Velkoobchod MAKRO ČR navýšil meziročně mzdy na prodejnách o 8 %

Velkoobchod MAKRO, který poskytuje služby registrovaným podnikatelům, přechází na vícekanálový formát a mění se ve společnost orientovanou na služby. Nadále tak posiluje své zaměření na podporu malého a středního podnikání v České republice.

Přechod od prodeje ke službám s sebou přináší dynamický rozvoj v oblasti lidských zdrojů. MAKRO nabízí unikátní možnosti kariérního růstu napříč prodejními kanály v rámci jedné společnosti. Vedle zvyšování platů MAKRO významně investuje do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců, což úzce souvisí s orientací na poskytování služeb podnikatelům.

Hlavními zákaznickými skupinami, na které se MAKRO zaměřuje, jsou profesionální gastronomie, ubytovací služby a tradiční maloobchod. Na prodejnách v současné době pracuje 2840 zaměstnanců. Ve strategické oblasti přímé distribuce, která zajišťuje službu MAKRO Distribuce, pracuje v tuto chvíli 500 zaměstnanců,  z toho 104 řidičů.

MAKRO dále vybudovalo síť obchodních zástupců, která s 290 členy týmu patří mezi největší v zemi a nabízí zajímavé příležitosti pro talentované obchodníky. Zaměstnanci v těchto třech klíčových oblastech jsou systematicky vzděláváni. Společnost má jasně definované schéma kariérního růstu, aby každý zaměstnanec dokázal dobře využít svůj potenciál.

Zaměstnanci na prodejnách jsou vzděláváni především v oblasti zákaznického přístupu, který je podporován produktovými školení s názvem „Milujeme jídlo“. MAKRO nabízí na trhu nejširší sortiment potravin a zaměstnancům dává příležitost se rozvíjet v oblasti zbožíznalství. Právě znalosti v této oblasti zákazníci z řad podnikatelů očekávají.

Dále mají zaměstnanci možnost vyzkoušet si novou pozici, která je zrovna dostupná na jiné prodejně v České republice a to na testovací období tří měsíců. Tuto zkoušku podstupují bez rizika ztráty svého původního zaměstnání, přičemž jim zaměstnavatel hradí náklady spojené s odloučením. Po návratu zaměstnanci nově nabyté zkušenosti zúročí v rámci kariérního růstu anebo se vrátí na původní pozici.

Průměrný počet dnů věnovaný vzdělávání jednoho zaměstnance dosahuje v MAKRO 2,1 dne, což je 0,5 dne více než průměr za sektor.¹ Až 40 % školení navíc zajišťují interní trenéři. Je běžné, že se manažeři v rámci svých pracovních povinností věnují školení napříč organizací, rozvíjí tak své sociální schopnosti a zůstávají v úzkém kontaktu s celou organizací. Principy odměňování odrážejí orientaci společnosti na kvalitu poskytovaných služeb.

„V našem systému odměňování klademe velký důraz na hodnocení individuálního výkonu každého zaměstnance, který se denně potkává se zákazníky. Variabilní složka mzdy je tedy závislá na zpětné vazbě zákazníků a reflektuje míru jejich spokojenosti. Tento model aplikujeme nejen na našich prodejnách, ale i u obchodních zástupců, kteří naše zákazníky denně navštěvují,“ vysvětluje Markéta Pavelková, personální ředitelka MAKRO ČR.

MAKRO se zaměřuje i na kvalitní technické zázemí svých zaměstnanců.  „K tomu, aby mohl každý obchodní zástupce v terénu rychle reagovat na potřeby zákazníka, dostává jako pracovní nástroj služební automobil a iPad, který je spolu s telefonem jeho každodenní pracovní pomůckou,“ doplňuje Markéta Pavelková.

V souladu se strategickým rozvojem přímé distribuce zahájilo letos MAKRO výstavbu distribučního centra, které do oblasti severně od Prahy přinese výhledově 600 pracovních příležitostí. Jedná se polo-automatizovaný provoz vybavený špičkovou technologií, který nabídne moderní pracovní prostředí a zajímavou práci.

1  PWC, období: 2015

 

Zdroj: MAKRO Cash & Carry

Praha, 24. dubna 2017