Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů

Nábytkářský průmysl v letošním roce pravděpodobně překoná nejlepší předkrizová léta! Krize je pryč a nábytkářské výrobní závody jedou na „plný plyn“. Čísla, která odhadujeme, vychází z hospodářských výsledků za první pololetí roku 2015.
V roce 2007 se v tuzemsku vyrobilo nábytku za 41,65 mld. Kč. Byl to doposud nejlepší výsledek v historii. Nyní však existují předpoklady, že tento výsledek bude překonán. Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting, je očekávaný výsledek pro tento rok téměř 43 miliard Kč. Kvalifikovaný odhad (dopočet) vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2015 a zároveň uvažuje dynamiku vývoje. To by mohlo být o 1,26 miliardy Kč více než v roce 2007.
Po šesti letech strmého růstu exportní výkonnosti nábytkářského průmyslu v letošním roce očekáváme velmi mírný pokles exportní výkonnosti. Tento výsledek je zároveň doprovázen zlepšením v růstu tuzemské spotřeby nábytku. To je po několika letech nesmírně pozitivní signál. Je ovšem potřeba konstatovat, že dochází k permanentnímu růstu objemu dováženého nábytku ze zahraničí. Očekáváme, že dojde k nárůstu spotřeby importovaného nábytku o téměř dvě procenta.

I nadále však platí, že za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí exportní úspěšnost českých výrobců nábytku. Pro letošní rok odhadujeme, že exportní výkonnost neklesne pod 19 procentních bodů. Ačkoliv předpokládáme mírný pokles exportní výkonnosti, stále se za posledních sedm let jedná o strmý nárůst exportní aktivity, poté co se exportní výkonnost českých nábytkářů v roce 2009 propadla na 6,3 %.
Za výrazným zvýšením podílu importovaného nábytku na spotřebě stojí zejména velké specializované nábytkářské markety. Ty se snaží o zákazníka bojovat především cenou a velkým množstvím slevových akcí, podobně jako je tomu třeba u potravin. Zároveň disponují velkými kapitálovými možnostmi, které umožňují efektivně nakupovat. Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko.

To by v letošním roce mohlo do ČR dovézt nábytek za více než 2 mld. Kč. Druhým největším importérem nábytku do ČR je Čína. Předpokládáme, že Čína by mohla do ČR importovat nábytek za téměř 1,5 mld. Kč. Polsko společně s Čínou letos pravděpodobně dosáhnou na 46,68 % podílu na celkovém importu nábytku.

Až na třetím importním místě je Německo s očekávanými 1,2 mld. Kč. Naopak 29,74 % českého exportu nábytku bude mířit do Německa, tedy přes 3,5 mld. Kč. S velkým odstupem následuje Slovensko, Francie, Velká Británie.

 

Zdroj: Asociace českých nábytkářů

Praha, 5. října 2015