Udržitelná Metropole Zličín: unikátní bioreaktor, zelená energie a mnoho dalšího

Helena neboli fotobioreaktor, který za pomoci řas pohlcuje CO2, bude nově sloužit v nákupním centru Metropole Zličín. Jedná se ale jen o poslední v dlouhé řadě kroků, kterými centrum směřuje k ještě větší udržitelnosti.

Od začátku března funguje v nákupním centru Metropole Zličín¹ unikátní fotobioreaktor Helena, který pomocí řas Chlorella zachycuje velké množství oxidu uhličitého za účelem neutralizace uhlíkové stopy. Díky procesu umělé kultivace těchto jednobuněčných řas, dokáže přístroj co nejúčinněji vytěžit proces fotosyntézy, při kterém dochází k záchytu CO2 přírodní cestou. Díky Heleně je tak možné efektivněji bojovat proti skleníkovým plynům jako je právě oxid uhličitý. Na pravidelné bázi se bude možné v Metropoli Zličín setkávat se zástupci Akademie věd, kteří zájemcům představí princip fungování fotobioreaktoru, jeho unikátnost a přínos pro jeho okolí. Více je možné se dozvědět na webových stránkách Metropole Zličín www.metropole.cz nebo přímo na https://pbrhelena.com/

Čistá energie i méně spotřeby

To ale není jediný krok k udržitelnějšímu podnikání, který Metropole Zličín podniká. Je například držitelem certifikátu, který zaručuje původ elektrické energie ze zelených zdrojů, od roku 2022 jsou všechny její pasáže osazeny LED světelnými zdroji, za loňský rok snížila spotřebu elektrické energie o 16,9 % díky snížení teploty na pasážích na 19 °C, zmenšila svou spotřebu plynu oproti roku 2019 o 31,2 % a spotřebu vody o 10,1 %. „100 % elektrické energie získáváme z obnovitelných zdrojů, neplýtváme elektrickou energií ani vodou, třídíme a recyklujeme textil a odpad, podporujeme udržitelnou dopravu a elektromobilitu. Spolupracujeme se stejně smýšlejícími společnostmi a snažíme se edukovat naše zákazníky v oblasti udržitelnosti a nabízet jim inspiraci a udržitelná řešení pro každodenní život,“ uvádí Michaela Machovičová, marketingová manažerka nákupního centra Metropole Zličín.

Méně papíru, více digitalizace

Tento rok se nákupní centrum intenzivně soustředí na snižování spotřeby papíru, který běžně využívalo pro reklamní předměty jako jsou letáky, informační brožury, tištěné bannery a další. Do konce letošního roku plánuje snížit jeho spotřebu na tyto účely o 2/3. Místo papíru chce Metropole Zličín maximálně využívat digitální média, webové stránky a mobilní aplikaci.

„Ve chvíli, kdy se pro papír přeci jen rozhodneme, využíváme eco line papír ze 100 % recyklovaných vláken s přírodním odstínem bez použití optických zjasňovačů držící certifikaci FSC a Blue Angel,“ vysvětluje Michaela Machovičová, marketingová manažerka nákupního centra Metropole Zličín. Díky těmto certifikacím je jisté, že papír pochází z ekologicky šetrně obhospodařovaných lesů.

V Metropoli vytřídíte 6 druhů odpadu

Velkým tématem je pro Metropoli Zličín také třídění odpadu. Ve všech pasážích jsou k dispozici koše na tříděný odpad a nově je ve foodcourtu recyklační místo na třídění 6 druhů odpadu – papíru, skla, plastů, kovu, bioodpadu a směsi. Zároveň jsou před každým vstupem do nákupního centra umístěny chytré koše s vnitřním lisovacím mechanismem poháněným solární energií a na parkovišti je také kontejner na elektro odpad, díky kterému se v roce 2021 zrecyklovala více jak 1 tuna elektrozařízení. Celkem v roce 2021 vytřídila Metropole Zličín 40 % z celkového množství odpadu.

Oblečení pro Klokánek

Nový život dává nákupní centrum také oblečení. Na parkovišti Metropole Zličín se nachází 2 místa pro sběr použitého oblečení, bot a bytového textilu pro lidi v nouzi. Kontejner projektu Potex poskytuje oblečení pro nadaci Linka bezpečí a kontejner KlokTex Fondu ohrožených dětí Klokánek. Ostatní materiál se upcykluje a dále využívá při výrobě výplní do autosedaček, utěrek, bankovek aj. V roce 2022 vytřídila Metropole Zličín celkově 21 tun textilu.

Rozvoj udržitelné dopravy a elektromobility

V srpnu loňského roku byl vedle vstupu číslo 3 nainstalován nový cyklo point a byla zahájena spolupráce s NextBike. Nákupní centrum spolupracuje také se společnostmi poskytující sdílené dopravní prostředky. Co se týče elektromobility, Metropole Zličín disponuje 2 veřejnými dobíjecími stanicemi s 3 přípojnými místy pro dobíjení elektromobilů a dalších dopravních prostředků na elektrický pohon.

1. Pozn: tento přístroj zde bude jen 3 měsíce, do konce května.

 

Zdroj: mslgroup

Praha, 16. března 2023