V Diamantové lize kvality vystoupala nejvýše prodejna Globusu a Albertu

Prodejna Globusu v ulici Opavská v Ostravě a prodejna Albertu v ulici Vídeňská ve Znojmě obdržely na slavnostním galavečeru konaném u příležitosti premiérového vyhlášení vítězů Diamantové ligy kvality (DLK) 2016 nejvíce ocenění.

foto_oceneni_dlkZástupci obou prodejen převzali cenu pro vítěze Diamantové ligy kvality, Zvláštní cenu prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu a Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost.

„Potvrdilo se, že v České republice máme řadu prodejen, které splňují vysoké standardy kladené na kvalitu poskytovaných služeb, šíři sortimentu a vstřícnost zaměstnanců vůči zákazníkům. Jednotlivá ocenění by měla prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly. Současně je odlišují od konkurence a jsou znamením pro zákazníky, že právě tady jdou jejich přáním naproti,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) ČR, a dodala: „Účelem soutěže Diamantová liga kvality není vybrat jedinou vítěznou prodejnu, ale ocenit, dekorovat a následně upozornit na všechny prodejny, které splní podmínky pro získání ocenění.“

Diamantová liga kvality v letošním roce hodnotila maloobchodní prodejny s převahou sortimentu potravin. Do soutěže obchodní řetězce (Albert, Globus, Lidl, Tesco) přihlásily svých nejlepších 19 prodejen. Ocenění vítěz DLK a právo používat novou značku si odneslo 17 z nich. Celkem šest z těchto prodejen navíc získalo Zvláštní cenu prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu. Prodejna Globusu v Ostravě a Albertu ve Znojmě pak obdržela i Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost.

„Prodejny byly důkladně hodnoceny na základě celé škály parametrů, ať už šlo o legislativní pravidla, hygienické podmínky nebo kulturu prodeje. Všichni soutěžící drželi skutečně vysoký standard. Je potěšující, že hodnocené prodejny se vydaly směrem rozšiřování nabídky doplňkových služeb, ať už jde o pokrytí wi-fi, dětský koutek, nebo vlastní pekárnu či řeznictví. Zvýšená pozornost je věnována matkám s dětmi nebo starým lidem. Zaregistrovali jsme také zlepšující se spolupráci s lokálními dodavateli i to, že ve své nabídce myslí rovněž na zákazníky se zvláštními požadavky na výživu,“ informoval Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod.

Metodika hodnocení byla založena na posuzování prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index). Následný neohlášený audit prováděný dvojicí nezávislých auditorů se zaměřil na dodržování legislativních pravidel, hygienické dokonalosti prodeje potravin a obecně úrovně nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel práce s potravinami. Součástí přihlášky byl také sebehodnotící dotazník. V něm každá prodejna mimo jiné uvedla své hlavní důvody (např. realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu apod.), jimiž se odlišuje od konkurence a které ji opravňují k získání značky.

„Cena za vynikající kvalitu je speciálním oceněním České společnosti za jakost a uděluje se za vynikající úroveň a naprosto výjimečnou kvalitu, která se odrazila i ve vysokém bodovém hodnocení, a to ve všech hodnocených kritériích. Ostravský Globus dostal 198 bodů z 200 možných, znojemský Albert pak jen o tři body méně,“ sdělil Miroslav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost.

Do budoucna by se hodnocení v rámci Diamantové ligy kvality mělo rozšířit na celou maloobchodní síť, včetně nepotravinářských prodejen. Jde o společný projekt SOCR ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který byl vloni na podzim zařazen do Programu Česká kvalita, podporovaného vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Praha, 20. listopadu 2016