Zvýšení minimální mzdy dopadne zejména na malé podnikatele

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 na 11 tisíc korun může mít pro malé podnikatele v maloobchodě či cestovním ruchu až likvidační dopady. Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) upozorňuje zejména na situaci malých provozoven na venkově. Ty již dnes podnikají na hranici ziskovosti a schválené navýšení minimální mzdy může v praxi vést k jejich uzavření.

Malé prodejny na vesnicích jsou už nyní často na hranici ziskovosti, či dokonce jsou mírně ztrátové. Zvýšení minimální mzdy to ještě prohloubí. Na druhou stranu ale hrají důležitou sociální roli a představují jediné možné místo nákupu pro starší a imobilní obyvatele. Zavření těchto prodejen povede ke zhoršení obslužnosti venkova,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Z hlediska velkých podnikatelů má růst minimální mzdy dopad hlavně na zvyšování tzv. zaručené mzdy, která se dotýká výrazně širší skupiny zaměstnanců než mzda minimální a představuje pro podnikatele velký nárůst celkových nákladů,“ dodala M. Nováková.

Podle prezidentky SOCR ČR je nárůst minimální mzdy spojen i s vyššími odvody do státní pokladny. Proto by se měl v této souvislosti zvýšit zájem a pozornost právě o veřejné finance. „Je dobré připomenout výši daňového zatížení práce, které je v Česku abnormálně vysoké. Vyšší odměny pro zaměstnance by neměly souviset s nárůstem odvodů státu,“ zdůraznila M. Nováková.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Praha, 6. října 2016