SOCR ČR: Ukončení členství AČTO je vyústěním rozdílných názorů

Velcí obchodníci řeší zcela odlišné problémy ve srovnání s malými prodejnami, proto Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) nepřekvapilo rozhodnutí Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ukončit své členství v SOCR ČR.

Podle Svazu jde o logické vyústění stále více se rozcházejících názorů na současnou situaci v obchodě a na řešení některých aktuálních otázek. Do budoucna však podle SOCR ČR mohou obě organizace nalézt společná témata a aktivity, které je opět propojí.

„AČTO měla názorově odlišný pohled na maloobchod jako takový již od svého vzniku, což v praxi znamenalo střet tradičního a moderního pojetí. Zatímco velcí obchodníci mají už spoustu základních problémů vyřešených, mnoho malých obchodníků se s nimi stále potýká, a to včetně otázek svého hospodaření, investic do obchodní sítě, technologií a modernizace logistických procesů či hledání nových efektivních způsobů prodeje,“ konstatovala Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR, a dodala: „Nicméně obchod je pouze jeden a je tady pro zákazníky, kteří hledají vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Svaz dveře rozhodně nezavírá. Věříme, že si členové AČTO vyřeší své aktuální problémy a že do budoucna opět dokážeme nalézt společnou řeč.“

SOCR ČR vnímá pozitivní význam drobných podnikatelů nejen v oblasti obchodu a pohostinství, ale i v dalších oborech. Domnívá se však, že je potřeba jejich problémy řešit systematickým, komplexním a dlouhodobým způsobem. Odstranění přetrvávajících potíží pouze formou dotací a státních příspěvků nepovažuje za vhodné dlouhodobé řešení. Současné silně konkurenční prostředí vyžaduje otevřený přístup a schopnost přizpůsobovat se novým a velmi rychlým trendům v podnikání.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Praha, 31. července 2017