Vrchní soud potvrdil neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám Podravka

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí soudů nižší instance a přiznal potravinářskému koncernu Podravka zadostiučinění ve výši 200 000 Kč v soudním sporu o porušování práv k ochranné známce a o nekalé soutěži se společností Pěkný – Unimex patřící do skupiny polského výrobce potravin Prymat. Předmětem sporu bylo napodobování designu obalů kořenících směsí Podravka polskou značkou Kucharek dodávanou na český trh firmou Pěkný – Unimex.

Soudy již během dřívějších jednání uznaly, že podobnost obalu Kucharek je dána zejména jeho grafickým ztvárněním a specifickou barevnou kombinací napodobující chráněný obal Podravka. Spotřebitel tak může oba výrobky lehce zaměnit. Výrobek Kucharek nesmí být v České republice nabízen v obalech napodobujících modrý obal univerzální kořenící směsi Podravka a zboží v těchto obalech bylo staženo z trhu. Podle pravomocných soudních výroků značka Kucharek napodobováním obalů Podravky zneužívá mnohamilionové výdaje na vývoj obalů a na reklamu, které Podravka k propagaci svého brandu v České republice každoročně vynakládá.

Vrchní soud v posledním rozsudku uvedl, že není pochyb o tom, že firma Pěkný – Unimex neoprávněně zasáhla do práv k ochranným známkám skupiny Podravka a dopustila se jednání nekalé soutěže. Vrchní soud má za to, že v daném případě je namístě reparovat újmu vzniklou žalobcům v důsledku jednání žalovaného v peněžité podobě. Na základě toho potvrdil poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve výši 200 000 Kč jako satisfakci za nutnost domáhat se svých práv soudní cestou.

„Soud rozhodl o přiznání přiměřeného zadostiučinění, což ovšem není náhradou škody. Protože značka Kucharek i nadále pokračuje v přiživování se na dobrém jméně značky Podravka tím, že neustále provádí pouze drobné úpravy obalů svých výrobků, zvažujeme další právní kroky,“ říká Marko Vitelj, který je od 1. července 2017 novým předsedou představenstva společnosti Podravka – Lagris a.s.

Písemné vyhotovení rozsudku bylo již doručeno oběma stranám a firma Pěkný – Unimex uhradila soudem nařízené zadostiučinění a náklady soudního řízení.

Nejde o první případ, kdy se konkurence dopouští vůči Podravce nekalosoutěžního jednání a napodobuje její obaly. Napodobeniny designu obalů Podravky se na českém i na dalších trzích objevily již před několika lety.

 

Zdroj: Podravka

Praha, 10. srpna 2017