Spotřebitelé musí být lépe informováni o udržitelnosti

Na potřebě spolupráce státu a hospodářských subjektů při zelené transformaci se shodli účastníci odborné konferenci nazvané „Obchod s potravinami a trvalá udržitelnost“, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a za podpory Rady kvality ČR.

„Udržitelná produkce potravin představuje skutečně zásadní téma a klimatická změna i současná energetická krize jasně ukazují, že změny musíme udělat co nejrychleji. Evropská unie by měla pod českým předsednictvím ve druhém pololetí dotáhnout zásadní reformu zemědělství podle strategie Farm to Fork. Musíme odmítnout snahu velkozemědělců prolobbovat další a další odklady potřebných změn, a naopak podpořit ty, kteří chtějí potraviny produkovat výrazně šetrnějším způsobem k naší přírodě,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR, a dodal: „V nákupních košících jasně vidíme, že lidé dávají přednost zdravějším a udržitelně vyrobeným potravinám a v České republice bychom měli udělat všechno pro to, aby bylo takových potravin co nejvíce z domácích zdrojů. Jsem proto rád, že dnes už existuje mnoho příkladů úspěšné spolupráce potravinářů a obchodníků na výrobě kvalitních a k životnímu prostředí šetrných potravin.“

Téma udržitelné spotřeby je důležité pro stále větší množství spotřebitelů. Lidé se začínají aktivně zajímat, co mohou oni sami udělat změnou svého chování pro ochranu klimatu. Současně jsou však ohrožováni tzv. greenwashingem, tedy obecnými a nepodloženými environmentálními tvrzeními. Před těmito dezinformacemi by je měla ochránit nová evropská legislativa, která jim zaručí lepší přístup k informacím o udržitelnosti výrobků jako takových.

„Z hlediska českého postoje k návrhu směrnice o právech spotřebitelů v zelené transformaci je pro nás i pro většinu ostatních států klíčový požadavek na srozumitelnost. Spotřebitelé potřebují pro své rozhodování dostatek informací, ale neměli by jimi být zahlceni. Důležitá je také rozumná míra povinností, nicméně bychom neměli vytvářet zbytečnou administrativu pro podnikatele,“ konstatoval Jan Strakoš, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Jak zaznělo v diskuzi, čeští potravináři nové trendy ve výrobě potravin a s tím související modernizaci podporují. K dlouhodobým cílům potravinářského průmyslu patří zabezpečení potravinami, ochrana životního prostředí a ochrana zájmu spotřebitelů.

Podle Miroslava Koberny, ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, však výroba potravin nepatří k hlavním znečišťovatelům životního prostředí. „Celý potravinářsko-dodavatelský řetězec se na globálních emisích skleníkových plynů podílí pouze z 18 procent. Větší dopad má doprava potravin. Potřebujeme ji odglobalizovat, zkrátit transportní vzdálenosti a podporovat regionální produkci,“ podotkl M. Koberna.

Jedním z účinných nástrojů pro realizaci strategie Farm to Fork a pro snižování uhlíkové stopy je také bioprodukce. Samotná udržitelná výroba potravin však nestačí. Účastníci konference se shodli, že důležité je i omezování potravinového odpadu, a to například formou spolupráce s potravinovými bankami, dále pak zlepšování udržitelnosti v oblasti obalů a edukace spotřebitelů.

Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, přitom upozornil, že udržitelnost výroby potravin je podstatně komplexnější problém než samotná recyklovatelnost obalů, do nichž jsou baleny. Je zapotřebí vzít v úvahu, že recyklovatelnost obalů nemusí být nutně ideální, pokud by vedla k nárůstu vzniku potravinového odpadu. Při recyklaci nesmí vznikat více oxidu uhličitého, než kolik by se ušetřilo jeho energetickým využitím. Evropská komise pravděpodobně v červenci 2022, během českého předsednictví, zveřejní revizi směrnice o obalech.

„Těší mě, že dialog funguje. Na potřebě udržitelnosti se shodujeme nejen v rámci celého potravinářsko-dodavatelského řetězce, ale je zde vůle i ze strany státu a Evropské komise. V další diskuzi se musíme soustředit na odladění požadavků na regulaci tak, aby byly realistické a současně pomohly k dosažení požadovaného cíle, kterým je zajistit trvale udržitelným způsobem dostatek potravin pro české spotřebitele, uzavřel T. Prouza.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Praha, 13. května 2022