Společnost Tesco se připojila k Alianci pro mladé

Aktivní podpora programů pro mladé lidi, rozvíjení iniciativ poskytující pracovní zkušenosti nebo bezplatné kariérní poradenství, to jsou klíčové závazky, které členové z řad velkých firem sdružených v Alianci pro mladé realizují.

Příloha bez názvu_ 00150Do této iniciativy se připojila společnost Tesco, která dlouhodobě podporuje mladé lidi formou trainee programů, vzdělávacích workshopů nebo nabídkou řady pracovních příležitostí. Zakládajícím členem Aliance pro mladé v České republice je společnost Nestlé.

Společenská odpovědnost velkých firem podnikajících na českém území a jejich snaha o aktivní podporu mladých lidí při uplatnění na pracovním trhu, to je motivace, která vyústila k připojení se do iniciativy Aliance pro mladé. Členové se zavázali, že se budou aktivně podílet na speciálních programech pro mladé a poskytovat jim rady a pracovní zkušenosti. To vše zcela bezplatně. Členové Aliance do těchto snah zapojí své zaměstnance, kteří se stanou mentory v kariérním poradenství či při přípravě k přijímacímu pohovoru. V celé Evropě se do Aliance doposud zapojilo přes 200 firem, které se společně zavázaly do konce roku 2016  přijmout 10 000 mladých a vytvořit příležitosti pro dalších 10 000 učňů a stážistů.

Více informací o Alianci pro mladé naleznete na webu: http://www.aliancepromlade.cz/.

Oficiálním připojením společnosti Tesco k Alianci pro mladé dnes stvrdili svými podpisy Martin Beháň, představitel společnosti Tesco pro Českou republiku a Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro Českou a Slovenskou republiku. „Vítáme každou iniciativu, která vede k podpoře mladých lidí a jejich uplatnění na pracovním trhu. Společnost Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice. Právě podpora mladých lidí a jejich aktivní zapojení do pracovního procesu a další kariérní růst patří k jedněm z našich klíčových priorit,“ doplňuje Martin Beháň.

„Zájem společnosti Tesco stát se součástí Aliance nás těší,“ uvádí Torben Emborg a dodává: „V České republice se k nám již připojilo 40 partnerů. Je vidět, že soukromý sektor chce situaci mladých na pracovním trhu řešit.“

 

 

Zdroj: Tesco Stores ČR a. s.

Praha, 20. března 2016