Největší setkání obchodníků ve znamení 3 hlavních cílů

Co čekáme od Retail Summitu 2016?

Startuje 22. ročník největšího setkání českého a středoevropského obchodu a jeho organizátoři mají poslední šanci zrekapitulovat si cíle a očekávání, se kterými Retail Summit 2016 spojují.

Dovolím si je jménem organizačního i programového týmu stručně shrnout. Retail Summit se od svého 1. ročníku v únoru 1995 snaží přinášet informace a inspiraci pro podporu rozvoje podnikání na obchodním trhu a být platformou pro setkávání jeho klíčových hráčů.

 

Při jeho přípravách se organizátoři v průběhu let stále systematičtěji snaží naplnit tři hlavní cíle – být reprezentativní, relevantní a užiteční.

1. Reprezentativní

Snaha být reprezentativní směřuje k co nejširšímu a nejvyváženějšímu zastoupení různých typů hráčů obchodního trhu a zprostředkovaně samozřejmě také k co nejhojnější účasti. Jen opravdu velká akce se správně vybalancovanou strukturou účastníků může vytvořit podmínky pro plnohodnotný dialog mezi výrobou a obchodem, tradičním kamenným obchodem a e-Commerce, korporacemi a nezávislými firmami, mezi zástupci různých kategorií zboží a služeb. Pouze velké setkání tohoto typu může reprezentovat odvětví navenek, například ve vztahu k vládě a médiím, a formulovat nové nápady a generovat celoodvětvové iniciativy.

Program Retail Summitu 2016 se maximálně snaží dosáhnout kýžené mety reprezentativnosti. Mezi téměř 130 řečníky a panelisty jsou zastoupeny všechny typy hlavních hráčů trhu, všichni zásadní partneři podílející se na tvorbě hodnoty. Jsem moc rád, že se nám podařilo získat nejen „typické“ řečníky jako jsou šéfové velkých řetězců a dodavatelských firem, politici či experti, ale též reprezentanty zemědělců či majitele významných nezávislých firem.

Na Summitu navíc uvidíte poprvé velmi intenzivně i ty, kteří ve finále rozhodují o našem úspěchu či prohře – spotřebitele, zákazníky maloobchodu. Nechte se překvapit!

2. Relevantní

Retail Summit se snaží být relevantní a zabývá se proto tématy, která hýbou či záhy budou hýbat odvětvím. Velmi dbáme na to, aby výběr hlavního tématu odrážel nejen aktuální situaci a s ní spojené problémy a komplikace, ale byl orientován do budoucna, aby umožnil posunovat obchod dopředu.

Po letech krize, kdy jsme jako hlavní téma řešili „odrážení ode dna“ a „úspěch v těžkých časech“, jsme vloni zvolili téma již veskrze pozitivní – „hledání nových cest“. Byla to volba nepochybně dobrá, protože toto téma přitáhlo historicky nejvyšší počet účastníků (1 072). Úspěch ročníku 2015 nám dodal odvahu zvolit pro letošek téma opravdu zásadní a také velmi těžké – zvyšování hodnoty obchodního podnikání.

Od Retail Summitu 2016 očekáváme, že pomůže definovat, co to hodnota obchodu vlastně je, jak ji zvyšovat a také jak zabránit její degradaci. O tom, zda jsme při výběru letošního tématu byli relevantní, se definitivně přesvědčíme až při zahájení Summitu při pohledu na finální seznam účastníků. Dosavadní průběh registrace signalizuje, že hodnota je téma, které určitě vyvolává zájem a že pravděpodobně směřujeme k dalšímu rekordu v počtu účastníků.

3. Užiteční

Snaha být užiteční, ve smyslu posunovat odvětví obchodu vpřed, je nepochybně nejtěžším úkolem. Nejde nám jen o to, účastníky pobavit, dobře nakrmit (jídlem i informacemi) a poslat s dobrým pocitem domů. Máme ambici aktivně přispívat k rozvoji obchodu a inspirovat firmy k novým inovacím.

Při hodnocení toho, jak se nám tento cíl daří plnit, mám velmi smíšené pocity. Obchod se od poloviny 90. let neuvěřitelně intenzivně rozvíjel a směřovaly do něj gigantické investice. Retail Summit byl od svých počátků přímým účastníkem a mnohdy i inspirátorem těchto pozitivních změn a podílel se na vzniku „moderního obchodu“. Minimálně 10 let však pozoruji na obchodním trhu určitou ztrátu tempa rozvoje, únik energie a schopnosti nacházet nové cesty. Velká krize minulých let je jednou z hlavních příčin tohoto stavu, ale ne jedinou.

To, že Retail Summit 2016 hledá způsob, jak zvýšit hodnotu obchodování, je nejlepším důkazem, že jsme v naší snaze o užitečnost zatím málo úspěšní. Vztahy výroba-obchod jsou navzdory řadě brilantních prezentací a konstruktivních diskusí z minulých ročníků Summitu zpravidla mizerné, pochopení zákazníka a splnění jeho potřeb a tužeb není pořád běžná denní agenda obchodního businessu, zisk se taky nevyskytuje tak často a v takové výši, jak by si majitelé přáli.

Shrnuto: Retail Summit čeká další významný ročník, na kterém jde o hodně. Chceme přispět ke zvýšení hodnoty a uděláme proto co nejvíce. Stávající tržní konjunktura nám pomáhá, ale to samo o sobě nestačí. Buďte prosím v této snaze s námi. Buďte na Summitu aktivní, komunikujte intenzivně s dalšími účastníky. Nezapomeňte nám dát zpětnou vazbu, co se povedlo a hlavně, co je potřeba zlepšit, abychom byli ještě více reprezentativní, relevantní a hlavně užiteční.

 

Tomáš Krásný, Partner, Blue Strategy

Atmosféra akce – Retail Summit 2015

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.