SOCR ČR k zálohování PET lahví a hliníkových plechovek

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) je připraven konstruktivně diskutovat nad novým systémem zálohování obalů, konkrétně PET lahví a hliníkových plechovek, a k této debatě vyzývá všechny zodpovědné výrobce. Výsledkem by mělo být přijetí takového konsenzu, který nebude mít žádný zásadní dopad na spotřebitelské ceny, pomůže životnímu prostředí a využije zkušenosti ze zemí, kde se již obaly zálohují.

Péče o životní prostředí představuje významnou prioritu pro obchodníky, kteří v této souvislosti investují stovky milionů korun ročně. SOCR ČR podpoří jakoukoli smysluplnou iniciativu, jež zlepší recyklaci znovu využitelných surovin. Za klíčové svaz považuje, aby navrhované aktivity neměly negativní dopad na zákazníky.

SOCR ČR má v plánu s autory iniciativy o zálohování PET lahví a hliníkových plechovek jednat především o tom, jak celý systém nastavit tak, aby skutečně plnil své cíle. Nedělejme, prosím, chyby z předchozích let – bez zapojení retailu žádný systém zálohování fungovat nemůže.

 

Zdroj: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR

Praha, 15. listopadu 2021