Rakouský Umdasch kupuje českou rodinnou firmu Story Design

Česká rodinná společnost Story Design, významný evropský hráč v oblasti výroby vybavení komerčních interiérů s ročním obratem více než půl miliardy korun, se od začátku listopadu stává součástí rakouské nadnárodní skupiny Umdasch Group.

Rakušané jsou stoprocentním vlastníkem společnosti. I díky této transakci roční tržby celé skupiny překročí 30 miliard korun. Story Design se stane součástí divize Umdasch Shopfitting Group a zároveň bude významným vývojovým a výrobním centrem koncernu, což přinese i navýšení pracovních míst v litomyšlském regionu. Hodnota akvizice se pohybuje v řádu stovek milionů korun.

V dnešní globalizované a občas rozkolísané Evropě je nadnárodní stabilita základním předpokladem budoucích úspěchů. Skupina Umdasch je v tomto směru ideálním partnerem. Jsem si zároveň jistý, že tímto krokem zajistíme pokračující prosperitu celé skupiny a podpoříme růst pracovních míst v regionu. Dobře provedená integrace má mnoho pozitivních synergických efektů, které posílí naši konkurenceschopnost,“ říká Jakub Brýdl, někdejší výkonný ředitel a nynější předseda představenstva společnosti Story Design.

Cílem vzájemné integrace je využít silných stránek obou společností. Pro Story Design znamená akvizice rozšíření výrobních kapacit a již v roce 2016 plánuje postupné navyšování počtu zaměstnanců. Celá skupina Umdasch se pak stane důležitým hráčem v oblasti automotive, jelikož bude dodávat interiéry evropských showroomů pro automobilky Škoda, Renault a aktuálně i Seat.

Společnosti Story Design bude ponechána významná autonomie, tedy nadále bude nabízet originální výrobky a služby včetně designu a vývoje. Bude zachována i organizační struktura a obchodní název společnosti. Zakladatelé společnosti Tomáš a Filip Brýdlovi budou nově zasedat v dozorčí radě.

 

Zdroj: STORY DESIGN

Praha, 12. listopadu 2015