Společnost Primark se chystá vyškolit 275 000 farmářů v udržitelném pěstování

Společnost Primark oznámila výrazné rozšíření svého Programu na udržitelné získávání bavlny (PSCP). Řetězec se zavázal k vyškolení dalších 125 000 drobných farmářů pěstujících bavlnu v Indii, Pákistánu a Bangladéši do konce roku 2023. Celkový počet farmářů, kteří si osvojili udržitelné metody pěstování bavlny, se tak zvýší o 80 % na 275 000, čímž se program stane největším svého druhu řízený jediným módním řetězcem. Společnost Primark díky tomu bude mít pro výrobu svých produktů oproti dnešku k dispozici o 60 % udržitelné bavlny více.

Zkušební verze programu byla spuštěna již v roce 2013 ve spolupráci s odborníky z oblasti agronomie, organizací Cotton Connect a indickou Asociací samostatně výdělečně činných žen (SEWA). Cílem bylo především snížení negativních dopadů činnosti společnosti na životní prostředí díky změně způsobu, jakým získává bavlnu pro své produkty, a také zajištění lepších životních podmínek farmářů. Během následujících let došlo ve spolupráci s místními odborníky* k expanzi programu do Pákistánu a Bangladéše a prošlo jím téměř 150 000 drobných farmářů, z nichž 80 % tvoří ženy.

Udržitelná bavlna, využívaná společností Primark, se pěstuje jedinečným procesem vyvinutým společností Cotton Connect v rámci programu REEL (Responsible Environment Enhaced Livelihood). Pěstitelé bavlny jsou školeni po dobu tří let s cílem omezit využívání chemických hnojiv a pesticidů, aby přispěli k zachování biodiverzity a ke zmírnění změn klimatu. Tento program pomáhá vybudovat transparentní a odolný dodavatelský řetězec, který pomáhá místním zemědělským komunitám.

Farmáři, kteří jsou součástí iniciativy využívají v průměru o 40 % méně chemických hnojiv a pesticidů a o 10 % méně vody spotřebované na hektar. Zároveň se výnosy farmářů zvýšily o 14 % a zisky až o 200 %**. Dalším z cílů programu do roku 2030 je obnovení biodiverzity tím, že všichni farmáři budou využívat více regeneračních postupů.

Program je klíčovou součástí závazku společnosti Primark nabízet nejpozději v roce 2027 pouze bavlnu z udržitelného zemědělství a nejpozději od roku 2030 vyrábět veškeré své produkty z recyklovaných nebo udržitelněji získávaných materiálů. V současné době takové materiály tvoří 40 % nabídky Primarku. Nejčastěji využívaná je právě bavlna, která je primární složkou více než poloviny produktů. Již dnes přitom Primark vyrábí 27 % svých bavlněných produktů z bavlny pocházející z udržitelného programu. Další 4 % produktů pak vznikají z organické a 2 % z recyklované bavlny.

Všechny produkty vzniklé na základě tohoto programu mohou zákazníci v prodejnách snadno identifikovat díky symbolu modrého srdce označující řadu Primark Cares. Tato řada obsahuje   prakticky celý sortiment od dámské, pánské a dětské módy po ručníky, povlečení a další domácí potřeby.

„Náš Program na udržitelné získávání bavlny jsme se svými partnery spustili již před téměř deseti lety, abychom zmírnili dopad našeho podnikání na životní prostředí, podpořili farmáře a zlepšili způsob, jakým získáváme bavlnu. Jsme pyšní na to, že se nám podařilo vytvořit největší program tohoto druhu provozovaný jediným módním řetězcem. Jeho vývoj až do dnešní podoby trval bezmála dekádu a pozitivní dopad, který má na život tisíce farmářů, nás motivuje k jeho dalšímu rozšiřování. Pomůže tak ještě více pěstitelům a zároveň nám umožní nabízet našim zákazníkům více udržitelných variant,“ říká Lynne Walker, ředitelka Primark Cares, a dodává: „Tento program nám pomůže naplnit naši vizi udržitelné módy dostupné pro všechny. Z bavlny je více než polovina našich produktů. Díky zvýšení počtu farmářů v programu zvládneme splnit náš závazek, že do roku 2027 bude veškerá bavlna v našich oděvech organická, recyklovaná nebo právě z Programu pro udržitelné získávání bavlny“.

Alison Ward, výkonná ředitelka Cotton Connect, uvedla: „Jsme rádi, že můžeme navázat na dlouhotrvající spolupráci se společností Primark na největším podobném programu jediného módního řetězce. Řízení programu takového rozsahu je značně komplexní a organizačně náročné, ale díky spolupráci se společností Primark a lokálními partnery pevně věříme, že se nám podaří naplnit ambice společnosti Primark a zlepšit životní úroveň tisíců drobných farmářů. Těšíme se na další rozšiřování našich aktivit, a především na to, až uvidíme pozitivní dopad, který bude naše práce mít na lokální komunity“.

Reema Nanavaty, předsedkyně Asociace samostatně výdělečně činných žen (SEWA) a iniciativy RUDI***, doplnila: „Díky partnerství se společností Primark a organizací Cotton Connect jsme dokázali posílit povědomí mnoha žen o udržitelných metodách pěstování bavlny. Prostřednictvím školení pomáháme farmářkám snížit náklady, osvojit si šetrnější způsob pěstování a zvýšit zisky. Program je důkazem, že dlouhodobá investice do drobných pěstitelů opravdu pomůže vybudovat finanční soběstačnost jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiny a komunity. Je úžasné vidět, jak daleko program došel. V roce 2013 jsme začínali s tisícovkou indických žen a do dnešní doby jsme již pomohli zlepšit živobytí celé řadě farmářek a farmářů po celé Indii.“

Aby Primark zajistil transparentnost svého Programu na udržitelné získávání bavlny, spolupracuje se společností Oritain. Oritain za pomoci forenzní vědy dokáže identifikovat původ bavlny a zákazníci tak mohou mít jistotu, že jejich oblečení je skutečně vyrobeno z udržitelné bavlny získané díky tomuto programu.

  • Primark se zavázal do roku 2023 začlenit do svého Programu na udržitelné získávání bavlny (Primark Sustainable Cotton Programme – PSCP) dalších 125 000 drobných farmářů a dosáhnout tak celkového počtu 275 000 farmářů
  • Počet absolventů programu, jímž prošlo téměř 150 000 farmářů v Indii, Bangladéši a Pákistánu, tak během krátké doby vzroste o více než 80 %.
  • Očekává se, že toto rozšíření umožní nárůst podílu udržitelné bavlny v produktech společnosti Primark o 60 %
  • Již dnes je z bavlny pocházející z této iniciativy vyráběna více než čtvrtina bavlněných oděvů (27 %), které řetězec nabízí. Původ materiálu lze u každého z těchto výrobků vysledovat z prodejny až ke konkrétnímu lokálnímu producentovi.
  • V tomto programu se farmáři učí, jak šetrněji používat pesticidy a hnojiva a zredukovat spotřebu vody. Díky tomu dochází k poklesu nákladů pro samotné farmáře a zároveň zvýšení jejich zisků.

* Mezi lokální partnery společnosti Primark nyní patří i pákistánská Společnost pro vzdělávání
a ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech (Rural Education and Economic Development, REEDS) a bangladéšská organizace na podporu žen Thengamara Mohila Sabuj Sangha (TMSS)

** Procenta vycházejí ze srovnání s kontrolní skupinou. Průměrné výsledky programu PSCP v Indii v letech 2013-2019 vycházející z dat získaných od 6 274 farmářů zapojených do programu a 363 farmářů v kontrolní skupině.

*** RUDI je zemědělsko-podnikatelská iniciativa vytvořená a provozovaná členkami SEWA. Pořizuje produkty od drobných farmářů, zhodnocuje je a prodává v rámci komunity.


 

Zdroj: GraylingCZ

Praha, 14. května 2022