Společnost Ahold Delhaize zveřejnila hospodářské výsledky

Společnost Ahold Delhaize zveřejnila své výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí roku končící 17. července 2016 a jako přílohu i shrnutí výsledků skupiny Delhaize za druhé čtvrtletí a první pololetí k 30. červnu 2016.

Společnost Ahold Delhaize, která má vedoucí postavení mezi lídr mezi supermarkety a internetovými obchody s 22 předními lokálními značkami v jedenácti zemích světa, vznikla fúzí společností Ahold a Delhaize 24. července 2016. Obě společnosti uzavřely výkazové období k tomuto datu.

Komentář generálního ředitele

Generální ředitel společnosti Ahold Delhaize Dick Boer komentoval výsledky slovy: „Novou kapitolu společnosti Ahold Delhaize jsme začali velice slibně a obě společnosti před fúzí vykázaly vynikající výsledky. Stavíme na pevných finančních základech, společných hodnotách a výborných místních značkách. Jdeme vpřed, abychom mohli nabídnout ještě více našim zákazníkům, komunitám, v nichž působíme, zaměstnancům i akcionářům. Těšíme se, že společně budeme utvářet Ahold Delhaize tak, aby tato společnost nabízela kvalitní potraviny, hodnoty a inovace zákazníkům na jedenácti trzích, a to jak v prodejnách, tak v on-line prostoru.

Změny reportování od třetího čtvrtletí 2016

Od třetího čtvrtletí roku 2016 bude společnost Ahold Delhaize vykazovat své kvartální finanční výsledky pro pět obchodních segmentů: Nizozemsko, Belgie, střední a jihovýchodní Evropa a dva segmenty ve Spojených státech. Abychom byli schopni poskytnout srovnatelný základ, budou 6. října publikovány předběžné výsledky. Tato předběžná informace nebude obsahovat dopad odprodejů ani transakční náklady na fúzi. Bude však zahrnovat vliv alokace nákupu a další dopady, např. alokaci vyrovnání korporátních nákladů a účetních politik.

Jak Ahold a Delhaize Group oznámily 14. července 2016, dojde na základě dohody s americkým antimonopolním úřadem k odprodeji 86 prodejen ve Spojených státech. Tento prodej by měl přinést zhruba 174 milionů dolarů, nebude tedy představovat žádný významnější zisk ani ztrátu. Těchto 86 prodejen vykázalo v roce 2015 čisté tržby ve výši 1,4 miliardy dolarů a základní provozní zisk 88 milionů dolarů. Vedle toho se očekává, že Ahold Delhaize odprodá dalších 10 prodejen v oblasti Richmondu.

V Belgii Ahold Delhaize odprodá na základě dohody s belgickým antimonopolním úřadem 13 prodejen, jak bylo oznámeno 15. března 2016. V roce 2015 těchto 13 prodejen vykázalo čisté tržby ve výši 94 milionů eur a 10 milionů základního provozního zisku. Vedle toho společnost Delhaize v Belgii oznámila 27. června 2016 prodej řetězce specializovaného na zvířecí potřeby Tom&Co.

Výhled

Věříme, že se nám podaří splnit náš cíl v oblasti synergií a do poloviny roku 2019 dosáhneme na úspory ve výši 500 milionů eur ročně. Očekáváme, že v druhé polovině roku 2016 budou mít synergie pozitivní dopad na náš provozní zisk ve výši 30 milionů eur.

Dále v souvislosti s fúzí očekáváme jednorázový náklad ve výši 350 milionů eur, z čehož 61 milionů eur bylo již zaúčtováno a dalších 80 milionů bude zaúčtováno ve druhé polovině roku 2016. Do této částky nejsou zahrnuty náklady na transakci, které nadále očekáváme v rámci 140 milionů eur, z čehož 62 milionů již bylo zaúčtováno společnostmi Ahold a Delhaize v roce 2015, 15 milionů eur teď v roce 2016 a zbytek bude zaúčtován ve druhé polovině roku 2016.

Volné peněžní toky očekáváme ve výši 1,3 miliardy eur, včetně očekávaných kapitálových výdajů ve výši 1,8 miliardy eur, 0,2 miliardy na transakce, integraci a náklady spojené s transformačním plánem Delhaize v Belgii a odhadované peněžní toky z odprodejů ve výši 0,1 miliardy eur.

Na 7. prosince plánujeme v Londýně „Capital Markets Day“, kde poskytneme aktuální informace o budoucím strategickém rámci společnosti Ahold Delhaize, detailnější informace o integraci a synergiích a budeme také informovat o vývoji naší kapitálové struktury.

Čisté tržby poklesly o 0,3 % na 403 milionů eur při konstantních devizových kurzech, a to zejména v důsledku požadovaného odprodeje pěti prodejen ve třetím čtvrtletí roku 2015 ve spojitosti s akvizicí prodejen SPAR. Tržby bez započtení pohonných hmot vzrostly oproti druhému čtvrtletí roku 2015 o 0,1 % při konstantních devizových sazbách.

Identické tržby bez započtení pohonných hmot vzrostly o 1,3 % po pokračujícím slibném výsledku našich supermarketů a pozitivním růstu identických tržeb v kompaktních hypermarketech. Tento růst byl podpořen dvěma úspěšnými věrnostními kampaněmi, které zvýšily loajalitu našich zákazníků.

Základní provozní marže v České republice se dále zlepšila na 1,7 %. Konkurenční prostředí v zemi zůstává nadále velmi napjaté se silným tlakem na cenu. Úspory z našeho programu Simplicity dokázaly kompenzovat tlak na hrubou marži.

Korporátní centrum

Základní náklady na korporátní centrum byly 24 milionů eur, což je o 9 milionů více než v předchozím roce. Bez pojistných aktivit však byly náklady nezměněné a dosáhly 23 milionů eur.

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 26. srpna 2016