Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a jeho členové se setkali s eurokomisařkou Jourovou

Velké obchodní řetězce hodlají v budoucnosti uplatňovat společný postup při kontrole kvality produktů, které se prodávají na pultech českých obchodů. Jejich zástupci se na tom dohodli po včerejším setkání s eurokomisařkou Věrou Jourovou.

„Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR bude spolupracovat se svými členy na naplňování nové Metodiky DG Joint Research Centre při EK, která byla zveřejněna 14. 6. 2018. Metodika slouží ke srovnávání kvality potravinářských výrobků v celé EU. Schválené laboratorní a testovací postupy mají pomoci národním orgánům určit, zda jsou potravinářské výrobky uváděny na trh v souladu s právními předpisy EU. Založena je na zásadách, jako je transparentnost, srovnatelnost, výběr vzorků podobných výrobků a testování. Navíc je doplněna o opatření oznámená v iniciativě Komise s názvem „Nová politika pro spotřebitele“, jejímž cílem je vyjasnit a posílit práva spotřebitelů, včetně zákazu praktik dvojí kvality uvádějících spotřebitele v omyl, a dát kvalifikovaným subjektům pravomoc k tomu, aby mohly podávat zástupné žaloby jménem spotřebitelů. V našich poměrech to bude znamenat zejména intenzívní spolupráci s dozorovými orgány“, uvedla po jednání s eurokomisařkou Věrou Jourovou generální ředitelka SOCR ČR Alexandra Rudyšarová.

Na společném setkání představila eurokomisařka i stav revize evropské směrnice na ochranu spotřebitelů, která se zčásti věnuje právě nekalým obchodním praktikám. Její definitivní návrh by měl evropský parlament projednat ještě před prázdninami, a právě Věra Jourová se na jejím vzniku významnou měrou podílela. „Podobu evropské směrnice jednoznačně vítáme. Veškeré definice a regulace, které jsou v ní směrem k retailu uvedeny, vnímáme jako rozumný standard na evropské úrovni. Svou objektivitou ale směrnice jasně poukazuje na nepřiměřenost regulace v české legislativě, především pak v Zákoně o významné tržní síle. Předpokládáme tedy, že transpozicí této směrnice do českého práva bude tato neobjektivita konečně odstraněna,“ dodal viceprezident SOCR ČR Pavel Mikoška.

Eurokomisařka Věra Jourová aktivitu obchodních řetězců přivítala: „Vítám aktivitu SOCR ČR a jejich členů v této oblasti i ochotu účastnit se na realizaci konkrétních opatření na zlepšení kvality potravin. Věřím, že důsledné uplatňování Metodiky v praxi pomůže i narovnat obraz řetězců, coby prodejců zboží, které sami většinou nevyrábějí, ale pouze nabízejí svým zákazníkům,“ uvedla Věra Jourová.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, který sdružuje obchodní řetězce v ČR, dlouhodobě avizuje svou připravenost spolupracovat na cestách, vedoucích k řešení tzv. dvojí kvality zboží. Retailové nadnárodní firmy zaměstnávají v České republice téměř 80 tisíc lidí a na daních odvádějí přes 20 miliard ročně.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 27. června 2018