokem 2014 jde o pokles 5 procentních bodů. „Mezi největší poklesy patří spokojenost s prací vrcholového vedení. Méně zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že k nim vrcholové vedení přistupuje jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má,“ uvádí projektová manažerka studie Ivana Botošová. Méně pozitivně hodnotí zaměstnanci vrcholové vedení také z pohledu efektivního vedení firmy.

„Další negativní trend vidíme v oblasti spolupráce. Zaměstnanci vnímají, že spolupráce mezi jednotlivými odděleními funguje hůře a kolegové se navzájem méně respektují. V porovnání s loňským rokem je také menší procento zaměstnanců, kteří rozumějí tomu, na čem závisí jejich mzda,“ doplňuje Tereza Jungwirthová, konzultantka Aon Hewitt.

Loni na konci roku získaly titul Best Employers v Česku v kategorii Malé a střední společnosti firmy Amgen, Grundfos a Hilti. V kategorii velkých společností obdržely ocenění firmy GMC Software Technology, hotel Marriott a společnost NetSuite.

Náš zákazník, náš pán

Jeden z loňských vítězů – společnost Hilti ČR, patří k firmám, které se studie zúčastňují pravidelně a už několikrát stanuly na stupních vítězů. Podle generálního ředitele Hilti ČR, Josefa Zeidlera, je za tímto úspěchem to, že si do firmy vybírají lidi nejen na základě odbornosti, ale podle osobnostních charakteristik. „Naším krédem je sloužit zákazníkovi, být mu k dispozici, kdykoliv potřebuje. Pokud by službu zákazníkovi naši lidé nebrali jako hlavní předpoklad své práce, nemohli by u nás pracovat. To, jak se naši zaměstnanci k zákazníkům chovají, se nám vrací – daří se nám tak udržet stálou klientelu a získávat nové zákazníky,“ říká o prozákaznické orientaci jako hlavní hodnotě společnosti J. Zeidler. „Víme, že naši zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu a snažíme se, aby to věděli i oni. To, co zaměstnancům dáte, to dostanete´,“ říká. Klíčovým faktorem pro motivující atmosféru je firemní kultura, která je postavena na čtyřech pilířích – integritě, závazku, odvaze a týmové spolupráci.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dvojčísle Retail News leden-únor…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.