Cílem je spokojený zákazník, obchodník i výrobce

Reklama na jeden produkt dokáže povzbudit zájem i o další, konkurenční výrobky. Podobné je to i se značkami kvality. Podpora jedné nebo více značek, upoutá pozornost i na další. „Aktivně podporujeme české výrobky, tím podporujeme české výrobce a samotné spotřebitele. Pomáháme zákazníkům v orientaci při nákupu českých výrobků tak, aby je mohli lépe identifikovat a nakoupit.

Prostředky získané od jednotlivých výrobců investujeme do marketingové podpory označených výrobků a tak dále zvyšujeme jejich prodej. Zvyšování prodeje českých výrobků má velký vliv na rozvoj firem, zaměstnanosti a ekonomiky státu a pomáhá ke snižování negativních ekologických dopadů nákladní dopravy.“

Takto jednoduše a logicky vysvětluje svou filozofii značka Český výrobek, kterou uděluje stejnojmenná společnost. Výrobci, kteří se rozhodnou její služby využít, stejně jako zájemci a držitelé značek kvality podporovaných státem, mají společný cíl: oslovit zákazníka jinými argumenty než je cena, především kvalitou a původem.

Milionové karty pro značky kvality

Přes 110 tisíc kompletně vyplněných hracích karet (111 093) přišlo do soutěže České Vánoce s regionálními potravinami. Zájem soutěžících tak potvrdil, že kampaň na podporu prodeje kvalitních potravin uspořádaná Ministerstvem zemědělství byla velmi úspěšná. Celkově se v rámci soutěže prodalo přes 3,2 milionu kusů různých produktů s příslušným označením kvality.

Podmínky soutěže se vztahovaly na vybraná, státem podporovaná označení kvality. Soutěžící měli koupit 30 libovolných výrobků označených logy Regionální potravina, Klasa, Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu, Zaručená tradiční specialita, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou, Bio „zebra“ a EU „Bio list“. Vystřihnutá loga nalepit na hrací kartu a zaslat na soutěžní adresu.

Spotřebitelská soutěž trvala od 27. října 2014 do 4. ledna letošního roku. Náklady na kampaň vyčíslilo ministerstvo na 32 mil. Kč. Na základě dat, která má úřad k dispozici, by pak mohla celková hodnota zboží prodaného v rámci soutěže vysoce přesahovat částku 100 mil. Kč.

A jaký je konkrétní ekonomický efekt kampaně, jak se díky soutěži reálně zvýšily prodeje výrobků s jednotlivými značkami? „Právě oslovujeme společnosti a podniky, které jsou držiteli označení kvality, zda by nám byli ochotni dodat čísla porovnání prodejů za koncová období let 2013 a 2014, abychom si udělali přesnější obrázek, nakolik soutěž reálně pomohla prodeji kvalitních českých potravin. Vedlejším efektem soutěže byla rovněž propagace méně známých označení kvality, aby se s nimi seznámilo více lidí,“ uvedl na lednové tiskové konferenci k vyhodnocení kampaně ministr zemědělství.

Vedlejší, ale důležitý efekt soutěže

Reklama na jeden produkt dokáže povzbudit zájem i o další, konkurenční výrobky. U soutěže je situace samozřejmě jiná, ale zákazník si přesto všímá i jiných produktů dané kategorie, než jen těch zařazených do soutěže. Vedlejším efektem soutěže tak byla nejen propagace méně známých označení kvality zahrnutých do soutěže, ale, a to je velmi důležité, propagace kvality jako takové.

Zákazníci se díky podobným akcím začínají o kvalitu a značky kvality stále více zajímat, jak dokazují i výsledky průzkumů. Jedna věc je samozřejmě časově omezená kampaň s motivací výhry, druhá pak dlouhodobý trend, kdy se zákazníci kromě ceny stále více zajímají také o to, kdo produkt vyrobil.

České výrobky mají přitom u spotřebitelů stále lepší zvuk. To potvrzuje i ing. Leo Kolečkář, ředitel společnosti Český výrobek s.r.o., jejímž logem se mohou pyšnit jako potravinářské, tak nepotravinářské výrobky české provenience.

 

 

ek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.