Už 18 % objednávek v e-shopech pochází z mobilních zařízení

Kladný vztah Čechů k mobilům a tabletům se stále výrazněji projevuje také ve způsobu, jakým nakupují na internetu. V 3. čtvrtletí letošního roku dosáhl počet nákupů, které Češi uskuteční z mobilních zařízení, nového rekordu. Na návštěvnosti tuzemských e-shopů se mobily a tablety podílejí již téměř z 30 %.

Uvedená čísla vyplývají z analýzy e-commerce trhu za 3. čtvrtletí letošního roku, kterou připravila konzultační společnost ACOMWARE. „Čísla jasně ukazují dvě věci – česká e-commerce meziročně nadále výrazně roste a stále větší podíl na tom mají nákupy z mobilních zařízení,“ říká Ondřej Klega z konzultační společnosti ACOMWARE. Celý e-commerce trh rostl v 3. čtvrtletí meziročně o 18 % – největší nárůst obratu zaznamenaly mobily (45 %) a tablety (17 %).

Jsou to právě mobilní zařízení, která již tvoří více než 18 % veškerých objednávek uskutečněných v českých e-shopech. Na tržbách e-shopů se podílejí z 15 %. „Před dvěma lety byl podíl mobilních zařízení zhruba poloviční. A vezmeme-li v potaz, že na návštěvnosti se podílejí už z 30 %, je role mobilů v nákupním procesu naprosto zásadní. Nejen pro nákupy, ale i zjišťování informací, první interakci s prodejcem a podobně,“ vysvětluje Klega. Ten odhaduje, že o letošních Vánocích bude již každá pátá objednávka v e-shopech pocházet z některého z mobilních zařízení.

Pokud jde o další výsledky e-commerce trhu, mezi 2. a 3. čtvrtletím došlo k poklesu počtu objednávek. Rostly naopak jiné metriky. „Pokles v počtu transakcí je typický pro období letních prázdnin. Zajímavější je, že významně vzrostla průměrná hodnota objednávky na 1 868 Kč, což je o skoro 400 Kč více než v předchozím čtvrtletí. Díky tomu bylo nakonec 3. čtvrtletí v průměru obratově lepší, než to předchozí,“ dodává Klega.

Česká e-commerce ve 3. čtvrtletí 2016

  1. Český trh e-commerce meziročně vzrostl o 18 % (celkový obrat e-shopů). Nejvíce rostou obchodníkům příjmy z mobilů (45 %) a tabletů (17 %). Desktopy rostly o 15 %.
  2. Nejvyšší podíl na tržbách mají stále desktopy: tvoří necelých 85 %. U mobilů je to skoro 10 %, u tabletů přes 5 %.
  3. Mobilní zařízení již tvoří 30 % návštěvnosti českých e-shopů. Pochází z nich 18 % všech objednávek.
  4. Letošní 3. čtvrtletí bylo pro tuzemskou e-commerce úspěšnější než 2. čtvrtletí. Celkový obrat i přes pokles počtu transakcí vzrostl o 1 %. Důvodem je zejména růst průměrné hodnoty objednávky (1 868 Kč versus 1 481 Kč).

 

Zdroj: ACOMWARE

Praha, 16. října 2016