Skupina THIMM úspěšně uzavřela hospodářský rok 2015

S nárůstem obratu o 4,7 procenta na 558 milionů eur v hospodářském roce 2015 pokračuje skupina THIMM ve své expanzi. Operativní výsledek EBITDAR je s výší 49,8 milionu eur a 8,9 procenta obratu (2014: 10,4 procenta) nižší než v předchozím roce.

Společnost THIMM významně investovala do dalšího rozvoje skupiny podniků, a to částkou 31,6 milionu eur (v předchozím roce 24,4 milionu eur). Podíl vlastního kapitálu zůstal s hodnotou 43,2 procenta (v předchozím roce 44,7 procenta) i nadále na velmi dobré úrovni. K 31. prosinci 2015 zaměstnávala skupina THIMM 3 021 zaměstnanců (v roce 2014: 2 827) na 20 pobočkách v šesti zemích.

Mathias Schliep, jednatel skupiny podniků THIMM: „Náš koncept obchodních divizí, které působí na trhu samostatně, považuji i nadále za základ úspěchu pro dlouhodobý růst.“ Hlavním faktorem nárůstu obratu o 4,7 procenta v uplynulém roce bylo rozšíření obchodních aktivit s klíčovými zákazníky v oblasti multimateriálových a speciálních obalů. K rozvoji společnosti dále velmi přispěly mezinárodní aktivity, zejména ve střední a východní Evropě. Díky tomu se společnost ve srovnání s jinými firmami této branže (+1,2 procenta) znovu rozvíjela nadprůměrně. Schliep dále říká: „Operativní výsledek nesplnil naše očekávání. V kontextu vývoje trhu a oboru je však ukazatel EBITDAR s 8,9 procenta obratu uspokojivý. Naším cílem ale je trvale udržovat marži v dvouciferných číslech.“

146,3 milionu eur investic během pěti let

Nejdůležitějšími oblastmi investic v roce 2015 byly další modernizace stávajících evropských závodů na výrobu vlnité lepenky, koupě pozemku a zahájení výstavby nového a významně rozsáhlejšího závodu „Holledau“ v Bavorsku (Německo), jehož otevřením začátkem roku 2017 chce společnost THIMM nahradit výrobu v současném bavorském závodě na výrobu vlnité lepenky v Unterschleißheimu. Společnost dále investovala do rozšíření výrobní technologie v oblasti displejů a do výstavby nových poboček v segmentu multimateriálových a speciálních obalů v Germersheimu (Německo) a Pueble (Mexiko). Schliep: „Důsledně jsme se drželi naší investiční strategie posledních let a výsledkem je, že svým zákazníkům dnes můžeme nabídnout dobře zavedenou výrobní síť poboček v jejich blízkosti, nadprůměrně moderně vybavené závody na výrobu vlnité lepenky a široké spektrum výrobků a služeb.“

Více než 3 000 – o téměř sedm procent více zaměstnanců

K 31. prosinci 2015 skupina THIMM zaměstnávala 3 021 zaměstnanců. To je o 6,9 procenta více než v předchozím roce (2014: 2 827). Nová pracovní místa vznikla převážně v Německu (+9,8 procenta) na různých pobočkách skupiny podniků. Největší podíl na růstu mělo zejména založení nového výrobního závodu v Germersheimu (Německo).

Výhled: Rekordní investice – pro rok 2016 je v plánu 70 milionů eur

V současném roce plánuje skupina THIMM investice přesahující 70 milionů eur. Značná část této částky je určena na výstavbu nového závodu na výrobu vlnité lepenky „Holledau“ v Bavorsku (Německo). Schliep: „V tomto moderním a výrazně větším závodě dokážeme spojit blízkost k zákazníkům, flexibilitu a průmysl 4.0. Bude to první závod na výrobu vlnité lepenky, který bude připraven na zavedení autonomních zpracovatelských procesů.“ Cílem této investice je plně se otevřít bavorskému trhu s obaly z vlnité lepenky a soustředit zde výrobu pro jižní Německo a sousední vývozní trhy.

Vedení skupiny THIMM očekává v tomto roce znatelný nárůst objemu zakázek ve svých evropských závodech na výrobu vlnité lepenky, které byly v uplynulých letech úspěšně modernizovány a rozšiřovány. Totéž platí pro segment přepravních boxů a speciálních obalů z různých materiálových kombinací. Po dokončení výstavby poboček v Germersheimu (Německo) a Pueble (Mexiko) se výrobní kapacity v tomto oboru téměř zdvojnásobí. Pro rok 2016 plánuje skupina THIMM celkový nárůst obratu o zhruba sedm procent. Investice do projektů na zlepšení procesů a zvýšení efektivnosti mají dále přispět k trvalému zlepšování a rozvoji výsledků.

Schliep: „I přes obtížné rámcové podmínky a stoupající konkurenční tlak jsme optimističtí. Protože jsme tam, kde se výrobky musí zabalit do obalů a kde nás naši zákazníci potřebují. Naši zaměstnanci neúnavně pracují na tom, aby naše zákazníky dokázali nadchnout novými nápady pro přepravu a prodej jejich výrobků. Tato připravenost k rozvoji a orientace na výkon je to, čeho si u našich zaměstnanců velmi vážíme. Je to základ pro další rozvoj naší společnosti a pro to, aby se dlouhodobě udržela jako rodinný podnik.“

 

Zdroj: THIMM

Praha, 9. května 2016