Unilever dosáhl milníku v nulovém ukládání odpadů na skládky

Devět měsíců po dosažení cíle nulového skládkování (jedná se o odpady ne-nebezpečné označované jako Ostatní)1 ve své globální síti 242 výrobních provozů – společnost Unilever oznámila, že stejného cíle dosáhla i v Evropě.

To znamená, že k výrobním závodům, které již neskládkují odpad, se nyní přidávají také provozovny, které Unilever vlastní nebo plně provozuje, logistika, distribuční centra a administrativní budovy – z žádné z těchto lokalit se v Evropě neskládkuje odpad2.

Společnost Unilever oznámila svůj cíl neskládkovaní odpadu v lednu 2015. Evropské provozy společnosti tento cíl splnily jako první – již dalších 63 provozů neskládkuje žádný odpad. Unilever si stanovil závazek stát se do konce roku společností bez skládkovaných odpadů globálně a spolupracuje tak na jeho dosažení i s dalšími dodavateli.

  • 1Nebezpečný odpad představuje velmi malé procento z celkového objemu odpadu z výroby. Materiál, který je považován za nebezpečný odpad, se v různých zemích světa liší – záleží na místních předpisech.
  • 2Splnění tohoto cíle znamená, že po výrobních provozech v Evropě se nyní podařilo zajistit i to, aby i v administrativních budovách, distribučních centrech a skladech, které Unilever v Evropě vlastní nebo 100% provozuje, se odpad nelikvidoval skládkováním. Nyní chceme jít ještě dále a dosáhnout stejného cíle i v distribučních centrech a administrativních budovách, které využívá více společností – které Unilever nevlastní, které neprovozuje a kde využívá méně než 35 % plochy.

 

Zdroj: Unilever

Praha, 3. listopadu 2015