Rémy Cointreau dál profituje z růstového trendu dovozových lihovin

Společnost Rémy Cointreau – dominantní hráč na českém a slovenském trhu s dovozovými destiláty – oznámila výsledky podejů za fiskální rok 2015/16 (účetní období duben 2015 až březen 2016).

Tržby Rémy Cointreau Czech Republic za prodej zboží očištěné o spotřební daň zaznamenaly proti stejnému období minulého roku nárůst 22% v České republice; tržby slovenské pobočky Rémy Cointrea Slovakia pak vzrostly o 23%.

Rémy Cointreau uzavřelo svůj finanční rok 2015/16 v Čechách i na Slovensku s výraznými růsty tržeb. Kombinace pozitivního makroekonomického vývoje s dlouhodobě akcelerujícím prorůstovým trendem dovozových lihovin vystřelilo tržby za prodej zboží (po odečtení spotřební daně) společnosti Rémy Cointreau Czech Republic za účetní rok 2015/16 na úroveň přes 1,2 miliardy korun, což představuje +22% nárůst proti předchozímu rekordnímu fiskálnímu roku (s růstem 38%). Sesterská firma Rémy Cointreau Slovakia pak po fenomenálním růstu o 41% v roce minulém dále na slovenském trhu posilovala s razantním meziročním růstem čistých tržeb o +23% a uzavřela účetní rok 2015/16 s obratem přes 12,2 miliónu euro.

Během roku 2015 došlo v České republice k dalšímu posílení objemu prodaných dovozových lihovin  (6,2 % růst proti roku 2014). V tržbách pak importované lihoviny posílily proti předchozímu roku dokonce od 11,5% jako výsledek silného příklonu českých spotřebitelů k prémiovým dovozovým značkám. Podíl importů na celkovém objemu prodaných lihovin stoupl na 25% oproti 20% v roce 2011; podíl dovozových lihovin tak posledních 5 let konzistentně posiluje o zhruba 1 procentní bod za rok.

V hodnotovém vyjádření pak již tvoří importy 39% z celkových tržeb lihovin v ČR. Díky příznivé ekonomické situaci rostl v roce 2015 i prodej lokálních značek (o 3,1% proti minulému roku); celkové objemy prodaných domácích lihovin však byly v roce 2015 stále zhruba o 10% nižší než v předprohibičním roce 2011.

Celá kategorie lihovin pak v 2015 kombinací růstu domácích i importovaných značek meziročně posílila o 3,8%. Výrazný růst lihovin z dovozu táhly dvě hlavní kategorie: whisky a hořké bylinné likéry, z lokální produkce přispěla k růstu jako jediná kategorie tuzemák.

 

Zdroj: Remy Cointreau Czech Republic s.r.o.

Praha, 3. srpna 2016